Autor:
|

Przestoje w produkcji mogą siać spustoszenie w produktywności firmy, kosztach operacyjnych i kapitałowych, przychodach i zadowoleniu klientów. W przypadku awarii linii, wyzwania i stres związany z rozwiązywaniem problemu, opracowywaniem rozwiązania, a następnie jego wdrożeniem wymagają czasu — czasu, który nie ma co ukrywać kosztuje firmę duże pieniądze. Jak duże są to pieniądze? zależy od problemu, ale na pewno nie mówimy tutaj o kosztach rzędu kilku tysięcy złotych.

Wdrożenia automatyzacji w miarę przechodzenia przedsiębiorstw do Przemysłu 4.0 – mogą tworzyć wyzwania i koszty związane z przestojami w produkcji. Roboty/coboty działają jak panaceum dla teamów produkcyjnych, które borykają się z gwałtownie rosnącym popytem, trybami łańcucha dostaw i paraliżującym niedoborem siły roboczej. Mogą także komplikować procesy, gdy ponownie uruchamiamy sprzęt i systemy.

Zerknijmy na przestoje produkcyjne w zrobotyzowanych przepływach pracy i sposoby, w jaki firmy mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia dzięki nowym technologiom.

Rodzaje przestojów w produkcji

Przestój w produkcji definiuje się jako dowolny okres, w którym element wyposażenia, konkretna linia lub cała fabryka przestaje działać i nie ma wydajności/jest ona ograniczona.

Istnieją dwie kategorie przestojów produkcyjnych:

  • zaplanowane przestoje produkcyjne
  • nieplanowane przestoje produkcyjne

Zaplanowane przestoje produkcyjne

Planowany przestój w produkcji to planowana konserwacja, która często wynika z problemu z elementem wyposażenia linii, takim jak robot, i obejmuje materiały, zadania, narzędzia i procesy umożliwiające rozwiązanie problemu. Planowany przestój sprzętu to faktyczne wyznaczenie osoby, która wykona pracę, data rozpoczęcia pracy oraz ramy czasowe ogólnej konserwacji i napraw.

Konserwacja zapobiegawcza w produkcji opiera się na danych historycznych i najlepszych praktykach, aby zapobiec awariom sprzętu i przestojom. Odbywa się według tego samego harmonogramu w każdym cyklu konserwacji.

Taki przestój odbywa się na żądanie, innymi słowy, firmy monitorują ogólny stan swojego sprzętu, korzystając z gromadzenia danych w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować pojawiające się problemy i zająć się nimi, zanim konieczne będzie przerwanie produkcji.

Inne sytuacje planowanych przestojów w produkcji mają miejsce, gdy zespoły utrzymania ruchu modernizują sprzęt, szkolą pracowników w zakresie obsługi nowej maszyny, a nawet przeprowadzają testy w celu optymalizacji poziomu wydajności.

Nieplanowane przestoje w produkcji

Tego rodzaju przestoje w produkcji spowodowane są przyczynami, którym można zapobiec lub którym nie można było zapobiec. Różne badania pokazują, że co najmniej 80% producentów doświadczyło co najmniej jednego nieplanowanego przestoju produkcyjnego w ciągu ostatnich trzech lat. Nie ma co ukrywać, że błąd ludzki jest najczęstszą przyczyną nieplanowanych przestojów w produkcji.

Zatrzymanie działania urządzenia może nastąpić w dowolnym momencie i bez uprzedzenia i może trwać przez bliżej nieokreślony czas.

Co powoduje przestoje w produkcji przy użyciu robotów?

Zacznijmy od tego, że przestoje w produkcji mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Wielu z nich można zapobiec, innym nie koniecznie.

Awarie aktywów

Nieplanowane przestoje sprzętu są często spowodowane awariami maszyn, takimi jak zacięcia maszyn, awarie części, przeciążenia mechaniczne bądź niewłaściwa konserwacja.

Problemy z łańcuchem dostaw

Odporność łańcucha dostaw – lub jej brak – może mieć ogromny wpływ na wydajność fabryki. Jest podstawą przemysłu wytwórczego, a procesy zachodzące wokół niego są niezwykle złożone. Przerwy w łańcuchu dostaw są spowodowane jednym lub większą liczbą zakłóceń w tych procesach. Nie jest to nowe zjawisko ani nowe wyzwanie dla producentów, problemem staje się liczba zakłóceń wpływających jednocześnie na wiele punktów procesu łańcucha dostaw. Przez co wywoływany jest efekt domina, który ostatecznie dotyka prawie każdy zakład produkcyjny na świecie.

