Ponad 48 tys. paneli słonecznych na dachu Centrum Magazynowo-Logistycznego PVH Europe
Fot. PVH Europe

Ponad 48 tys. paneli słonecznych na dachu Centrum Magazynowo-Logistycznego PVH Europe

08/10/2020
Źródło informacji: PVH Corp.

Konstrukcja, która pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną wszystkich budynków PVH Europe na terenie Holandii, wpisuje się wizję PVH Corp. zakładającą korzystanie w 100% z odnawialnych źródeł energii do roku 2030.

 
PVH Europe, globalna siedziba główna Tommy Hilfiger i europejskich oddziałów Calvin Klein, marek należących do PVH Corp., informuje o zainstalowaniu w nowoczesnym Centrum Magazynowo-Logistycznym w Venlo (Holandia) konstrukcji uważanej za najwydajniejszą* spośród wszystkich działających obecnie na świecie solarnych dachów.

Obejmuje ona ponad 48 tys. paneli słonecznych i pokrywa zapotrzebowanie na energię samego Centrum, a także – w sposób pośredni, tj. z wykorzystaniem holenderskiej publicznej sieci linii elektrycznych – dostarcza energię elektryczną do pozostałych magazynów, biur i sklepów PVH Europe na terenie kraju. Spółka Eneco, partner energetyczny PVH Europe, wystawiła certyfikat potwierdzający, że nowopowstała konstrukcja dachowa pokrywa całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną wyżej wymienionych budynków.

Jest to kolejny krok milowy w realizacji podjętego przez PVH zamierzenia, aby do roku 2030 całość zapotrzebowania na energię elektryczną wśród należących do Grupy biur, magazynów i sklepów pokrywana była ze źródeł odnawialnych, a także osiągnięcia 30% redukcji emisji dwutlenku węgla w obrębie łańcucha dostaw. Działanie to wpisuje się w ustanowiony przez PVH, w oparciu o fakty naukowe, cel w zakresie emisji, odpowiadający wyśrubowanemu poziomowi dekarbonizacji wskazanemu w Umowie Paryskiej. Jest to również jeden z priorytetów wyszczególnionych w strategii odpowiedzialności korporacyjnej Forward Fashion, która ma na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania do zera, zwiększenie pozytywnego oddziaływania do 100% oraz poprawę jakości życia ponad miliona osób w obrębie łańcucha dostaw PVH.

Najważniejsze fakty:

· magazyn w Venlo zajmuje powierzchnię 110 000m2 i jest głównym centrum dystrybucji PVH Europe;

· „bardzo dobry” rating zrównoważonego rozwoju według BREEAM (metody oceny budynków pod kątem ich ekologiczności);

· najwydajniejszy na świecie solarny dach o mocy zainstalowanej 18 MWp (jednostka mocy szczytowej instalacji);

· łącznie ponad 48 tys. paneli słonecznych o wysokiej wydajności;

· pokrycie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich należących do PVH Europe sklepów, magazynów i biur na terenie Holandii.

Martijn Hagman, dyrektor generalny Tommy Hilfiger Global i PVH Europe, powiedział – Zainstalowaliśmy konstrukcję, którą uważamy za najwydajniejszy na świecie, w pełni funkcjonalny dach solarny. Jest to ogromne osiągnięcie w kontekście zobowiązania, aby do roku 2030 całość energii elektrycznej uzyskiwana była ze źródeł odnawialnych, a także osiągnięcia 30% redukcji emisji dwutlenku węgla w obrębie łańcucha dostaw. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania najwyższej klasy zespołu utalentowanych, pełnych pasji i poświęcenia współpracowników PVH

Obecnie nawet 600 tys. produktów marek TOMMY HILFIGER i CALVIN KLEIN jest dystrybuowanych dziennie z Centrum Magazynowo-Logistycznego w Venlo do punktów sprzedaży, w tym do sklepów własnych na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz bezpośrednio do klientów. Przyznana obiektowi ocena „bardzo dobry” w ratingu zrównoważonego rozwoju według BREEAM odzwierciedla wzorcowe standardy w zakresie energii, wody, transportu, materiałów, odpadów, zanieczyszczenia, ekologii, zdrowia i dobrostanu oraz obejmuje energooszczędne oświetlenie w obrębie całego obiektu, korzystanie wyłącznie z opakowań certyfikowanych przez FSC (Forest Stewardship Council – Radę Dobrej Gospodarki Leśnej) i recycling całości odpadów w postaci tektury, tworzyw sztucznych i materiałów drukowanych.

PVH należy do korporacyjnej inicjatywy RE100 na rzecz odnawialnej energii elektrycznej, której przewodzi Climate Group. W ramach inicjatywy podjęto zobowiązanie do zapewnienia, że do roku 2030 całość zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pokrywana ze źródeł odnawialnych.

 

* PVH definiuje „najwydajniejszy na świecie solarny dach” jako najwydajniejszy solarny dach spośród funkcjonujących obecnie i instalowanych na pojedynczej konstrukcji.

Wersja źródłowa informacji w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201006005513/en/