Jak zwiększyć bezpieczeństwo w magazynach?

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Tylko w tym roku Państwowa Inspekcja Pracy zanotowała 543 wypadki w miejscu pracy, w sektorach magazynowanie i przetwórstwo przemysłowe. Jednocześnie 36 z nich było wypadkami ze skutkiem śmiertelnym, a 213 zakończyło się ciężkimi obrażeniami ciała pracowników. Wśród podmiotów, starających się walczyć z tym problemem znajduje się także Polskie Towarzystwo Techniki Magazynowe, które m.in. prowadzi szkolenia w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa w magazynie. Tym bardziej, że świadomość pracowników magazynowych wciąż jest dość niska. – Obecnie często zdarza się omijanie przepisów BHP w magazynach przez ich pracowników. Dotyczy to szczególnie magazynów mniejszych i średnich firm. To choćby brak podstawowego stroju ochronnego: butów, kasków, kamizelek. Zakładają je nieliczni – mówi członek PSTM prowadzący szkolenia, Marcin Kozłowski, prezes Baumalog Sp. z o.o. I dodaje: – Również wyposażenie magazynów traktowane jest po macoszemu, np. regały statyczne nie są odpowiednio konserwowane. Bywa, że brak im rocznych czy krótkookresowych przeglądów.

Zdaniem eksperta budowanie świadomości dotyczącej zachowania bezpieczeństwa należy zacząć nie od pracowników, ale kadry zarządzającej – właścicieli, dyrektorów, kierowników magazynów. Można ich przekonać mocnym argumentem: finansowym. – Koszty poniesione dzisiaj na podniesienie poziomu bezpieczeństwa są niewspółmiernie małe do kosztów, które trzeba ponieść po wypadku – argumentuje Marcin Kozłowski. – Niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę, że dodatkowo pracownik z ubezpieczenia OC może korzystać nie tylko z publicznej ale też prywatnej opieki zdrowotnej. Rachunek za to leczenie/ zabieg/ operację płaci wtedy pracodawca.

baumalog_magazyny

W ostatni czasie ZUS uruchomił „Program dofinansowania przedsiębiorstw”. Oferuje w nim bezzwrotne dofinansowanie do inwestycji, które podnoszą poziom bezpieczeństwa pracowników. Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota dofinansowania takiej inwestycji to 400 tys. zł. Ponadto w ramach programu ZUS finansuje projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.