Przerwy w łańcuchu dostaw i nieefektywne zarządzanie łańcuchem dostaw, niski poziom zapasów i nieoczekiwane zmiany w popycie mogą powodować przestoje sprzętu i przestoje całych linii produkcyjnych w zakładach produkcyjnych.

Częścią problemu jest niezdolność producentów do przewidywania swoich przyszłych potrzeb. Aby produkcja przebiegała sprawnie, firmy muszą dokładnie wiedzieć, jakich materiałów potrzebują i kiedy ich potrzebują. Brak tych informacji może utrudnić firmie pozyskiwanie opłacalnych dostaw, których w danym momencie potrzebuje.

Problemy kadrowe

Oprócz błędów ludzkich, problemy kadrowe mogą być źródłem przestojów w produkcji, takich jak niedobór siły roboczej, problemy zdrowotne/rodzinne operatora powodujące urlopy, zwolnienia chorobowe, wypadki w miejscu pracy oraz niewystarczające szkolenie prowadzące do niewłaściwej obsługi sprzętu.

Niespodziewane wydarzenia

Przestoje w produkcji mogą wystąpić, gdy zakład ulega na przykład cyberatakowi bądź katastrofie naturalnej (powódź, trzęsienie ziemi, huragany itp.), pożarom, przerwom w dostawie prądu, burzom i innym.

Przykłady przestojów produkcyjnych na liniach zrobotyzowanych

Konfiguracje robotów w środowisku produkcyjnym mogą zwiększyć poziom złożoności, jeśli chodzi o znalezienie sposobów na skrócenie przestojów w produkcji. Nawet najlepiej zautomatyzowane systemy zrobotyzowane z najbardziej doświadczonymi operatorami będą doświadczać przestojów w trakcie ich cyklu życia.

Nie jest nowością, że każda firma wdrażająca zautomatyzowane linie produkcyjne wyposażone także w stanowiska zrobotyzowane powinna spodziewać się przestojów produkcyjnych. Istotną rzeczą jest to aby właściciele robotów – czyli zakłady produkcyjne – współpracowali z integratorami systemów pod kątem ustalenia planów awaryjnych i zapewnienia regularnej konserwacji zapobiegawczej. Co więcej, obie te komórki powinni określić plan, zgodnie z którym integrator będzie dysponował rozwiązaniem umożliwiającym zdalne przywracanie działania robota w celu rozwiązywania problemów na żądanie, które nie będzie wymagało wysyłania ekspertów do siedziby klienta w celu rozwiązania problemu.


BEZPŁATNY-NEWSLETTER ver 3


Jak nieplanowane przestoje robotów wpływają na działalność firm?

W zakładach, w których zachodzą nieodpowiednie procesy konserwacji zapobiegawczej bądź bez ciągłego szkolenia pracowników w celu zapewnienia właściwej konfiguracji dla każdego procesu produkcyjnego będzie więcej nieplanowanych przestojów robotów.

Nieplanowane przestoje są czynnikiem, który powoduje wiele negatywnych skutków dla firmy, a niektóre z nich mogą w rzeczywistości doprowadzić firmę do upadku.

Jakie skutki może wywołać nieplanowany przestój produkcji?

Zwiększone koszty

Przestoje produkcji mogą być kosztownym punktem na mapie finansowej w zakładach produkcyjnych. Niektórzy twierdzą, że mogą kosztować 15 razy więcej niż planowane przestoje w produkcji. Przeciętnie fabryki mają do czynienia z 800 godzinami przestojów sprzętu w skali roku, co stanowi ponad 15 godzin w skali tygodnia. Niezależnie od tego, czy są to zaplanowane, czy nieplanowane przestoje, mogą zająć nawet do 10% dostępnego czasu produkcji, którego nie da się już odzyskać. Wg firmy Deloitte nieplanowane przestoje kosztują producentów przemysłowych 50 mld dolarów rocznie.

