Mercedes-Benz podpisał ze szwedzkim H2 Green Steel umowę na dostawy około 50 000 ton stali

|
Źródło informacji: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz podpisał ze szwedzkim start-upem H2 Green Steel (H2GS) umowę na dostawy około 50 000 ton stali niemal wolnej od CO₂ rocznie dla swoich europejskich tłoczni. Współpracę obu firm pogłębia zawarcie protokołu ustaleń w celu ustanowienia zrównoważonego łańcucha dostaw stali w Ameryce Północnej.

W 2021 r. Mercedes-Benz jako pierwszy producent aut objął udziały w H2GS. Nowa umowa na dostawy umożliwia wprowadzenie stali niemal wolnej od CO₂ do seryjnej produkcji samochodów z gwiazdą. Firma planuje rozpocząć jej produkcję w 2025 r.

W ramach szerszych wysiłków na rzecz dekarbonizacji łańcucha dostaw Mercedes-Benz i H2GS porozumiały się też co do ustanowienia łańcucha dostaw ekologicznej stali produkowanej w Ameryce Północnej na potrzeby lokalnych fabryk Mercedes-Benz. Rozszerzenie strategicznego partnerstwa z H2GS na Amerykę Północną to kolejny ważny kamień milowy w postępującej realizacji strategii zakupów w pobliżu zakładów produkcyjnych Mercedes-Benz.

Dzięki umowie na dostawę około 50 000 ton stali niemal wolnej od CO₂ firmy H2 Green Steel dla naszych europejskich zakładów, Mercedes-Benz i H2 Green Steel przyspieszają tworzenie zdekarbonizowanego, regionalnego i stabilnego łańcucha dostaw stali. Jednocześnie przenosimy nasze partnerstwo na wyższy poziom z myślą o ustanowieniu zrównoważonego łańcucha dostaw stali w Ameryce Północnej. Stanowi to kolejny ważny krok w kierunku uczynienia przemysłu motoryzacyjnego bardziej elastycznym i zrównoważonym – skomentował Markus Schäfer, członek zarządu Mercedes-Benz Group AG, dyrektor ds. technologii, rozwoju i zamówień.

„Wspólnie z naszym partnerem strategicznym, firmą H2 Green Steel, osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w realizacji naszej strategii lokalnych zakupów. Bazując na naszej początkowej inwestycji w H2 Green Steel, sfinalizowaliśmy odpowiednią umowę na dostawy dla Europy i pracujemy nad ustanowieniem zrównoważonych dostaw stali w Ameryce Północnej” – powiedział dr Gunnar Güthenke, szef Mercedes-Benz Cars ds. zaopatrzenia i jakości dostawców.

Dzięki zastosowaniu nowego, innowacyjnego procesu produkcyjnego wytwarzanie stali w zakładzie H2GS jest niemal wolne od emisji CO₂. Produkcja tony stali z wykorzystaniem klasycznego wielkiego pieca wiąże się z emisją ponad dwóch ton CO₂. W nowym procesie zamiast węgla koksującego dostawca wykorzystuje wodór i energię elektryczną w 100% pochodzące z odnawialnych źródeł. Wodór służy jako czynnik redukujący, który uwalnia i wiąże tlen z rudy żelaza. W przeciwieństwie do użycia węgla koksującego nie powstaje tu CO₂, lecz para wodna. Na początku dostaw H2GS zakłada osiągnięcie emisji na poziomie 0,4 tony CO₂ na tonę stali.

„H2 Green Steel funkcjonuje, ponieważ pionierskie firmy z branży motoryzacyjnej, takie jak Mercedes-Benz, zasygnalizowały, że przemiany w przemyśle stalowym są zbyt wolne, by osiągnąć cele klimatyczne. W Mercedes-Benz mamy partnera, z którym możemy podnieść poprzeczkę, jeśli chodzi o redukcję emisji w łańcuchu dostaw, tworzenie obiegu zamkniętego oraz społeczny zrównoważony rozwój. To bardzo silny gracz, z którym możemy współpracować nie tylko w naszych działaniach w Europie, ale także przy naszych dążeniach do stworzenia łańcucha wartości stali w Ameryce Północnej” – powiedział Henrik Henriksson, dyrektor generalny H2 Green Steel.

Fot. Mercedes-Benz

Fot. Mercedes-Benz