PZL Sędziszów: jak przefiltrować sukces?

PZL Sędziszów: jak przefiltrować sukces?

07/03/2016
Autor:
|
www.pzlsedziszow.pl

W ciągu ostatnich trzech lat poziom rozpoznawalności marki wśród klientów PZL Sędziszów wzrósł niemal czterokrotnie. Jakie czynniki miały na to decydujący wpływ?

Od momentu, w którym w roku 2012 firma została sprywatyzowana, w ofercie PZL Sędziszów pojawiło się ponad 200 nowych elementów produktowych. Tylko w minionym roku światowy lider w zakresie produkcji urządzeń filtracyjnych wyprodukował 4 mln produktów, w tym 2,7 mln filtrów. W portfolio firmy znajdują się m.in. wszelkiego rodzaju filtry przeznaczone dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej.

Są to zarówno filtry: powietrza, oleju, paliwa, jak i kabinowe czy też hydrauliczne. „Tym, co w dużej mierze decyduje o rozwoju firmy, jest fakt, że nasze wyroby wyróżniają się najwyższą skutecznością filtracji, znakomitą chłonnością (w wypadku pewnej grupy filtrów nawet przewyższającą wymagane normy) i bardzo wysoką jakością wykonania. Stale udoskonalamy nasze produkty, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, stosujemy materiały filtracyjne czołowych zagranicznych dostawców” – mówi Adam Sikorski, prezes PZL Sędziszów SA.

O wartości technicznej filtrów podkarpackiej spółki świadczy fakt, że umożliwiają one redukcję nawet 99,98% zanieczyszczeń. Jednocześnie mają długą żywotność, a także bardzo dobrą szczelność. Tak wysokie parametry są osiągane m.in. dzięki temu, że producent cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi. „W ofercie mamy m.in. filtry powietrza wykonane ze specjalnego samogasnącego materiału filtracyjnego, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo użytkowania filtra – stwierdza Adam Sikorski i dodaje: – Warto podkreślić, że w większości produkowanych przez nas filtrów oleju występują tzw. zawory zwrotne, zapobiegające powrotowi oleju do miski olejowej po wyłączeniu silnika. Ma to szczególnie duże znaczenie przy kolejnym rozruchu silnika, kiedy olej jest już w miejscu smarowania od pierwszego obrotu rozrusznika”.

Pożytki ze współpracy
Oferowanie nowych rozwiązań technologicznych, sukcesywnie wprowadzanych na rynek, wpisane jest w działalność PZL Sędziszów. Dzięki proponowaniu produktów coraz bardziej funkcjonalnych i charakteryzujących się coraz lepszymi efektami filtrowania przedsiębiorstwo skutecznie zdobywa nowych klientów, ale również rozwija współpracę z czołowymi firmami działającymi na rynku krajowym i europejskim. Pozwala to na tworzenie kolejnych filtrów dostosowanych do potrzeb poszczególnych kontrahentów, zapewniając jednocześnie możliwości ich sprzedaży.

Na początku tego roku spółka podpisała umowę ramową z Solaris Bus & Coach SA. W ramach współpracy z wiodącym polskim producentem autobusów działy konstrukcyjno-technologiczne obu firm projektują filtry powietrza.

W dłuższej perspektywie obie firmy planują wspólne prace badawczo-rozwojowe, których głównym celem będzie tworzenie rozwiązań dotyczących filtracji w autobusach.

Jednocześnie spółka rozpoczęła wspólny projekt technologiczny z działającym w skali globalnej producentem zaawansowanych systemów dla układów napędowych. „W minionym roku nawiązaliśmy stałą współpracę z firmą BorgWarner. Do fabryki PZL została przeniesiona linia produkcyjna z Niemiec. Produkujemy elementy do automatycznych skrzyni biegów, które są montowane przez BorgWarner w Jasionce pod Rzeszowem. Projekt ten zrealizowaliśmy błyskawicznie, w profesjonalny sposób, dlatego firma BorgWarner chce nam powierzyć kolejne elementy do produkcji” – argumentuje prezes Adam Sikorski.

Na tych projektach strategia rozwoju przedsiębiorstwa, której podstawą jest współpraca ze znanymi markami, będącymi potencjalnymi odbiorcami filtrów z Sędziszowa Małopolskiego, się nie kończy. W najbliższych miesiącach, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, w zakładzie firmy wprowadzona zostanie nowa linia montażu filtrów typu EKO. Oryginalnym rozwiązaniem technologicznym w tym wypadku jest zatapianie elementów filtracyjnych w podgrzanych pokrywkach bez użycia kleju lub poliuretanu. To rozwiązanie nie tylko pozwala na poprawienie szczelności produktu, lecz także – a może przede wszystkim – w trakcie procesu utylizacji jest bezpieczne dla środowiska.

