14 wdrożeń informatycznych, 10 nowych umów. BPSC podsumowało swoje wyniki za 2021 rok

|

Spółka BPSC podsumowała swoje wyniki za 2021 rok. Przychody śląskiego dostawcy rozwiązań informatycznych rosły w ubiegłym roku w dwucyfrowym tempie. Firma podpisała 10 nowych umów na wdrożenie systemu ERP.

BPSC ogłosiło wstępne wyniki finansowe za rok 2021. Katowicki dostawca rozwiązań IT ma za sobą bardzo dobre 12 miesięcy. Według wstępnych danych, opartych o raportowanie wewnętrzne, wartość sprzedaży w roku ubiegłym wzrosła o ponad 15%; z 45 milionów złotych w 2020 do 52 milionów złotych w 2021 r.

– Przejęcie BPSC przez Forterro bardzo dobrze przygotowało nas na to, co wydarzyło się na rynku w czasie pandemii. Firmy przyśpieszyły inwestycje w obszarze technologii a my byliśmy na ten popyt przygotowani zarówno sprzedażowo, jak i produktowo, bo istotnie zmodyfikowaliśmy nasz flagowy system Impuls EVO. – wyjaśnia prezes BPSC, Michał Górecko i dodaje:– Zachowując autonomię, spojrzeliśmy na rynek i produkt z nieco innej perspektywy, a to sprawiło, że byliśmy w stanie wygrać w przetargach i z lokalną, i z międzynarodową konkurencją.

W 2021 roku BPSC udało się podpisać 10 nowych umów. Jak tłumaczą przedstawiciele spółki, to duże i zaawansowane projekty informatyczne, które mają długoterminową wartość strategiczną dla dostawcy.

Oprócz nowych kontraktów, w 2021 roku BPSC z sukcesem zrealizowało 14 dużych projektów wdrożeniowych.
– Mamy silne fundamenty finansowe i jesteśmy dobrze przygotowani na nowe wyzwania. Wypracowany w minionym roku wynik przyczyni się do realizacji kolejnych inwestycji. Obserwujemy, że na europejskich rynkach, na których działa Forterro, popyt na rozwiązania ERP jest znacząco wyższy niż w latach ubiegłych. Polska nie jest tu wyjątkiem. – wyjaśnia prezes BPSC.

Według instytutu Gartner, wydatki na technologie informatyczne wzrosną w 2022 o 5,1%. Najwięcej środków będzie alokowanych w obszarze oprogramowania dla biznesu, czyli tam, gdzie obecne jest BPSC. Prognozy globalne pokrywają się z tymi lokalnymi. Według firmy PMR, w latach 2021-2026 dynamika wzrostu polskiego sektora technologii informatycznych wynosić ma średniorocznie 4,8%.