KSSE i Politechnika Śląska zacieśniają współpracę

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i gliwicka uczelnia kontynuować będą projekt studiów dualnych, który zapoczątkowany został w 2016 roku. Jednocześnie wspólnie uczestniczyć będą w nowej, międzynarodowej inicjatywie, dedykowanej sektorowi lotniczemu. W jej ramach utworzone zostanie Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. List intencyjny w tej sprawie podpisany został przez KSSE, Politechnikę Śląską, a także niemieckie uczelnie techniczne z Drezna i Freibergu.
list-intencyjny-polsko-niemieckie-centrum-konstrukcji-lekkich-1
– Utworzenie Centrum pozwoli na zintensyfikowanie kilkudziesięcioletniej, owocnej współpracy między partnerami oraz wykorzystanie wzajemnie uzupełniających się zasobów. Przede wszystkim aparatury badawczej, kadry naukowej i osiągnięć naukowych, a także doświadczenia w zastosowaniu i wykorzystaniu metod projektowania i technologii wytwarzania materiałów hybrydowych i kompozytowych – mówi prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

– Główne zadania Centrum to prowadzanie badań dotyczących materiałów hybrydowych i kompozytowych, wykorzystywanych do budowy konstrukcji lekkich oraz kształcenie studentów. Należy podkreślić, że utworzenie Centrum, bazującego na partnerach naukowych, przemysłowych i samorządzie, jest gwarantem rozwoju innowacyjnych technologii aktualnie oczekiwanych przez otoczenie społeczno-gospodarcze oraz szybkiej komercjalizacji wyników badań naukowych.

Partnerami projektu są miasto Gliwice oraz firmy Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”, koordynator Śląskiego Klastra Lotniczego. W projekcie zadaniem KSSE będzie koordynacja działań, związanych ze współpracą jednostek naukowych i przedsiębiorców – jej efektem ma stać się komercjalizacja osiągnięć naukowych w przemyśle. – To kolejny przykład przedsięwzięcia łączącego świat biznesu, reprezentowany przez Katowicką SSE oraz firmy zrzeszone w Śląskim Klastrze Lotniczym, ze szkolnictwem wyższym.

Zgodnie z deklarowaną wizją naszej działalności, uczestnictwo w przedsięwzięciach związanych ze współpracą w tym kluczowym dla rozwoju gospodarczego obszarze, będzie jednym z priorytetów naszej działalności. – mówi Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej SSE S.A. – Wraz z Politechniką Śląską rozwijamy studia dualne, których program stworzony został w odpowiedzi na potrzeby sektora motoryzacyjnego.

Podpisana umowa tworzy podstawy, aby rozwijać podobny program dla firm związanych z branżą lotniczą, których nie brakuje w naszym regionie oraz wśród inwestorów KSSE. Chcemy uczestniczyć w inicjatywach, które tworzą szansę jeszcze lepszego wykorzystania potencjału branży lotniczej, niezwykle innowacyjnej i wykorzystującej tworzone w regionie nowoczesne technologie.