|

Zbiór wiedzy o systemach CMMS dla utrzymania ruchu

Nowoczesne systemy CMMS dla działu utrzymania ruchu
Wdrożenie systemu CMMS Profesal Maintenance w fabryce Farby Kabe
10 korzyści i oszczędności z wdrożenia systemu CMMS
Co łączy ze sobą LEAN, TPM i CMMS?


Wdrożenie oprogramowania wspierającego utrzymanie ruchu to wyzwanie, które warto podjąć w celu zwiększenia efektywności działu, z czego wynika zagwarantowanie niezawodności produkcji. Przed podjęciem tego wyzwania mogą pojawić się myśli dotyczące tego „jak poradzić sobie z wdrożeniem systemu informatycznego w dziale UR?”.

Przedstawiamy 4 dobre praktyki, które warto wprowadzić przed i w trakcie wdrażania systemu klasy CMMS w firmie produkcyjnej.

CMMS - Przygotowanie

 

 

 

 

Pierwsza wskazówka – przygotuj się

Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu konkretnego rozwiązania CMMS, warto zastanowić się co w procesach firmy chcemy zoptymalizować, cyfryzować, a w zasadzie to – udoskonalić. 

Wyobraź sobie, co może działać sprawniej, jakie problemy należy rozwiązać. Stwórz wizję tego, w jaki sposób system na wspierać dział utrzymania ruchu twojej firmy. 

Warto pamiętać, że niezależnie od wybranego rozwiązania dostępnego na rynku, należy przygotować informacje, które zostaną wprowadzone do systemowej bazy danych. Przeprowadź inwentaryzację parku maszynowego i obiektów technicznych, magazynów, kontrahentów, dokumentacji oraz w miarę możliwości wiedzy historycznej, która może posłużyć do tworzenia cyfrowej bazy wiedzy.

Prędzej czy później konieczny będzie kontakt z działem IT firmy. Warto powiadomić ich odpowiednio wcześniej, ponieważ przedstawiciel tego działu również będzie musiał się zaangażować w proces wdrażania. Najbardziej istotnymi danymi do przekazania są wymagania systemowe oraz analiza możliwości implementacji.

Polecamy: Zastanów się, jaki dodatkowy sprzęt będzie potrzebny do sprawnego wdrożenia CMMS wraz z jego wszystkimi funkcjami. Podstawowym sprzętem są serwery, komputery, ale przydatne mogą okazać się również telefony lub tablety, jeśli dział utrzymania ruchu jeszcze z nich nie korzysta. Ponadto w celu lepszej wizualizacji danych, dla szerszego grona pracowników (w tym pracowników produkcji) przydatne okazują się telewizory na halach produkcyjnych pokazujące informacje dotyczące aktualnie toczących się prac naprawczych.

CMMS - Zaangażowanie pracowników

 

 

 

 

Druga rada – zaangażuj ludzi

Pamiętaj, że z wdrożonego rozwiązania będzie korzystał cały dział UR, dlatego warto porozmawiać z jego członkami o zmianach, które zostaną wprowadzone.

Trzeba przygotować się na pytania o system i zmiany, które wejdą w życie przy jego wykorzystaniu. Może również wystąpić opór ze strony niektórych pracowników, jednak najlepiej rozwiać ich wątpliwości, tłumacząc działanie aplikacji i przedstawiając korzyści, jakie niesie ze sobą ich wdrożenie.

W końcu to system do wsparcia działu utrzymania ruchu, a nie do utrudnienia mu pracy. Aby wesprzeć działania utrzymania ruchu, CMMS oferuje funkcjonalności, które przyśpieszają naprawy awarii, zarządzanie zadaniami dotyczącymi prewencji czy konserwacji maszyn, jak również ułatwiają pobieranie części zamiennych i kontrolę stanów magazynowych.

