Transformacja cyfrowa z wykorzystaniem usług śledzenia wewnętrznego: oczekiwania a rzeczywistość

Sewio, dostawca systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) z UWB, wydał infografikę w temacie: Przemysł 4.0: Oczekiwania a rzeczywistość transformacji cyfrowej za pomocą usług śledzenia wewnętrznego.

Digitalizacjaprzemysł 4.0 nadal pozostają częstym tematem w 2020 r., Ale technologie, metodologie i procesy, które umożliwia, są nadal przyjmowane tylko przez pierwszych użytkowników. Najnowsza infografika Sewio wykorzystuje aktualne dane od pierwszych użytkowników.

Analiza obejmuje takie pytania jak:

  • Kto w firmie jest motorem branżowej transformacji cyfrowej?

To 10 najczęściej wymienianych stanowisk pracy; te osoby inicjują dyskusje na temat projektu cyfryzacji z wykorzystaniem usług śledzenia wewnętrznego. W jaki sposób pozyskano te dane? Firma zebrała wszystkie adresy e-mail osób, które skontaktowały się z nimi w ciagu ostatnich trzech lat i sprawdziła w serwisie LinkedIn, jakie są nazwy ich stanowiska pracy.

  • Jakie są najczęściej spotykane zapytania dotyczące usług śledzenia wewnętrznego? A jakie usługi są rzeczywiście realizowane?

O jakie przypadki użycia klienci pytają najczęściej i porównaj je z odsetkiem przypadków użycia faktycznie zrealizowanych. Przeanalizowano wszystkie zapytania, jakie otrzymali w ciagu ostatnich trzech lat (lewy wykres pokazuje odsetek zapytań o przypadki) i podsumowali wszystkie projekty, jakie zostały faktycznie zrealizowane (prawy wykres pokazuje odsetek zrealizowanych przypadków użycia), aby porównać to, co znalazło się w zapytaniach, z tym, co naprawdę trafiło do projektów.

  • Które przypadki użycia zapewniają udokumentowany zwrot z inwestycji w sektorze przemysłowym?

Zastosowanie w: motoryzacji, branży petrochemicznej, spożywczej, elektromaszynowej, energetyce

  • Jaki jest typowy harmonogram projektów cyfryzacji związanych ze śledzeniem wewnętrznym?

Infografika zaczyna się od podziału tytułów pracy osób, które prowadzą cyfrową transformację w swoich firmach. Na drugim wykresie odsetek wymaganych przypadków użycia można łatwo porównać z odsetkiem przypadków użycia, które naprawdę przynoszą rezultaty.

Trzecia część infografiki zawiera osiem różnych projektów oraz ich główne cele i wskaźniki, które zostały osiągnięte w pięciu najważniejszych przypadkach użycia.

Poniżej oś czasu całego procesu digitalizacji ze średnimi czasami każdej fazy.
Cała infografika dostępna pod linkiem: https://cdn.sewio.net/wp-content/uploads/2020/01/Infographic-Industry-4.0-Expectations-vs.-Reality-About-Digital-Transformation-in-Industry-WEB-PL.pdf