…bo dbają o pojazdy
Jednym z podstawowych elementów strategii działania przedsiębiorstwa jest poszukiwanie kolejnych branż i rynków zbytu, które mogą być perspektywiczne dla firmy. Dlatego też w tej chwili PZL Sędziszów planuje intensywnie rozwijać swoją ofertę dla rolnictwa i transportu.

„Największe perspektywy rozwoju widzimy w szeroko pojętej motoryzacji. Według badań GUS przychody całego polskiego rynku części samochodowych w 2014 r. wyniosły ponad 110 mld zł. Co szczególnie istotne z naszej perspektywy, prawie 80% polskich kierowców wymienia filtr oleju raz w roku, a ponad 20% nawet częściej. Nierzadko wymieniane są filtry powietrza (raz w roku w ponad 60% pojazdów). Dane świadczą o tym, że polscy kierowcy dbają o swoje pojazdy. A to dla nas bardzo dobra wiadomość – podkreśla Adam Sikorski i dodaje: – Rynki rolniczy i transportowy dynamicznie się w ostatnich latach w Polsce rozwijają. Tkwi w nich duży potencjał. Zamierzamy tak rozbudować naszą ofertę, aby zaspokoić potrzeby obu rynków. Jeśli chodzi o tzw. strefę ciężką, nawiązaliśmy kontakty z największymi firmami transportowymi, docieramy bezpośrednio do odbiorców końcowych. Podobnie jest w rolnictwie, gdzie w dużej mierze współpracujemy z klientami bez udziału pośredników”.

Na obecnym etapie rozwoju priorytetowym rynkiem dla PZL Sędziszów jest rynek polski. Firma poszukuje partnerów, którzy mogliby pełnić funkcję akwizytorów. Jednocześnie spółka cały czas proponuje współpracę polskim podmiotom, działającym w obrębie tej samej branży, które podobnie jak PZL Sędziszów odniosły sukces na rynku i skutecznie zachowały własną markę.

Producent nie koncentruje się jedynie na rozwoju w kraju. Firma stale pracuje nad poszerzaniem zasięgu dystrybucji filtrów o nowe rynki. W tym celu uczestniczy w licznych międzynarodowych targach i konferencjach. Obecnie filtry PZL Sędziszów eksportowane są przede wszystkim na rynki europejskie, w tym m.in.: do Niemiec, Francji, Włoch, Finlandii, Rosji, na Węgry, Słowację, Białoruś i Ukrainę.

Firma zaczyna także zdobywać rynki na innych kontynentach. W 2015 r. przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z FBK Europe sp. z o.o., będącą jednym z czołowych dystrybutorów części motoryzacyjnych na rynkach afrykańskim i arabskim. Z tego względu również w tych rejonach świata filtry z Sędziszowa Młp. powinny być używane coraz powszechniej.
pzl-sedziszow-filtry-do-samochoduNowe komponenty
Dynamiczny rozwój zakładu w ostatnich kilku latach jest efektem połączenia dwóch podstawowych elementów. Z jednej strony jest to zasługa konsekwentnej i wieloletniej działalności na rynku, a co za tym idzie – stworzenia solidnej marki. Z drugiej strony w 2012 r. 85% kapitału zakładowego spółki nabył Unimot Express sp. z o.o., dzięki czemu firma została dokapitalizowana.

Od momentu prywatyzacji w firmie przeprowadzono bardzo wiele zmian, które zaowocowały wzrostem rozpoznawalności marki PZL Sędziszów. Zredukowano koszty, m.in. poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, wprowadzenie automatyzacji na niektórych etapach produkcji oraz redukcję cen zakupu surowców. Poza tym do sprzedaży wprowadzono nowe filtry, które stworzono z myślą o rynkach motoryzacji, rolnictwa i przemysłu ciężkiego. „W jaki sposób łączymy tradycję zakładu z nowoczesnością? Mówiąc najbardziej ogólnie, technologia w dziedzinie filtracji jest od wielu lat niezmienna. Zmieniane są natomiast komponenty, bo stale podnosi się ich jakość, oraz urządzenia, które na bieżąco unowocześniamy i automatyzujemy. W tej dziedzinie do zrobienia jest najwięcej” – podkreśla Adam Sikorski.

W momencie, w którym PZL Sędziszów zaczął działać na nowych zasadach biznesowych, przedsiębiorstwo zostało członkiem Podkarpackiego Klubu Biznesu, a także stowarzyszenia Dolina Lotnicza, skupiającego firmy z branży lotniczej z województw południowo-wschodnich. W ubiegłym roku Dolina Lotnicza otrzymała status Krajowego Klastra Kluczowego, co z jednej strony świadczyć może o randze i prestiżu, a z drugiej strony umożliwia m.in. skuteczne pozyskiwanie unijnych funduszy na prace badawczo-rozwojowe. „Spółka została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego «Doliny Lotnicza» w roku 2012. Dzięki temu mamy możliwość zaprezentowania się w skali międzynarodowej podczas szeregu wydarzeń. Przynosi to korzyści w postaci większej rozpoznawalności naszej marki w branży lotniczej, a co za tym idzie, nawiązywania nowych kontaktów biznesowych” – stwierdza prezes PZL Sędziszów.

