FARO® dostawca trójwymiarowych rozwiązań pomiarowych i obrazujących w dziedzinach: metrologia przemysłowa, projektowanie produktów, BIM/CIM budownictwo, bezpieczeństwo publiczne/badania kryminalistyczne oraz zastosowań systemów wizyjnych 3D, poinformowała o wprowadzeniu najnowszego produktu do oferty skanerów laserowych FARO FocusS 70, niezwykle precyzyjny skaner o krótkim zasięgu.

Skaner FocusS 70, oferuje wydajność na poziomie przemysłowym przy wyjątkowym stosunku wydajności do ceny. Główne cechy obejmują stopień ochrony (IP) 54, który umożliwia pracę w warunkach dużego zapylenia i wilgotności, obrazowanie HDR i rozszerzony zakres temperatur. Ponadto użytkownicy mają nieograniczoną swobodę wyboru oprogramowania, które najbardziej odpowiada ich procesom roboczym, w tym FARO SCENE bądź oprogramowanie innych firm, na przykład Autodesk ReCap®.

Skaner FARO FocusS 70 oferuje także zestaw dodatkowych cech o wartości dodanej, dzięki którym doskonale nadaje się do zastosowań wymagających możliwości skanowania z małej odległości, spotykanej w skanerze FocusM 70, wyższej dokładności skanera FocusS 150 czy FocusS 350, a także unikatowej możliwości rejestrowania na miejscu w czasie rzeczywistym.

Krótki zasięg i najlepsza w tej klasie dokładność:
– zaprojektowany do zastosowań zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, wymagających skanowania przy odległości do 70 metrów i z dokładnością +/- 1 mm

Szybsze rejestrowanie większej ilości danych:
– oferuje szybkość wykonywania pomiarów wynoszącą niemal 1.000.000 punktów na sekundę

Poprawiona wydajność i rzetelność pomiarów:
– obsługuje funkcję rejestrowania w terenie w czasie rzeczywistym, zapowiedzianą niedawno przez firmę FARO przy okazji wprowadzenia pakietu oprogramowania SCENE 7.0

Ta niezwykle cenna funkcja umożliwia bezprzewodowe (tzn. bez pomocy karty SD) przesyłanie danych skanowania 3D, czy to z jednego skanu czy wielu przetwarzanych skanów jednocześnie, bezpośrednio do stacji roboczej/komputera osobistego w czasie rzeczywistym.

„Nie spodziewaliśmy się aż tak pozytywnej reakcji i przyjęcia skanera FocusM 70” — powiedział Joe Arezone, dyrektor handlowy. „To potwierdziło naszą hipotezę, że przystępny cenowo skaner przemysłowy krótkiego zasięgu, za którym stoi sprawdzona, najlepsza w swojej klasie jakość firmy FARO, spotka się z entuzjastycznym przyjęciem. Nadal wsłuchujemy się w głosy naszych klientów i w rezultacie możemy dziś zaoferować skaner FocusS 70 — model o wyższej precyzji niż FocusM 70, który w naturalny sposób uzupełnia ofertę skanerów laserowych Focus. Firma FARO ma unikatowe predyspozycje, aby odpowiadać na niezwykle zróżnicowane wymogi dotyczące wydajności we wszystkich segmentach rynku i zastosowaniach, które wykorzystują dane skanowania 3D”.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera opinie dotyczące przyszłości w rozumieniu Ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku (ang. „Private Securities Litigation Reform Act of 1995”), które podlegają ryzyku i niepewności, takie jak opinie dotyczące popytu na produkty FARO oraz akceptacji produktów FARO przez konsumentów, jak i opracowywania produktów oraz wprowadzania ich do sprzedaży. Wypowiedzi niebędące relacjami z faktów historycznych, czyli opisujące plany, cele, przewidywania, oczekiwania, założenia, strategie lub zamierzenia Firmy, są opiniami dotyczącymi przyszłości. Ponadto słowa takie jak „jest”, „będzie”, „zapowiada”, „może”, „oferuje” i tym podobne sformułowania lub omówienia planów bądź innych intencji FARO oznaczają opinie dotyczące przyszłości. Opinie dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji uzyskania przedstawianych efektów w przyszłości i podlegają różnorodnym, znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności oraz innym czynnikom, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki, działania lub osiągnięcia będą znacznie odmienne od przyszłych wyników, działań lub osiągnięć przewidywanych bądź dorozumianych w ramach takich opinii dotyczących przyszłości. Dlatego nie należy zbytnio polegać na takich opiniach dotyczących przyszłości.
Czynniki mogące prowadzić do znacznych rozbieżności między rzeczywistymi wynikami a przekazami bądź prognozami zawartymi w takich opiniach dotyczących przyszłości to między innymi:
• opracowanie przez inne firmy nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub technologii, przez co produkty Firmy staną się mniej konkurencyjne lub przestarzałe;
• niemożność utrzymania przez Firmę przewagi technologicznej w drodze opracowania nowych produktów i ulepszenia produktów już istniejących;
• spadki koniunktury lub inne niekorzystne zmiany bądź brak poprawy w branżach obsługiwanych przez Firmę albo w gospodarce krajowej lub międzynarodowej w tych regionach świata, w których działa Firma, a także inne warunki ogólne, gospodarcze, handlowe i finansowe; inne czynniki ryzyka wyszczególnione w części I, punkt 1A. Czynniki ryzyka w sprawozdaniu rocznym firmy na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2016. Na formularzu 10-Q za zakończony kwartał 31 marzec 2017.
Opinie dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie odzwierciedlają osąd Firmy według stanu z dnia jego wydania. Firma nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji żadnych opinii dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji i przyszłych zdarzeń, czy też innych okoliczności, chyba że będzie to wymagane przepisami prawa.