Walcownia blach oszczędza 46 000 € dzięki łożyskom firmy NSK

Walcownia blach stalowych osiąga oszczędności rzędu 46 000 € dzięki zastosowaniu łożysk firmy NSK

Zmagając się z wysokimi kosztami obsługi łożysk w walcarkach, główny producent stali uzyskał znaczne oszczędności po wdrożeniu specjalistycznych produktów NSK. Przed ich zastosowaniem konieczna była realizacja codziennych czynności konserwacyjnych dla otwartych łożysk walcarek w celu zapewnienia właściwego smarowania. Przeprowadzona przez NSK analiza pomogła sformułować propozycję rozwiązania i, w konsekwencji, doprowadziła do instalacji zaawansowanych łożysk Sealed-Clean, które zostały specjalnie zaprojektowane do użytkowania w silnie zanieczyszczonych środowiskach produkcyjnych, oferując do 2,7 razy dłuższy okres użytkowania w porównaniu ze standardowymi łożyskami czopów wałów walcarek.

Hutnictwo żelaza i stali należy do najbardziej wymagających środowisk produkcyjnych, w których funkcjonują układy przeniesienia napędu. Łożyska stosowane w walcarkach muszą radzić sobie z wieloma ekstremalnymi warunkami pracy, które obejmują zmienne wysokie temperatury, niskie i wysokie prędkości obrotowe oraz ciężkie obciążenia. Dodatkowo muszą sprostać wystawieniu na działanie wilgoci, żrących i korodujących zanieczyszczeń oraz niszczących cząstek.

W przypadku tego konkretnego producenta stali zespół inżynierów utrzymania ruchu musiał każdego dnia poświęcać znaczną ilość czasu w celu uzupełniania smaru w łożyskach. Przybycie inżynierów NSK ds. aplikacji, posiadających szerokie doświadczenie w branży hutniczej, zasygnalizowało zmianę technologii,a mianowicie wdrożenie łożysk wykonanych z wyższej jakościowo stali łożyskowej i posiadających rozbudowane uszczelnienia. Ponadto dzięki programowi wartości dodanej AIP firmy NSK możliwe było umiejętne zademonstrowanie dodatkowych korzyści oferowanych przez łożyska z serii Sealed-Clean.

Rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu czterorzędowych uszczelnionych łożysk stożkowych umiejscowionych na czopach wałów walcarek wykorzystywanych przez producenta stali. Oczekuje się, że nowe łożyska zapewnią długi okres użytkowania pomimo ekstremalnych warunków pracy, takich jak duże obciążenia, znaczne obciążenia udarowe oraz obecność wody pod dużym ciśnieniem i cząstek zgorzeliny walcowniczej. Niemniej jednak, w porównaniu z ze standardowymi uszczelnionymi łożyskami czopów wałów walcarek, zaawansowana technologia uszczelnień opracowana przez NSK oznacza, że klienci mogą się cieszyć z dłuższego okresu użytkowania i poprawionej niezawodności, jak również z możliwości wykorzystania większej obciążalności.

NSK bearings_ikona

Czterorzędowe, uszczelnione łożyska stożkowe NSK są produkowane z opatentowanej przez firmę stali łożyskowej Super-TF. Ta unikatowa innowacja opiera się na badaniach NSK dotyczących rozwiązania problemu żywotności łożysk w warunkach zanieczyszczonego lub niedostatecznego smarowania – dwóch głównych przyczyn przedwczesnych usterek łożysk w walcarkach.

Badania pokazały, że żywotność łożysk w takich warunkach może być wydłużona poprzez zmianę mikrostruktury stali łożyska, co zwiększa jej zdolność do zmniejszenia koncentracji naprężeń na krawędziach zagłębień. Mikrostruktura charakteryzująca się wysoką zawartością austenitu szczątkowego i wysoką twardością jest w stanie zapewnić zwiększoną żywotność nawet w przypadkach, gdy występuje niewystarczający film olejowy chroniący powierzchnię łożyska przed zniszczeniem.

W rzeczywistości, najbardziej spektakularne rezultaty są osiągane, gdy jednocześnie zwiększa się zarówno ilość austenitu szczątkowego jak i twardość, tak jak ma to miejsce w przypadku stali Super-TF. W porównaniu z łożyskami produkowanymi ze zwykłej stali nawęglanej, testy pokazały, że łożyska NSK ze stali Super-TF charakteryzują się 10 razy dłuższym okresem użytkowania w przypadku zanieczyszczonego smaru i do dwóch razy dłuższą żywotnością w przypadku, gdy smar jest czysty. W sytuacjach, gdy problemem jest niedostateczne smarowanie, łożyska ze stali Super-TF oferują, robiący duże wrażenie, 5,5 razy dłuższy przeciętny okres użytkowania w porównaniu do łożysk ze zwykłej stali nawęglanej.

Ważną cechą najnowszej konstrukcji łożysk Sealed-Clean firmy NSK jest umiejscowienie kołnierza koszyka w obrębie uszczelnionej przestrzeni łożyska, co pozwala na użycie dłuższych wałeczków. Dodatkowo, średnica koszyka jest obecnie większa w celu dopasowania konstrukcji do większej ilości dłuższych wałeczków bez żadnej szkody dla wytrzymałości koszyka. Z perspektywy wydajności te ulepszenia podnoszą bazową nośność dynamiczną nawet o 34 % w porównaniu do standardowych łożysk czopów wałów. Podsumowując, zapewnia to imponującą 2,7 razy dłuższą żywotność.

Dla producenta stali, wprowadzenie do użytkowania łożysk Sealed-Clean firmy NSK, pozwoliło zaoszczędzić 46 000 €, dzięki eliminacji codziennych operacji konserwacyjnych w połączeniu z redukcją kosztów stosowanego smaru (i kosztem utylizacji zużytego smaru). Co więcej, środowiskowe koszty produkcji zostały również znacząco zredukowane.

Więcej informacji pod kontaktem: info-pl@nsk.com