GUS: polski przemysł na plusie

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w lipcu tego roku produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 3,8%, w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku (w czerwcu wzrost wyniósł 7,4%).

Jak informuje GUS: wzrost produkcji sprzedanej w 26 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w produkcji: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,1% (m.in. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych – o 10,7%); wyrobów z metali – o 6,3% (w tym zbiorników, cystern i pojemników metalowych – o 30,3%); mebli – o 5,7%; wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,5% (m.in. wyrobów z tworzyw sztucznych – o 8,2%); urządzeń elektrycznych – o 5,2% (w tym izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego – o 6,9%).

Jednocześnie w okresie od stycznia do lipca tego roku produkcja sprzedana przemysłu była o 4,4% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost odpowiednio o 4,2%). Z informacji GUS wynika, że w większości głównych grupowań przemysłowych w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku obserwowano zwiększenie produkcji sprzedanej.

Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 9,3%, konsumpcyjnych trwałych o 7,3%, zaopatrzeniowych o 4,5%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 2,9%. Zmniejszenie sprzedaży odnotowano natomiast w zakresie dóbr związanych z energią – o 0,2%. Jednocześnie wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, była o 2,8% wyższa niż przed rokiem, przy większym o 1,6% przeciętnym zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – o 2,7%.