Rynek windykacji w sektorze MSP

Rynek windykacji w sektorze MSP

28/07/2011
|

Zaledwie 32% firm z sektora MSP korzysta z usług firm windykacyjnych – wynika z badania Integral Collections.

Badanie po raz kolejny pokazuje, że polskie firmy z sektora MSP mają problemy z płynnością finansową. Zdecydowana większość z nich, bo aż 70%, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy borykała się z problemem braku płatności za usługę lub sprzedany towar. Jedynie 17% ankietowanych w ogóle nie doświadcza opóźnień w płatnościach. Pozostali – łącznie aż 81,4% – do regulowania zobowiązań z poślizgiem przywykli.

Najczęściej opóźnienie sięga miesiąca (25,3%), ale dla co piątej firmy zwłoka w regulowaniu należności wynosiła nawet 60 dni (20%). W przypadku 16% firm opóźnienia wyniosły nawet 90 i więcej dni. Do krótkiej, dwutygodniowej zwłoki przyznaje się tylko 9,3% firm.

U większości badanych (63,9%) przelewy po terminie stanowią mniej niż 20% portfela należności. Niestety, u pozostałych badanych przedsiębiorców ten procent jest większy. Spośród małych i średnich przedsiębiorstw 29% przyznało, że opóźnione płatności stanowią 21–50% wszystkich należności, a u 5% sięgają one aż 51–80%.

Co ciekawe, przy tej skali zjawiska aż 42,9% przedsiębiorców stara się radzić sobie z opóźnieniami na własną rękę, czyli cierpliwie czekając aż kontrahent ureguluje zaległości. Zaledwie 32% firm przekazuje trudną do uzyskania należność do windykacji, niespełna 9% korzysta z faktoringu, a 7,6% wpisuje ociągającą się w płatnościach firmę do baz dłużników. Najrzadziej przedsiębiorcy decydują się na dochodzenie swoich praw w sądzie (6,4%). Dlaczego większość firm nie decyduje się na przedsięwzięcie jakichkolwiek kroków? Najczęściej wymienianym powodem biernego oczekiwania na uregulowanie zaległości jest obawa przed bezpowrotnym utraceniem klienta. Potwierdziło ją 12,4% badanych firm. Z kolei 65,3% badanych z usług windykacyjnych nie korzysta z obawy przed samą usługą. Dla 12,1% badanych windykacja jest za droga, a dla 10,6% – nieskuteczna. Niespełna 10% badanych przyznało się, że chodź w przeszłości korzystało z usług windykatorów, to teraz z nich zrezygnowało. O tym, że windykacja „nie jest usługą dla mnie”, jest przekonanych 53% małych firm, które mają problem ze ściąganiem należności od klientów.

Jednak jak wynika z badania 22,2% przedsiębiorstw, które korzystały z usług windykacyjnych, wyraziło swoje niezadowolenie. Według 41% przedsiębiorstw firma windykacyjna spełniła oczekiwania. Wynik ten częściowo potwierdza wyrażane przez firmy obawy. Równie przeciętnie wypadły wyniki badania cen usług windykacyjnych. Najwięcej badanych uznało, że są one poniżej oczekiwań (27,1%), a 25% uważa je za przeciętne. Dla niespełna 24% ceny windykacji są raczej zgodne z oczekiwaniami, a w pełni zadowolonych jest 20,8% badanych.

Korzystniej od cen i skuteczności windykatorów przedsiębiorcy oceniają obszar współpracy określany jako szybkość działania. Na zdecydowanie i raczej zgodne z oczekiwaniami, czyli szybkie, działanie firmy windykacyjnej wskazuje niemal połowa korzystających z tych usług (49,3%).

Dla 28,5% przedsiębiorstw z sektora MSP była ona przeciętna. A niespełna 19% uznało, że firma windykacyjna działała zbyt opieszale.
Najlepiej ze wskazanych obszarów wypadła ocena profesjonalizmu windykatorów.

Dla 65% klientów profesjonalizm pracujących dla nich firm windykacyjnych nie budzi zastrzeżeń i został oceniony pozytywnie, jako zgodny z oczekiwaniami. Na niską jakość usług i brak profesjonalizmu narzekało 11,1% klientów.