Jak cyfryzacja wpłynie na zarządzanie aktywami i majątkiem?

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Dassault Systèmes przedstawił wyniki badania, dotyczącego statusu transformacji cyfrowej oraz zmian, jakie wywołuje ona w branży zarządzania aktywami i majątkiem. Jak informuje firma: „Dassault Systèmes zleciła CREATE-Research przeprowadzenie badania wśród 450 managerów wyższego szczebla, zarządzających aktywami i majątkiem (asset i wealth management) pod kątem transformacji cyfrowej dokonującej się w ich branży oraz tego, jak widzą jej perspektywy. Badania pokazało, że wykonują oni ostrożne kroki w kierunku digitalizacji, ale jednocześnie spodziewają się dużych zmian w tym zakresie w kolejnym dziesięcioleciu. Ci z nich, którzy już wdrożyli w swoich firmach rozwiązania cyfrowe zyskują dzięki nim przewagę konkurencyjną i większe zadowolenie swoich klientów. Raport został zaprezentowany podczas konferencji FundForum International, która odbyła się w Berlinie w dniach 12 – 14 czerwca 2017 roku. 0

Badanie, szczegółowo omówione w pełnym raporcie zatytułowanym „Digitalizacja zarządzania aktywami i majątkiem: obietnice i pułapki”, dostarcza informacji na temat: czynników mających decydujący wpływ na postępowanie procesu digitalizacji, obecny stan adopcji rozwiązań cyfrowych, elementów blokujących i ułatwiających wdrożenia, a także analizuje charakter następującej w branży zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i czynników sukcesu.
dollar-2453601_960_720
Najważniejsze wnioski przedstawione w raporcie:
• Rosnące koszty, które wymuszają wzrost znaczenia wysokości wynagrodzenia i opłat, jako wyróżników wpływających na konkurencyjność; zwyżka nisko kosztowych funduszy pasywnych; pojawienie się na rynku kapitałowym firm fintech i internetowych gigantów, a także nowa generacja inwestorów biegłych w technologiach cyfrowych przyspieszają digitalizację.
• 54 proc. asset menedżerów wykorzystuje media społecznościowe, zaś 56 proc. wealth menedżerów zaadoptowało nowe platformy cyfrowe; spośród ośmiu wymienionych
w badaniu cyfrowych narzędzi blockchain był wybierany najrzadziej.
• 80 proc. asset menedżerów i 77 proc. wealth menedżerów spodziewa się, że w przeciągu kolejnych dziesięciu lat digitalizacja częściowo lub w pełni zmieni ich branżę.
• Większość przewiduje powstawanie aliansów z zewnętrznymi dostawcami technologii lub rozwijanie własnych platform; tylko niewielka liczba respondentów widzi możliwość zawłaszczenia tej niszy przez zewnętrznych dostawców
• Firmy, które już wdrożyły narzędzia cyfrowe, odnotowują zmniejszenie kosztów operacyjnych, wzmocnienie pozycji rynkowej, wyższą wydajność, lepsze dostosowywanie się do zasad i regulacji rynku, a także zwiększoną satysfakcję klientów.

Zachowanie klientów będzie czynnikiem, który w nadchodzących latach wymusi na branży zwrot w kierunku digitalizacji, a w efekcie spowoduje zmianę jej charakteru z określonej przez podaż (supply-led), na określoną przez popyt (demand-led) – mówi Amin Rajan, CEO, CREATE-Research. – Oznacza to, że wealth management znajduje się na początku transformacji, sięgającej dużo dalej niż jakakolwiek inna transformacja, z jaką mieliśmy kiedykolwiek do czynienia w tej branży. W tym kontekście, digitalizacja nie jest wyborem, to jedyna droga jaką możemy iść. Przyszłość należy do firm, z jasno nakreśloną wizją ich biznesu w cyfrowej erze

– Zleciliśmy przeprowadzenie tego badania, żeby sprawdzić jaki wpływ na branżę asset i wealth management będzie miała za dziesięć lat technologia cyfrowa oraz jaką rolę odegra w utrzymaniu lub zmianie modelu biznesowego firm działających na rynku kapitałowym – stwierdza Guillaume Dufour, Vice President, Financial and Business Services Industry, Dassault Systèmes. – Dassault Systèmes będzie nadal wspierać instytucje finansowe w przejściu przez cyfrową transformację, oferując rozwiązania branżowe, takie jak ‘Innovation Factory’ służące do digitalizacji procesów, zarządzania, skracania czasu wprowadzania produktów i usług na rynek, a także zmniejszania kosztów wynikających z regulacji. A wszystko po to, żeby w efekcie firmy mogły lepiej obsługiwać swoich klientów.

Raport „Digitalizacja zarządzania aktywami i majątkiem: obietnice i pułapki” powstał w oparciu o ogólnoświatowe badanie przeprowadzone wśród 458 asset i wealth menedżerów z 37 jurysdykcji prawno-podatkowych, regulujących działalność funduszy inwestycyjnych. Ogólna wartość zarządzanego przez nich portfela aktywów wynosi 32 bln dolarów.”