Należy również pamiętać o szkoleniach dla pracowników, które pomogą zrozumieć funkcjonalności oferowane przez system i nauczyć się go, bez strachu o popełnienie błędu przez niewiedzę. Wdrożenie oprogramowania CMMS w zakładzie to wyzwanie nie tylko w kwestii wyboru najlepszego rozwiązania, ale również nauki jego poprawnego wykorzystania, dlatego najlepszej dać sobie  czas na aklimatyzację i naukę funkcji programu.

W przypadku, gdy we wdrożonym już systemie zachodzą zmiany lub aktualizacje, należy zwrócić szczególną uwagę, czy wprowadzone funkcje są dla wszystkich użytkowników czytelne i intuicyjne w wykorzystaniu.

CMMS - Weryfikacja postępów

 

 

 

 

Wskazówka 3. – weryfikuj postępy

System CMMS, który zostanie wdrożony wpłynie na efektywność działań techników, a ponadto pracę innych działów w przedsiębiorstwie, np. działania pracowników produkcyjnych.

Najważniejsza jest jednak nauczenie się, jak mierzyć czy system spełnił założenia, które były zakładane na początku procesu (patrz: punkt 1. –  planowanie), czy spełnił sprostał ustalonej wizji.

Aby jednak rzetelnie przeprowadzić proces weryfikacji, należy ustalić wskaźniki, które są najistotniejsze do optymalizacji. Może to być: zmniejszenie czasu reakcji na awarie, zmniejszenie czasu nieplanowanych przestojów czy koszt eksploatacji maszyny.

Istnieje wiele kluczowych wskaźników wydajności (KPI), których można użyć do oceny osiągniętego sukcesu przez system CMMS. Warto analizować je po zakończonym etapie projektu, a szczególnie po wdrożeniu, kiedy efekty będą najlepiej widoczne. Najważniejsze KPI, które powinny być mierzone w dziale utrzymania ruchu to:

  • Wydajność zespołu;
  • Szacowany, a rzeczywisty czas pracy;
  • Koszty i wydatki na działania prewencyjne w stosunku do ilości awarii;
  • Wskaźniki efektywności jak MTTR, MTBF i MTTF oraz ogólna rentowność maszyn.

CMMS - Automatyzacja

 

 

 

 

Rozwój systemu = rozwój przedsiębiorstwa

Optymalizacja działań w przedsiębiorstwie może odbywać się na wiele sposób, jednym z nich jest wdrożenie systemu klasy CMMS. Warto, przy współpracy z twórcą oprogramowania, podzielić wdrożenie na części tak, aby zarządzanie zmianą mogło przebiec sprawnie i bez sprzeciwu pracowników.

Systemy CMMS mogą być rozwijane, a ich funkcjonalności dostosowywane i dobudowywane do aktualnych potrzeb działu UR. Dodatkowe moduły oferowane w systemie CMMS wspierają szybkość reakcji pracowników, wdrożenie metodyki TPM w organizację produkcji i utrzymania ruchu czy wprowadzenie kultury LEAN.

Nawet jeżeli w przedsiębiorstwie wdrożony jest system wspierający działanie utrzymania ruchu, warto sprawdzać lub dopytać dostawcy, jakie funkcjonalności jest w stanie zaproponować, aby rozwijać działanie programu, a przy tym przedsiębiorstwa. Popularnym rozwiązaniem wprowadzanym na kolejnych etapach korzystania z oprogramowań (CMMS, ERP, MES ) jest ich integracja. Pozwala ona kompleksowo zarządzać całym przedsiębiorstwem, dzięki wymianie i dostępowi do wszystkich danych poszczególnych działów. W celu automatyzacji działań utrzymania ruchu oraz produkcji wykorzystywana jest również integracja z czujnikami PLC lub systemem SCADA. Dzięki tematu zgłoszenia awarii lub konieczności przeglądu wysyłane są przez system automatycznie, po wykryciu określonych poziomów wskaźników.

Dobre praktyki zostały opracowane poprzez wdrażanie i rozwijanie systemu CMMS Profesal Maintenance.