Przedsiębiorstwo z Sędziszowa na potrzeby przemysłu lotniczego produkuje m.in. filtry oleju, filtry paliwa, sygnalizatory, zawory, a także inne elementy podlegające procesowi obróbki skrawaniem oraz montażowi. Dla wspólnych działań w ramach Doliny Lotniczej potencjał PZL Sędziszów wykorzystany może być również w zakresie obróbki plastycznej na zimno. Na potrzeby branży zakład posiada odpowiednio duży park maszynowy (prasy od 20 t do 250 t) i wykwalifikowaną kadrę konstruktorów. Nie dziwi więc fakt, że producent współpracuje m.in. z takimi firmami jak WSK „PZL-Świdnik”, WSK „PZL-Rzeszów”, Sikorsky Mielec, WSK „PZL-Kalisz” czy też Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 i 2.

Restrykcyjne wymogi
Specyfika działalności PZL Sędziszów polega m.in. na tym, że gabaryty i kształt filtrów dobierane są na konkretne życzenie i zapotrzebowanie klienta. Umożliwiają to umiejętności projektowe i konstruktorskie pracowników firmy. Pozwala to tworzyć kolejne nowatorskie rozwiązania odpowiadające potrzebom poszczególnych klientów.

W związku z tym proces technologiczny, zgodnie z którym realizowane są kolejne kontrakty, przebiegać może za każdym razem w nieco odmienny sposób. „Wszystkie nowe wdrożenia prowadzone są zgodnie z obowiązującą procedurą, aczkolwiek różnią się od siebie, ponieważ każdy z klientów ma inne wymagania i potrzeby. Na początku uzgadniane są parametry techniczne. Następny etap to konstrukcja wyrobu. Po akceptacji klienta powstaje proces technologiczny, zgodnie z którym filtr zostanie wyprodukowany, po czym ów proces jest wdrażany na liniach produkcyjnych – mówi prezes Sikorski i dodaje: – Dobór parametrów, a później konstrukcja filtrów odbywa się na podstawie wymagań klienta. Parametry te są sprawdzane zarówno na etapie produkcji poszczególnych komponentów, jak i na etapie wyrobu gotowego. Najważniejszymi parametrami naszych produktów są dokładność filtrowania, chłonność, skuteczność oraz jakość wykonania. I tymi wartościami kierują się nasi klienci”.

Parametry filtrów produkowanych w Sędziszowie Małopolskim, a także właściwa strategia działania na najbliższe lata pozwalają przedsiębiorstwu na optymizm i śmiałe plany rozwojowe. Nie dziwi więc fakt, że firma planuje rozszerzyć swój asortyment, ugruntować pozycję w kolejnych branżach, a także wejść na nowe rynki w skali globu.

Co istotne, spółka w dalszym ciągu się rozwija, choć od lat znajduje się w czołówce firm z branży filtracyjnej. „Na pozycję lidera składa się wiele czynników, ale tym, co wyróżnia PZL Sędziszów na tle konkurencji, jest przede wszystkim 75-letnie doświadczenie w branży filtracyjnej. Mamy doskonałych specjalistów, którzy w tematyce filtracji są prawdziwymi ekspertami. Dysponujemy też własnym zapleczem badawczym, które może sprostać wysokim oczekiwaniom klientów. Naszą wielką chlubą jest to, że spełniamy restrykcyjne wymogi produkcji dla lotnictwa i wojska – podsumowuje prezes Adam Sikorski. – Na sukces pracuje się latami. Jednak historia PZL Sędziszów od chwili prywatyzacji w 2012 r. pokazuje, że dobry marketing, przemyślane inwestycje oraz potencjał kadry pracowniczej mogą w krótkim czasie przynieść wspaniałe rezultaty. Świadczy o tym m.in. dynamiczny wzrost rozpoznawalności naszej marki wśród klientów, który w ciągu trzech lat wzrósł niemal czterokrotnie”.

Czy wiesz, że...

PZL Sędziszów specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju filtrów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej. W szerokiej gamie produktów znajdują się zarówno filtry powietrza, oleju, paliwa, jak i kabinowe oraz hydrauliczne. Ich podstawowymi atutami są: najwyższa skuteczność filtracji, bardzo wysoka chłonność (w niektórych grupach filtrów przewyższająca wymagane normy), a także jakość wykonania.

Niezwykle istotnym elementem działalności spółki jest ciągłe udoskonalanie swoich wyrobów, a także wprowadzanie na rynek cały czas nowych, innowacyjnych rozwiązań. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat w ofercie PZL Sędziszów pojawiło się ponad 200 nowych elementów produktowych.