Signify wprowadziło do oferty aplikację do optymalizacji warunków pracy w budynkach biurowych

|
Źródło informacji: Signify

Analiza przestrzeni przy pomocy aplikacji Interact Space analysis zapewnia rozwiązanie oparte na danych, które dostarcza właścicielom budynków istotnych informacji potrzebnych do optymalizacji warunków pracy najemców i ich pracowników.

Zainstalowane czujniki wysyłają raporty dotyczące obłożenia lokali na poziomie pomieszczeń lub pięter, co pozwala uniknąć przepełnienia i umożliwia pracownikom skupienie się na pracy i zwiększeniu produktywności. Zarządcy lokali otrzymują również informacje na temat tego, jak wykorzystywane są ich obiekty i mogą korzystać ze zgromadzonych danych do optymalizacji warunków panujących w miejscu pracy oraz obniżenia kosztów niewykorzystanej przestrzeni.

Czujniki środowiskowe rozmieszczone w biurze monitorują liczne aspekty otoczenia, takie jak temperatura, wilgotność powietrza, poziom dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz ciśnienie atmosferyczne.

Czujniki liczby osób wykrywają, ile osób znajduje się w pomieszczeniu lub na piętrze. Połączone dane z obu typów czujników pozwalają najemcom i właścicielom lokali dostosować warunki pracy z korzyścią dla pracowników, a właściciele przedsiębiorstw są znacznie bardziej skłonni do przedłużania najmu w budynkach, które sprzyjają dobremu samopoczuciu i produktywności ich pracowników.

Aplikacja Interact Space analysis umożliwia zarządcom lokali zapewnienie zgodności z certyfikatami zdrowych budynków, takimi jak WELL Building Standard, który bada związki pomiędzy projektami biur, procedurami oraz strategiami dotyczącymi środowiska budynków a ich wpływem na zdrowie i dobre samopoczucie. Z kolei posiadanie tego certyfikatu pozwala przyciągnąć prestiżowych najemców, którzy chętniej zawierają bardziej dochodowe i długoterminowe umowy najmu. Signify to jedyna firma z branży oświetleniowej na świecie oferująca tego typu wysoce efektywny system sprzyjający poprawie warunków panujących w miejscu pracy.

„Mamy do czynienia z głęboką ewolucją oczekiwań związanych z miejscem pracy. Dzisiejsi pracownicy oczekują, że środowisko pracy będzie dostosowane do ich potrzeb i będzie sprzyjać zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Signify to pierwsza firma z branży oświetleniowej, która daje właścicielom budynków informacje, jakich potrzebują, aby zoptymalizować warunki panujące w miejscu pracy dla swoich najemców i ich pracowników bez względu na to, czy mówimy tu o programowaniu systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w celu podniesienia efektywności energetycznej lokali, czy też o zmianie układu biurek, aby lepiej wykorzystać wolną przestrzeń. Aplikacja Interact Space analysis pozwala właścicielom budynków i zarządcom obiektów budować biura przyszłości.” – Greg Nelson, globalny dyrektor ds. systemów i usług w Signify.

Fot. Signify

Fot. Signify