PKP Cargo: 51% polskiego rynku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka opublikowała dane finansowe za 2016 rok. Jak z nich wynika: „w 2016 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 4 411 mln zł, a EBITDA 562 mln zł. Grupa zahamowała spadek wolumenu przewozów oraz zwiększyła przewozy intermodalne w ujęciu masy o 25% r/r. Wzrosła o 55% r/r obecność Grupy na rynkach zagranicznych liczona pracą przewozową. Zarząd PKP CARGO liczy, że w 2017 r. uda się utrzymać korzystną tendencję w zmianie udziałów rynkowych i wykorzystać prognozowany wzrost gospodarczy, w tym koniunkturę na duże projekty infrastrukturalne.

W 2016 r. Grupa PKP CARGO przewiozła 111,5 mln ton towarów oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 28,5 mld tkm (dla obu -4% r/r). Jednocześnie udział Grupy w rynku wg pracy przewozowej wyniósł 51,6%. Przewozy realizowało pięć podmiotów z grupy kapitałowej: PKP CARGO, PKP CARGO SERVICE oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. – To na pewno nie był dla nas łatwy rok. Jednak mimo skrajnie trudnego otoczenia rynkowego udało nam się zahamować spadek wolumenu przewozów i odwrócić niekorzystną dla nas tendencję. Od maja nasze udziały w rynku systematycznie rosną. To efekt naszej ciężkiej pracy i wielu zmian, które wprowadziliśmy jako nowy Zarząd. Nigdy nie zamierzaliśmy się poddawać, bo chcemy i lubimy wygrywać. Jestem przekonany, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i w 2017 r. nasze wyniki i zadowolenie Klientów z naszej pracy będą stale rosły. – mówi Maciej Libiszewski, prezes PKP CARGO. Spółka nie ustaje w dążeniach do podnoszenia satysfakcji i zadowolenia Klientów, czyniąc z tego jeden ze swoich priorytetów. I dodaje: – Wprowadziliśmy nowy model sprzedażowy i wciąż rozbudowujemy struktury handlowe dostosowane do najwyższych standardów świadczenia kompleksowych usług przewozowych. Wszystko po to, by być bliżej Klienta i szybciej reagować na jego oczekiwania i potrzeby. W efekcie tych działań, dość szybko zaktywizowaliśmy pracę działów handlowych i pozyskaliśmy kilka ważnych kontraktów – podkreśla Libiszewski.

erst-vor-kurzem-muenchen-nach-481629

Atutami PKP CARGO pozostają transport intermodalny i przewozy zagraniczne. Transport intermodalny w ostatnim czasie rośnie w siłę, a dodatkowym impulsem rozwojowym staje się Nowy Jedwabny Szlak i transport kolejowy kontenerów z Chin do Europy. PKP CARGO rozumie ten trend i świetnie go wykorzystuje, stając się niekwestionowanym liderem tego typu przewozów w kraju i coraz ważniejszym graczem w Europie. Wzrost zagranicznej pracy przewozowej w przewozach kontenerów w 2016 roku wyniósł 110% r/r. W ubiegłym roku PKP CARGO uruchomiło w Niemczech własną spółkę spedycyjną, co pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał zachodnioeuropejskich rynków. – Szukamy partnerów za granicą, aby nasz tabor jeszcze efektywniej wykorzystać poza Polską i na dłuższych trasach. Działamy na Nowym Jedwabnym Szlaku, prowadzimy też rozmowy w sprawie rozwoju współpracy z kolejami krajów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego, a dzięki strategicznemu partnerstwu z Grupą AWT staliśmy się jednym z kluczowych przewoźników w Czechach. – dodaje prezes Libiszewski.  Bez wątpienia transport intermodalny i przewozy zagraniczne to segmenty, które przewoźnik będzie wzmacniał także w tym roku. Spółka zamierza dobrze wykorzystać prognozowany wzrost gospodarczy i powrót koniunktury na duże projekty infrastrukturalne. Plany na rok 2017 to także kontynuacja procesu odnowy taboru oraz zwiększenie udziału na rynku przewozów specjalistycznych.

Na przewozy Grupy PKP CARGO w 2016 roku miały wpływ ogólne warunki makroekonomiczne i niższy niż zakładano wzrost gospodarczy, co przełożyło się na trudne warunki rynkowe. W szczególności było to osłabienie budownictwa infrastrukturalnego, mniejszy popyt na przewozy podstawowych materiałów budowlanych (tłucznia, kamieni, piasku i cementu) oraz słaby popyt na węgiel kamienny, w tym w eksporcie. Rynek przewozów kolejowych w Polsce w 2016 r. zmniejszył się w stosunku do poprzedniego roku o 1,2%.”