Co więcej w takich przypadkach producenci muszą ponosić jeszcze inne dodatkowe koszty, jakimi są np. zewnętrzni pracownicy przy naprawach i rozruchach, nadgodziny własnych pracowników czy zapotrzebowanie na zewnętrznych wykonawców.

Utracone kontrakty

Przestoje w produkcji nieuchronnie oznaczają zmniejszenie wydajności i dłuższe czasy realizacji, co z kolei może oznaczać nałożenie kar na producenta za niespełnienie umów. Spada zadowolenie klientów i partnerów, co prowadzi do anulowania umów i przejmowania przez konkurencję działalności pozostawionej przez firmę, która doświadcza zbyt wielu przestojów, które klienci nie mogą tolerować. Na pewno nastąpią mniejsze marże zysku i utracone przychody. Powtarzające się przestoje oznaczają, że firma będzie musiała skoncentrować się na naprawie sprzętu i rozwiązywaniu problemów, a nie na wprowadzaniu innowacji i zapewnianiu doskonałej obsługi.

Bezpieczeństwo personelu

Jeśli przestój w produkcji nastąpił w wyniku wypadku i niektórzy pracownicy odnieśli obrażenia, spowoduje to również gwałtowny wzrost odszkodowań i składek ubezpieczeniowych. Podczas nieplanowanego przestoju produkcyjnego pracownicy mogą być bardziej zestresowani i zwracać mniejszą uwagę na zagrożenia bezpieczeństwa.

Utrata danych i naruszenia danych

Linie produkcyjne wyposażone w czujniki IoT do przechwytywania danych mogą doświadczyć utraty krytycznych danych, jeśli część podłączonego sprzętu zatrzyma się z powodu uszkodzenia. Co więcej, jeśli cyberprzestępca naruszy bezpieczeństwo firmy i uzyska dostęp do sprzętu, dane mogą zostać zmanipulowane, zmienione, a nawet skradzione.

Cyberataki mogą celowo całkowicie zatrzymać działanie sprzętu lub zmienić konfigurację, co zagrozi jakości produktu i bezpieczeństwu pracowników. Istnieje tak wiele ukrytych kosztów cyberataku, że producenci muszą współpracować z ekspertami IT w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, aby chronić swoje firmy i skutecznie poruszać się po stale zmieniającym się krajobrazie zagrożeń.

Niestety społeczeństwo nie jest w stanie nadążyć za zmianami technologicznymi i cyberprzestępcami. Większość ludzi ma przekonanie, że ataki kierowane są tylko na wyjątkowe cele. To dalekie od prawdy: obecnie cyberprzestępcy atakują wszystkich – komentuje Shuman Ghosemajumder, Global Head of AI z firmy F5.

Chcesz dowiedzieć się więcej w temacie roli jaką odgrywa sztuczna inteligencja w automatyzacji cyberataków i cyberobrony? Kliknij w artykuł: https://polskiprzemysl.com.pl/it-dla-przemyslu/sztuczna-inteligencja-w-cyberbezpieczenstwie/

Jak można skrócić przestoje zrobotyzowanej produkcji?

Skrócenie przestojów wymaga jasnej i całościowej strategii, która jest konsekwentnie realizowana. Aby zapanować nad przestojami maszyn, mogą pomóc takie inicjatywy:

Przeprowadzanie audytów produkcyjnych

Regularnie przeprowadzaj audyty swojego sprzętu i procesów produkcyjnych. Jaki sprzęt należy sprawdzić? Czy operatorzy zgłosili wadliwy sprzęt, który nie został jeszcze naprawiony? Czy pracownicy korzystają ze sprzętu zgodnie z instrukcją? To tylko niektóre z pytań, na które warto odpowiedzieć podczas audytu produkcyjnego.

Ulepsz swoje zasoby produkcyjne

Prowadząc linie produkcyjne, łatwo zapomnieć, że sprzęt i oprogramowanie nie będą trwać wiecznie. Przestarzały sprzęt często ma odbiegający od ideału poziom wydajności i jest narażony na więcej awarii. Inwestowanie w nowe technologie i rozwiązania to rzeczywiście wydatek jednakże ważne jest, aby skonfrontować koszty kupna nowego sprzętu i niemożliwych do zarządzania przestojów oraz nieplanowanych późniejszych kosztów konserwacji.

