Amerykańscy naukowcy osiągają energię netto w reakcji fuzji po raz drugi

Autor:
|

30 lipca amerykańscy naukowcy z kalifornijskiego Lawrence Livermore National Laboratory osiągnęli przyrost energii netto w reakcji fuzji jądrowej po raz drugi od historycznego przełomu w grudniu ubiegłego roku.

Naukowcy użyli 192 wiązek laserowych, aby wywołać reakcję syntezy jądrowej. Przy pierwszej grudniowej próbie uzyskano z reakcji więcej energii, niż potrzeba było do jej zainicjowania. Do zapoczątkowania reakcji dostarczono 2,05 MJ by na koniec osiągnąć 3,15 MJ. Był to pierwszy raz, kiedy uzyskano tak znaczny przyrost energii.

Lipcowa próba dała wyższą energię na wyjściu niż w eksperymencie przeprowadzonym w grudniu, powiedział rzecznik z Lawrence Livermore.

Podobno, wstępne dane z eksperymentu przeprowadzonego pod koniec lipca pokazują, że osiągnięto więcej niż 3,5 MJ, natomiast końcowe wyniki są nadal analizowane.

Eksperyment udawadnia, że pierwszy próba nie była dziełem przypadku.