Bloki duo-bio szansą na rozwój energetyki węglowej

Autor:
|

– Duobloki to temat innowacyjny, dotyczący uelastycznienia infrastruktury, która w Polsce często występuje, czyli bloków 200 MW. Przy okazji mówimy też o innych, bardzo istotnych kwestiach, takich jak nowe konkluzje BAT (z ang. best available technology – najlepsze dostępne technologie), a co za tym idzie, konieczności zmian w obszarze instalacji ochrony środowiska – mówi A. Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna RAFAKO S.A. Temu zagadnieniu, a także realizowanym i planowanym inwestycjom w energetyce oraz nowatorskim rekonstrukcjom bloków 200 MW poświęcona była XIII Konferencja Naukowo-Techniczna, zorganizowana przez RAFAKO S.A. wspólnie z Politechniką Śląską. Odbyła się ona w dniach 10-11 marca w Słoku, k. Bełchatowa.

W materiałach konferencyjnych przedstawiciele Energoprojektu Katowice S.A. wyjaśniają, że koncepcja bloków duo-bio „polega na wprowadzeniu, w miejsce dwóch istniejących bloków 200 MW, nowego układu nadkrytycznego. Obejmuje on dwa kotły zasilające jedną turbinę klasy 500 – zainstalowaną w miejsce dwóch turbin 200.” Kotły te mogą być opalane różnym paliwem, np. jeden biomasą, a drugi węglem. – Duo-bio bloki to odpowiedź energetyki konwencjonalnej na to, co w tej chwili stawia system, jakie jest oczekiwanie sieci dystrybucyjnych i użytkowników. Pozwalają poprawić efektywność i elastyczność przede wszystkim energetyki tradycyjnej, w tym obiektów węglowych i tych na biomasę. Są one ukierunkowane na tradycyjne, konwencjonalne rozwiązania, ale w taki sposób, by mogły konkurować z innymi źródłami energii, przede wszystkim takimi jak OZE pozyskiwane z wiatraków, czy paneli słonecznych, które przy wszystkich zaletach mają jedną wadę – są nieprzewidywalne, gdyż zależą od kaprysów pogody – stwierdza Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlowych RAFAKO S.A.

W trakcie konferencji zaprezentowano innowacyjny projekt bloku duo-bio, realizowany pod przewodnictwem Instytutu Energetyki, wspólnie z Politechniką Śląską, Energoprojektem – Katowice i RAFAKO S.A. Do komitetu naukowego projektu wchodzi także TAURON Wytwarzanie S.A.

BLOKI DUO-BIO - PRZYSZ£OŒÆ I SZANSA DLA ENERGETYKI WÊGLOWEJ (7)