Polsko-włoska współpraca w zakresie usług opartych na danych satelitarnych

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W trakcie spotkania, które zorganizowane zostało 6 grudnia przez Ambasadę RP w Rzymie zawarto szereg umów, które pozwolą polskim firmom działającym w branży kosmicznej zrealizować szereg projektów z włoskim parterem. Główną osią współpracy ma stać się dynamicznie rozwijający się rynek usług opartych na danych satelitarnych. Sygnatariuszami umów z polskiej strony byli: dr Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. a także Jan Żołnierz, szef działu Obserwacji Ziemi Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI). Po stronie włoskiej był to Giovanni Sylos Labini, prezes Planetek Italia.
meteosat-193760_960_720
Elementami współpracy polsko-włoskiej mają stać się m.in. usługi obserwacji Ziemi (Earth Observation – EO) i badania systemowe, a także rozwój i komercjalizacja wspólnych rozwiązań technologicznych. – Wraz z naszym włoskim partnerem podjęliśmy decyzję, że chcemy podnieść naszą współpracę na wyższy, strategiczny poziom – mówi dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments S.A.

– W pierwszej kolejności chcemy ustalić kluczowe kompetencje każdej ze stron w obszarze Earth Observation oraz określić jakie specjalizacje będą rozwijały nasze firmy i w których obszarach chcemy budować i wzmacniać swoje kompetencje, żeby w przyszłości móc z powodzeniem wspólnie walczyć o zlecenia i projekty na rynku europejskim.

Planetek Italia specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu geoinformatyki i obserwacji Ziemi. Dostarcza rozwiązania, które wykorzystują wartość danych geoprzestrzennych we wszystkich fazach cyklu życia danych od pozyskania, przechowywania, zarządzania aż po analizę i udostępnianie.

– Podpisane w Rzymie listy intencyjne tworzą fundament pod przyszłą współpracę między naszymi trzema firmami – stwierdza dr Adam Iwaniak, Prezes WIZIPISI – W tej specyficznej technologicznej konstelacji, której wspólnym mianownikiem są dane satelitarne, Creotech i Planetek koncentrują się na agregowaniu i udostępnianiu danych satelitarnych, czego przykładem są rozwijane przez Creotech platforma EO Cloud oraz Rheticus firmy Planetek. Tymczasem WIZIPISI specjalizuje się w budowaniu konkretnych aplikacji bazujących na tych danych i dostarczaniu usług końcowych dla klientów biznesowych.