Regularnie przeprowadzaj konserwację zapobiegawczą

Wydłuż żywotność sprzętu poprzez planowane przestoje. Wszyscy eksperci ds. produkcji zgadzają się, że procesy proaktywnego i predykcyjnego utrzymania ruchu mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu nieplanowanych przestojów maszyn. W rzeczywistości odpowiednie programy mogą zmniejszyć nieoczekiwane awarie o 90%. Według badań PwC, konserwacja predykcyjna 4.0 pomaga producentom wydłużyć czas sprawności aż o 9%.

5 zasad, które warto wziąć pod uwagę przy UR maszyn produkcyjnychhttps://polskiprzemysl.com.pl/utrzymanie-ruchu/utrzymanie-ruchu-maszyn-produkcyjnych/

Zainwestuj w oprogramowanie do zdalnego usuwania błędów

Skrócenie przestojów stanowisk zrobotyzowanych może być łatwe, jeśli producent lub integrator systemów dysponuje oprogramowaniem do zdalnego usuwania błędów. Oprócz zdalnego monitorowania i sterowania robotami tego typu rozwiązania w rzeczywistości umożliwiają ekspertom przywrócenie sprawności sprzętu.

Więcej w temacie monitoringu robotów przemysłowych znajdziecie pod linkiem:
https://polskiprzemysl.com.pl/automatyzacja-i-robotyka/monitoring-robotow-przemyslowych/

Dbaj o aktualne bezpieczeństwo IT

Nie lekceważ znaczenia ochrony swojego sprzętu i całej infrastruktury IT przed cyberatakami. Współpracuj z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zapewniaj wszystkim pracownikom szkolenia w zakresie świadomości cybernetycznej i inwestuj w rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, które nadążają za obecnymi zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak oprogramowanie ransomware, złośliwe oprogramowanie, ataki DDoS i ataki phishingowe.

Według ankiety przeprowadzonej przez SANS Institute „2019 State of OT/ICS Cybersecurity Survey”, czynnik ludzki stanowi największe ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemów przemysłowych.

Natomiast z raportu IBM (Cost of a Data Breach Report 2022) wynika, że aż 79% firm z branż uznawanych za krytyczne (usługi finansowe, przemysł, technologia, energia, transport, komunikacja, opieka zdrowotna, edukacja i sektor publiczny) nie korzystają z modelu architektury Zero Trust.

Na temat problemów z przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych w rozwiązaniach Przemysłu 4.0 opowiada w swoim komentarzu Natalia Miernik, dyrektor działu Business Intelligence, KBJ:
https://polskiprzemysl.com.pl/raporty/dane-w-przemysle-40/

Systematycznie szkol swoich pracowników

Aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu i zapewnić redukcję przestojów, organizuj regularne sesje szkoleniowe, aby pracownicy mogli zdobyć lub udoskonalić swoją wiedzę techniczną na temat każdej maszyny, robota i cobota. Szkolenie operatorów w zakresie lepszego korzystania ze sprzętu na co dzień będzie mniej kosztowe w ramach twojego budżetu niż ciągłe zatrudnianie wykonawców, którzy zajmą się przestojami.

Opracuj plany awaryjne

Zredukuj kosztowne przestoje, zlecając zespołom produkcyjnym i konserwacyjnym kompleksowe plany awaryjne, które zostaną uruchomione w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia. Plany te powinny obejmować wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na czas sprawności przedsiębiorstwa, takie jak awarie maszyn, cyberataki, przerwy w dostawie prądu, pożary, powodzie itp. Przydziel kluczowy personel do nadzorowania konkretnych inicjatyw mających na celu przywrócenie produkcji na właściwym torze.

Podsumowując, choć przestoje w produkcji rzeczywiście występują i powodują zarówno problemy operacyjne, jak i niezamierzone koszty, wiele z nich można ograniczyć dzięki proaktywnemu planowaniu, lepszej konserwacji, konsekwentnym szkoleniom i inwestycjom w nowoczesne technologie.

Lepsze zrozumienie przyczyn przestojów w produkcji oznacza przede wszystkim lepsze radzenie sobie z ich zapobieganiem.


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Obserwuj nas także w Wiadomościach Google.

Jeśli spodobał Ci się artykuł i uważasz, że prezentowane przez nas treści są ciekawe i wartościowe – udostępnij dalej swojej społeczności. Dziękujemy.