STRABAG rozbudował terminal w Porcie Gdańsk

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Przedsiębiorstwo zakończyło rozbudowę infrastruktury, wchodzącej w skład intermodalnego terminala, znajdującego się w Porcie morskim Gdańsk, w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego . Celem inwestycji, szacowanej na 26 mln zł było zwiększenie zdolności przeładunkowej terminalu i dzięki nowym powierzchniom składowym usprawnienie procesu obsługi intermodalnego transportu towarowego. Projekt dofinansowany został ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

male

Inwestycja zrealizowana została w formule „Zaprojektuj i zbuduj”. Jak informuje STRABAG prace budowalne prowadzone były na obszarze około 4 ha. Rozbudowa powiększyła powierzchnię składową terminalu do 2,6 ha oraz usprawniła układ postojowy i komunikacyjny na terenie o wielkości ponad 1 ha. W ramach projektu przedłużono również torowisko żurawi portowych i rozbudowano infrastrukturę sieciową.
W efekcie przeprowadzonych prac terminal może przyjąć więcej kontenerów zwiększając swoją zdolność przeładunkową do około 100 tys. TEU. Jednocześnie doprowadzono do równowagi wszystkie funkcje zadaniowe terminalu, tj. zdolności składowe i manipulacyjne przyległego do nabrzeża terenu do zdolności przeładunkowych nabrzeża.

Głównym elementem nowych placów składowych i postojowych jest konstrukcja i wytrzymałość ich nawierzchni. W tym celu wykorzystano specjalistyczna technologię, polegającą na tym, że po wzmocnieniu terenu za pomocą ponad 4,5 tys. kolumn żwirowo-cementowych ustabilizowany został grunt, na którym wykonano następnie nawierzchnię betonową wzmocnioną zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien stalowych. W ten sposób nawierzchnia uzyskała odpowiednią nośność do składowania kontenerów i pracy ciężkich pojazdów i urządzeń.