AIUT przejął większościowe udziały w firmie IMI Polska

|
Źródło informacji: AIUT

Spółka AIUT przejęła większościowe udziały w firmie IMI Polska z siedzibą w Krakowie, specjalizującej się w budowie maszyn i stanowisk zrobotyzowanych oraz systemów bezpieczeństwa. Inwestycja jest elementem realizowanej strategii wzrostu Grupy AIUT, a jej celem jest zwiększenie dostępności usług firmy w Małopolsce i umocnienie pozycji na lokalnym rynku dostawców automatyki przemysłowej. To dziewiąty punkt na biznesowej mapie firmy w Polsce.

Marek Gabryś, prezes AIUT zaznacza, że znaleźli właściwego partnera na małopolskim rynku dostawców automatyki przemysłowej i jest przekonany, że decyzja o połączeniu IMI z AIUT przyniesie obu stronom długoterminowe korzyści. Dodaje również, że będą szeroko korzystać z kompetencji nowego zespołu także w ramach innych projektów i rozbudowywać go.

IMI-Polska to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i budowie maszyn, urządzeń oraz stanowisk zrobotyzowanych. Firma wdraża rozwiązania w oparciu o rozbudowaną strategię bezpieczeństwa i ma na swoim koncie ponad 100 pomyślnie zrealizowanych projektów, w tym zwłaszcza dla przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, elektrotechnicznego, FMCG i spożywczego. W ramach transakcji IMI Polska zostanie biznesowo zintegrowana z działem Automatyki i Robotyki firmy AIUT, z określoną autonomią działań w ramach partnerskiego modelu współpracy.

Jak podkreśla Marek Gabryś: obie firmy kierują się podobnymi wartościami, kładąc nacisk na etykę i szacunek w biznesie, jako punkty wyjścia do określenia wspólnej strategii działań i rozwoju Grupy AIUT. Zespół IMI Polska to doskonali praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać będą rozwój naszych rozwiązań i usług. Ich kompetencje i system wartości są zbieżne z naszymi, dlatego stanowić będą przedłużenie naszych możliwości w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych na krakowskim rynku – dodaje.

Fot. AIUT

Fot. AIUT