480 mln PLN na projekty badawcze dla branży tworzyw sztucznych i technologii kosmicznych

480 mln PLN na projekty badawcze dla branży tworzyw sztucznych i technologii kosmicznych

07/08/2019
Artykuł promocyjny
Autor:
|
crido.pl/threads/szybka-sciezka/

Od 2 września do 15 listopada br. potrwają dwa nowe konkursy w ramach Szybkiej ścieżki. NCBR zdecydował się wesprzeć projekty dotyczące technologii kosmicznych oraz tworzyw sztucznych. To kolejne 480 mln zł na projekty badawcze w tym roku. Z tej puli aż 86 mln złotych dostaną projekty z mazowieckiego. Taka możliwość już dawno została wykluczona z horyzontalnej Szybkiej ścieżki.

Jakie zasady konkursów?

W obu konkursach tematycznych minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, ale dotyczy to przypadku kiedy projekt jest realizowany samodzielnie przez MŚP, dla pozostałych jest to 2 mln PLN. Niezależnie od Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, każdy z konkursów tematycznych ma swoje precyzyjne zakresy tematyczne, co oznacza, że należy oczekiwać konkretnych rezultatów w postaci nowych produktów, usług czy też technologii produkcji.

Pomysł na projekt musi bezwzględnie wpisać się w wybrane zagadnienie z zakresu tematycznego. Co ciekawe, nazwy konkursów są tyle ogólne, że dopóki nie zajrzymy do zakresu tematycznego konkursu to dokładnie nie dowiemy się jakich projektów oczekuje instytucja. Oznacza to, że wsparcie przeznaczone jest nie tylko dla przedsiębiorstw działających bezpośrednio w obszarze produkcji tworzyw sztucznych czy technologii kosmicznych, ale także tych powiązanych z sektorami.

Przykładowo, w ramach konkursu „tworzywa sztuczne” zakwalifikować można projekty dotyczące np. rozwoju technologii druku 3D, innowacyjne technologie recyklingu czy opracowania tworzyw możliwych do wykorzystania w ciele człowieka, bądź do hodowli komórek. W przypadku obszaru tematycznego „technologie kosmiczne” projekty powinny dotyczyć m.in. satelitarnej obserwacji Ziemi, systemów robotyki kosmicznej czy też systemów agregacji i przetwarzania danych satelitarnych.

Dlaczego warto aplikować o dofinansowanie?

Szybka ścieżka to hasło obok którego nie można przejść obojętnie. Do tej pory przeznaczono na ten program potężne środki, a przed nami oprócz obszarów tematycznych odbędą się kolejne edycje naborów z formuły horyzontalnej. 16 września rusza nabór z budżetem 1,1 mld zł i potrwa do 16 grudnia br.

W pierwszej połowie roku zainteresowanie konkursem horyzontalnym było bardzo duże. Od 1 kwietnia do 1 lipca br. złożono aż 580 wniosków, w ramach których wnioskodawcy chcą pozyskać 4,446 mld złotych. To sporo bo budżet jaki jest do dyspozycji wynosi znacznie mniej bo 1,050 mln złotych.

Nie bez powodu Szybka ścieżka jest tak bardzo popularna. Daje ona możliwość dofinansowania projektów B+R na różnym etapie zaawansowania. Proces badawczy może rozpocząć się już od wczesnych badań przemysłowych aż do osiągnięcia statusu zaawansowanych prac rozwojowych. Dodatkowo, dofinansowane na poziomie 90% mogą być także typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań, ale przed wejściem z innowacją na rynek lub wdrożeniem jej do praktyki zakładu.

Na co zwrócić uwagę, aby otrzymać dofinansowanie?

Projekty badawczo-rozwojowe nie są najłatwiejsze. Powinny charakteryzować się przede wszystkim innowacyjnością a następnie możliwością wdrożenia i praktycznego zastosowania ich wyników w biznesie. Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy lub współpracy z innymi podmiotami takimi jak jednostki naukowe. Zasady te dotyczą zarówno Szybkiej ścieżki horyzontalnej jak też Szybkich ścieżek o charakterze tematycznym.

Eksperci dokonują oceny innowacyjności projektu przede wszystkim pod kątem znaczenia zakładanych wyników prac B+R dla rozwoju konkurencyjności gospodarki polskiej na rynku międzynarodowym. Priorytetowo traktowane są rozwiązania niedostępne jeszcze na rynku polskim lub charakteryzujące się przełomowością w danej branży. Istotnym elementem wzmacniającym jakość projektów jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. Oprócz kryterium innowacyjności, liczy się kadra naukowa zaangażowana w realizację prac badawczych oraz sposób zarządzania projektem. Istotnym kryterium oceny jest także opłacalność projektu, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, uregulowanie kwestii własności intelektualnej oraz wpisanie się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Bogusława Mazurek / BD Dyrektor, CRIDO Biznes & Innowacje

Nasz ponad 40-osobowy zespół doradców czuwa nad tym, aby nasi klienci otrzymali profesjonalne wsparcie w każdym możliwym obszarze działania, czy to w prowadzeniu własnego biznesu, obszarze innowacji czy ryzykownych projektach badawczo-rozwojowych. Przygotujemy skuteczną strategię innowacji, strategię własności IP, doradzimy w przypadku starań o pomoc publiczną na realizację innowacyjnych przedsięwzięć oraz w zakresie wdrożenia dostępnych instrumentów podatkowych. Wśród kluczowych kompetencji naszego zespołu są m.in. dotacje i ulgi, zarządzanie innowacją, modelowanie finansowe i wyceny. Od początku naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 600 projektów. Dla naszych klientów pozyskaliśmy 6 mld PLN pomocy publicznej, w tym 1,4 mld PLN na projekty badawczo-rozwojowe. Jako jedna z nielicznych firm na rynku posiadamy akredytację w doradztwie o tematyce technologicznej, w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji”. Mamy zróżnicowany zakres kompetencji i doświadczenie, dlatego jesteśmy partnerem biznesowym zarówno dla największych jak i tych mniejszych firm.