STRABAG buduje zakład zagospodarowania odpadów

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Spółka: „STRABAG rozpoczął prace budowlane związane z budową Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych. Spółka podpisała umowę na blisko 61 mln zł brutto ze Związkiem Międzygminnym Bzura.
Projekt realizowany jest w formule „pod klucz”. Generalny wykonawca, w oparciu o rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb Inwestora, dostarczy i zamontuje technologię sortowni odpadów komunalnych o docelowej wydajności 50 tys. Mg/rok i kompostowni odpadów wraz z intensywną stabilizacją biofiltrami, o przepustowości ok. 22 tys. Mg/rok. STRABAG podejmie prace na sieciach branżowych: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej, a także wykona wszelką infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania zakładu. Ponadto, w ramach kontraktu powstaną: budynek administracyjno – socjalny, kwatery składowania odpadów, stacja paliw, myjnia i budynki warsztatowe.
wiz2
Budowa zakładu ma na celu przejęcie i przetwarzanie odpadów pochodzących od gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym BZURA. Dzięki poddaniu większej liczby odpadów procesom segregacji i kompostowania, a tym samym zmniejszeniu ich na składowisku, realizacja inwestycji poprawi gospodarkę odpadów w całym województwie łódzkim. W procesie mechanicznej segregacji, przy użyciu automatycznych systemów, wydzielone a następnie skierowane do recyklingu zostaną np. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne oraz inne precyzyjnie określone frakcje. Natomiast zneutralizowane, a szkodliwe z natury rzeczy substancje ulegną przetworzeniu i zostaną wykorzystane do rekultywacji składowisk.
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych to nie jedyna inwestycja zarządzania odpadami, należąca do realizacji spółki STRABAG. Firma słynie głównie z wykonania najnowocześniejszego w Europie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. STRABAG był nie tylko generalnym wykonawcą inwestycji, ale również autorem własnej, opatentowanej technologii suchej fermentacji metanowej LARAN®. Odpowiada ona najostrzejszym wymogom najlepszych dostępnych technik (BAT) i jest ukierunkowana na zapewnienie samowystarczalności zakładu zarówno pod względem energetycznym, jak i zminimalizowania ilości odpadów kierowanych do składowania. Opatentowane przez STRABAG rozwiązanie wpływa również na ograniczenie emisji do środowiska uciążliwych zapachów i ścieków.”