Airbus uruchomił program „Hydrogen Hub at Airports”

|

Airbus podpisał umowę o współpracy z Changi Airport Group, globalną firmą Linde zajmującą się gazami przemysłowymi i inżynierią oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego Singapuru (CAAS) w celu zbadania potencjału przyszłego hubu wodorowego w mieście.

Odzwierciedla ona wspólną ambicję czterech partnerów, aby wykorzystać swoją wiedzę fachową do wspierania dekarbonizacji przemysłu lotniczego i osiągnięcia zerowych emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r.

W ramach współpracy partnerzy przyjrzą się sposobom transportu, przechowywania i dostarczania wodoru do samolotów na istniejących i nowych lotniskach. Rozszerza to wcześniejszą umowę z CAAS na ocenę infrastruktury wodorowej, rozszerzając zakres o lotnisko i dostawcę energii.

Airbus zapewni charakterystykę konfiguracji samolotów i zużycia energii floty, wgląd w samoloty napędzane wodorem do operacji naziemnych oraz dane dotyczące szacowanego rozwoju samolotów wodorowych na lotniskach.

Oczekuje się, że zastosowanie wodoru do zasilania przyszłych samolotów nie tylko znacznie zmniejszy emisje z samolotów do powietrza, ale może również pomóc w dekarbonizacji działań związanych z transportem lotniczym na ziemi. W 2020 r. Airbus uruchomił program „Hydrogen Hub at Airports”, aby rozpocząć badania nad wymaganiami infrastrukturalnymi i niskoemisyjnymi operacjami lotnisk w całym łańcuchu wartości.

Do tej pory podpisano umowy z partnerami i lotniskami w Paryżu, Seulu i Singapurze.

Infografika: Airbus

Infografika: Airbus