5 zasad, które warto wziąć pod uwagę przy UR maszyn produkcyjnych

5 zasad, które warto wziąć pod uwagę przy UR maszyn produkcyjnych

20/02/2022
Autor:
|
Kategoria: Utrzymanie Ruchu

Proaktywne utrzymanie ruchu jest idealnym rozwiązaniem dla większości maszyn produkcyjnych, ale istnieją również inne działania, mające na celu przedłużyć żywotność sprzętu i zapewnić jego niezawodność.

W przypadku każdego zakładu produkcyjnego korzystającego z różnych maszyn bardzo ważne jest, aby sprzęt działał dłużej, działał niezawodnie i wykonywał zadania, do których był przeznaczony, bez przerw. Wszystko to, a nawet więcej, jest możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu UR. Istnieją różne podejścia do zarządzania konserwacją maszyn i urządzeń, w przypadku większości maszyn produkcyjnych proaktywne utrzymanie ruchu jest idealnym rozwiązaniem.

Mając to na uwadze, spójrzmy na inne praktyki, które mogą przedłużyć żywotność sprzętu i zapewnić właśnie tą niezawodność.

WCZEŚNIEJSZE WYKRYWANIE POTENCJALNYCH PROBLEMÓW ZE SPRZĘTEM

Zarządzanie konserwacją maszyn i urządzeń to tylko punkt wyjścia dla celu wykrycia potencjalnych problemów ze sprzętem. Podejścia do konserwacji proaktywnej są najlepsze, chociaż wiele organizacji nadal stosuje konserwację reakcyjną: sprzęt produkcyjny otrzymuje konserwację dopiero po awarii sprzętu.

Doraźna konserwacja urządzeń polega w zasadzie na naprawach, które mają miejsce po problemach, konserwacja zapobiegawcza jest całkowicie odwrotna. Proaktywne UR nie tylko zapewnia terminową konserwację sprzętu, ale także z wyprzedzeniem identyfikuje podstawowe problemy poprzez inspekcje.

Dlatego przeprowadzanie inspekcji powinno znajdować się na liście w działach UR, które chcą, aby ich aktywa służyły dłużej. Inspekcje są regularnymi czynnościami konserwacyjnymi i pomagają określić, czy części wymagają przedwczesnej wymiany, a także określają, czy maszyny są przeciążone lub czy występują inne ukryte problemy.

NIWELACJA WĄSKICH GARDEŁ NA PRODUKCJI

Wąskie gardła są szkodliwe dla każdego zakładu produkcyjnego i mogą poważnie utrudnić proces produkcyjny. Jednak powinniśmy zastanowić się czy rzeczywiście za wąskie gardła nie odpowiada zespół utrzymania ruchu w naszym zakładzie. Wynikają one w końcu również z wadliwego, uszkodzonego lub problematycznego sprzętu – za które odpowiada właśnie dział UR.

Na przykład zakład produkcyjny używa przenośnika taśmowego, który po znacznym zużyciu wymaga wymiany jednej z rolek nośnych. Jeśli nie zostanie to szybko rozwiązane, cały przenośnik taśmowy może działać nieprawidłowo, ponieważ część maszyny jest już zużyta. Albo potrzebny będzie nowy pas, albo istniejący zostanie ponownie wykorzystany, ale ponieważ działa nieprawidłowo, to drugie podejście nie będzie skuteczne – co spowoduje, że będzie to wąskie gardło w całym procesie.

Tak więc minimalizowanie takich drobnych problemów, zanim staną się wąskimi gardłami, powinno znajdować się jako kolejny punkt konserwacji dla organizacji intensywnie korzystających z zasobów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na to jest przeprowadzanie inspekcji.

Menedżerowie UR mogą łatwo planować przeglądy sprzętu i zidentyfikować zarówno istniejące, jak i potencjalne problemy. Jeśli nie ma problemu… świetnie! … ale jeśli pojawi się problem, może go skutecznie i szybko rozwiązać by nie przeobraził się w coś większego.


baner_zapis_na_linkedin_newsletter_pp13000


USPRAWNIANIE ZADAŃ

Konserwacja zapobiegawcza jest wydajna i skuteczna, o ile jest zoptymalizowana. Żaden plan konserwacji zapobiegawczej nie jest doskonały, a jeśli organizacja jest nowa w tej metodzie, będzie musiała dostosować plan, aby był prawidłowy – w tym zadania konserwacji zapobiegawczej.

Optymalizacja zadań konserwacyjnych dla konkretnej maszyny  zależy od tego, w jaki sposób dana firma korzysta z maszyny. Opierając się na danych wcześniejszej historii pracy, wzorców użytkowania, wytycznych OEM, opinii ekspertów z wiarygodnych źródeł oraz oprogramowania CMMS, firma może skutecznie zoptymalizować zadania działu UR bez obawy, że je przeoptymalizuje.

Praktyki innych mogą być traktowane jako odniesienia i nie mogą być kopiowane w całości, chyba że główna organizacja może upewnić się, że każda z nich używa identycznego sprzętu przez ten sam czas i dokładnie w ten sam sposób.

WYKORZYSTYWANIE NIEPLANOWANYCH PRZESTOJÓW

Nieustanną troską zespołów serwisowych są zaległości serwisowe, które stale rosną.  Podejmowanie działań w celu zmniejszenia zaległości, gdy tylko jest to możliwe – powinno być wpisane w plan pracy każdego działu UR.

Na przykład możemy wykorzystywać nieplanowane przestoje, do pracy nad zaległościami w konserwacji. Przestoje zwykle trwają długo, a jeśli zespół konserwacyjny ma wolny czas, to warto pochylić się nad wykorzystaniem tego czasu by nadrobić zaległości.

KORZYSTANIE Z KOMBINACJI PROCESÓW W UTRZYMANIU RUCHU PARKU MASZYNOWEGO

Chociaż konserwacja zapobiegawcza jest jedną z najbardziej zrównoważonych strategii konserwacji, nie wszystkie elementy wyposażenia wymagają konserwacji zapobiegawczej. Na przykład maszyny, których okres eksploatacji dobiega końca, systemy oświetleniowe itp. mogą zadowolić się konserwacją doraźną.

Dlatego w firmach powinniśmy podejść do konserwacji jako praktyki kilku procesów, a nie iść torem jednego. Wszystko po to aby zoptymalizować koszty i efektywnie wykorzystać swoje zasoby.