Jakie są perspektywy rozwoju internetu w przemyśle?

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Ireneusz Martyniuk_Dyrektor Pionu Przemysłu_Schneide-r Electric

Analizę w tym zakresie przeprowadził Schneider Electric, globalny specjalistą w zarządzaniu energią i automatyce. – W tym stuleciu czekają nas ogromne zmiany w technikach komputerowych dla biznesu. Rozkwit przeżywać będzie przemysłowy internet rzeczy, który będzie miał wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, ale i cały ekosystem oraz społeczeństwa – mówi Ireneusz Martyniuk, Dyrektor Pionu Przemysłu w Schneider Electric Polska. I dodaje: – Połączenie nowych technologii sprawia, że obecne przemiany niosą ze sobą olbrzymi potencjał korzyści dla firm, całych gospodarek, społeczeństw oraz kondycji naszej planety.

Koncern wskazuje cztery najważniejsze przewidywania, w zakresie rozwoju przemysłowego internetu rzeczy:

  1. Rozwój zastosowań IIoT dorówna ekspansji konsumenckich aplikacji internetowych.

Nieważne czy chodzi o łańcuchy dostaw, linie produkcyjne, rurociągi, systemy gospodarki wodnej, czy inteligentne miasta, trwa rozwój nowej fali aplikacji IIoT na skalę porównywalną do ekspansji internetowych “apek” w sektorze konsumenckim. Będą one wykorzystywane do realizacji procesów, które jeszcze do niedawna wydawały nam się niemożliwe. Już dziś sprawdzane są możliwości technologii IIoT w zakresie zwiększenia zbiorów w rolnictwie, dzięki analizie danych gromadzonych z wielu czujników umieszczonych na polach uprawnych w czasie rzeczywistym. Z kolei z dala od pól w zakładach przemysłowych przedsiębiorstwa podnoszą efektywność maszyn przy pomocy IIoT. Dzięki czujnikom zamontowanym w urządzeniach w całym zakładzie i mobilnej aplikacji rozszerzonej rzeczywistości, operatorzy mogą sprawdzić, czy występują jakieś problemy, czy potrzebna jest ich interwencja oraz jak ją przeprowadzić, podchodząc do maszyny, lub nawet znajdując się poza budynkiem, i korzystając z tabletu. To dopiero początek możliwości.

  1. Liczba “rzeczy” podłączonych do IIoT gwałtownie wzrośnie.

Teraz, gdy urządzenia mogą komunikować się już z systemami sterowania, oprogramowaniem, personelem operacyjnym i aplikacjami do analizy danych, rozwiązania IIoT staną się komponentami wszystkich systemów i procesów smart, o których tyle słyszymy.

Dla przykładu, rury kanalizacyjne wyposażone w czujniki wykrywające wycieki, umożliwią rozwój systemów “smart water.” Inteligentne liczniki będą dostarczać dane o lokalnych prawidłowościach na poziomie konsumpcji energii
i aktualizować w czasie rzeczywistym informacje o zapotrzebowaniu, umożliwiając pracę rozwiązaniom “smart grid”. Gdy spojrzymy na miasto to parkometry i sygnalizacja świetlna będą monitorować natężenie ruchu drogowego oraz informować o przestępstwach na ulicach w ramach systemów “smart city.” Z kolei systemy oświetleniowe będą dostarczać systemom automatyki budynków dane o obecności ludzi i wpływie na środowisko – “smart buildings.” W Polsce realizujemy bardzo dużo inwestycji z zakresu inteligentnych budynków. Integracja z innymi systemami to kwestia czasu. Nawet dojazd do pracy będzie bardziej “smart” – czy to przy pomocy samochodu bezzałogowego, czy transportu publicznego, korzystających z systemów IIoT, które podniosą ich wydajność.

W przemyśle maszyny produkcyjno-przetwórcze będą monitorować własną pracę i stan techniczny w ramach tzw. “smart plant.”

  1. Siłą napędową innowacji będą zarówno startupy, jak i duże przedsiębiorstwa.

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów przemian w dziedzinie IIoT jest to, że za rozwój innowacji odpowiadają zarówno przedsiębiorstwa z listy Global 500, jak i startupy oraz partnerstwa między organizacjami z obu tych grup. Nawet rządy państw wchodzą do gry, uruchamiając dobrze finansowane programy krajowe i regionalne, których celem jest kapitalizacja korzyści technologii IIoT. Jako że rozwiązania IIoT pozwalają na ulepszenie każdego procesu, systemu i urządzenia, mamy do czynienia z prawdziwą eksplozją zainteresowania, zaangażowania i nowatorskich pomysłów we wszystkich sektorach gospodarki. Tak wielkie zainteresowanie przeradza się w coraz większą liczbę praktycznych rozwiązań, co oznacza, że nowe urządzenia i platformy nie tylko zapewnią nam większą efektywność, ale doprowadzą do powstania zupełnie nowych modeli biznesowych.

  1. Nowe standardy zapewnią przejrzystość

Czerpanie korzyści z rozwoju IIoT opiera się na współpracy wielu graczy, która z kolei wymaga opracowania powszechnych zasad rozwoju i wykorzystania technologii w rozwiązywaniu problemów biznesowych i społecznych. Tworzenie organizacji, które wspierają sektor prywatny i publiczny we wspólnym rozwoju metod i standardów, uproszczą rozwój interoperacyjnych i efektywnych aplikacji oraz platform IIoT.