PKN ORLEN wyróżniony za raport kupuje aktywa

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zintegrowany raport roczny, który po raz pierwszy został przygotowany przez koncern w formie łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania uznany został jako najlepszy w kategorii przedsiębiorstw w konkursie The Best Annual Report, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Za główne atuty Raportu zintegrowanego PKN ORLEN uznano przejrzystość prezentacji modelu biznesowego wraz z procesem budowania wartości oraz jasne zdefiniowanie wskaźników efektywności wdrażania strategii. – Pierwszy raport zintegrowany w tak złożonej organizacji niewątpliwie był dużym wyzwaniem i wymagał zaangażowania wielu obszarów w całej Grupie Kapitałowej. Zależało nam, żeby w sposób czytelny pokazać zależności pomiędzy obszarami, które do tej pory prezentowane były w dwóch, odrębnych publikacjach: raporcie finansowym i raporcie społecznym. Przyznane wyróżnienia najlepiej pokazują, że udało nam się osiągnąć zamierzony cel, a sam raport dobrze oddaje nie tylko aktualną pozycję rynkową Spółki, ale także perspektywy i potencjał jej dalszego rozwoju prezentując w sposób przejrzysty dane finansowe i pozafinansowe – mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
Otrzymane wyróżnienie nie jest jedynym istotnym wydarzeni dla ORLENU-u w ostatnich dniach. Koncern zakupuje aktywa wydobywcze w Polsce od FX Energy, które znajdują na dwóch obszarach (Płotki i Edge) zlokalizowanych na terenach Niżu Polskiego. Spółka dysponuje również blokiem poszukiwawczym w basenie lubelskim, sąsiadującym z posiadanymi przez ORLEN Upstream koncesjami (Wołomin oraz Garwolin). Jak informuje koncern: za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream firma zawarła umowę, która rozpoczyna procedurę przejęcia całościowego pakietu akcji FX Energy, spółki notowanej na nowojorskiej giełdzie NASDAQ. Uzgodniona kwota 1,15 USD (4,27 PLN) za akcję zwykłą i 25 USD (92,87 PLN) za akcję uprzywilejowaną, przekłada się na wartość transakcji wynoszącą ok. 83 milionów USD (około 308 mln PLN). Akwizycja powiększy bazę zasobową (2P) Koncernu o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe). – Zgodnie z założeniami naszej strategii w obszarze upstream konsekwentnie zmierzamy do osiągnięcia potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok w 2017 roku. Zainicjowaliśmy dziś formalnie proces akwizycji FX Energy, który będzie kolejnym istotnym krokiem w budowaniu portfela poszukiwawczo-wydobywczego w kraju i za granicą. Pozwoli to na jego zbilansowanie poprzez rozbudowę o aktywa konwencjonalne i rozpoczęcie wydobycia węglowodorów przez PKN ORLEN w Polsce – stwierdza Jacek Krawiec.