ABB pomaga firmie IKEA wykorzystać energię słońca w Singapurze

ABB pomaga firmie IKEA wykorzystać energię słońca w Singapurze

21/02/2018

Inteligentne falowniki nowej generacji (TRIO50) zapewnią większą elastyczność i efektywność energetyczną dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW.

ABB dostarczyło szwedzkiej firmie IKEA 20 falowników TRIO-50, które mają zasilać dachową instalację fotowoltaiczną sztandarowego sklepu marki na wschodnich przedmieściach Tampines w Singapurze. Instalacja ta ma wytwarzać 1,3 mln kilowatogodzin (kWh) energii rocznie – taka ilość energii wystarcza do zasilania ponad 280 gospodarstw domowych. Montaż modułów fotowoltaicznych słonecznych na sklepie IKEA rozpoczął się w marcu 2017 r., a realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2017 r.

ABB zdobyło ten kontrakt w pierwszym kwartale 2017 r. za sprawą swojego klienta, wiodącego integratora systemów fotowoltaicznych, Phoenix Solar. Dzięki tej instalacji IKEA spodziewa się w ciągu najbliższych dziesięciu lat zmniejszenia kosztów energii elektrycznej dostarczanej do sklepu o około 2,4 mln dolarów.

Jesteśmy dumni ze współpracy z ABB w zakresie dostarczenia firmie IKEA najwyższej klasy instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym wspieramy dążenia firmy do korzystania z czystej energii. Zależy nam na większym rozpowszechnieniu energii słonecznej w Azji, a to wymaga współpracy z pionierami technologicznymi, takimi jak ABB, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do stworzenia wysokiej jakości instalacji – powiedział Mark Argar, wiceprezes Phoenix Solar na region Azji-Pacyfiku.

Dążymy do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię na całym świecie przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko i tworzeniu wartości dla naszych klientów — powiedział Tarak Mehta, prezydent Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji ABB

— Jednym z takich przykładów jest właśnie ten projekt: elastyczne i innowacyjne technologie fotowoltaiczne ABB pozwolą firmie IKEA zaangażować się na rzecz realizacji celów w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Integracja odnawialnych źródeł energii jest coraz ważniejszym elementem światowej rewolucji energetycznej i strategii ABB Next Level.

TRIO50 – zaprojektowany, by łączyć wydajność i konkurencyjność cenową falownika centralnego z elastycznością i łatwością montażu falownika szeregowego – trafi na kolejne dachy sklepów IKEA w Azji Południowo-Wschodniej. W Malezji 500 kW energii uzyskanej przez TRIO-50 zasili centrum handlowe IPC Shopping Center, pierwszą galerię handlową Azji Południowo-Wschodniej, do której zawitała IKEA. W Tajlandii na zadaszenie miejsc parkingowych należących do sklepu IKEA w Bang Yai niedaleko Bangkoku trafi instalacja z falownikami TRIO-50 o łącznej mocy 1,5 MW.

Podobnie jak IKEA, ze względu na szybko rosnącą opłacalność energii słonecznej, również inne przedsiębiorstwa są gotowe do montażu większej liczby dachowych instalacji fotowoltaicznych w ciągu najbliższych kilku lat. Według firmy badawczej GTM Research w ciągu ostatnich pięciu lat koszty komercyjnych instalacji dachowych spadły o prawie 30 procent, głównie w wyniku spadku kosztów modułów fotowoltaicznych. Energetyka słoneczna umożliwia klientom korporacyjnym, takim jak IKEA, nie tylko zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, ale też wygenerowanie oszczędności finansowych i operacyjnych.

Poza przedsiębiorstwami, również administracje rządowe w regionie Azji Południowo-Wschodniej podejmują inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii. Wśród działań kładących podwaliny pod zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w regionie można wymienić projekty Solarnova singapurskiej rady Economic Development Board, tajlandzki plan rozwoju alternatywnych źródeł energii (AEDP) czy przepisy malezyjskiego organu Sustainable Energy Authority (SEDA).