ABB realizuje projekt oszczędzania energii w hucie ArcelorMittal Poland

Pozyskane przez ABB zamówienie pozwoli na oszczędności energii w hucie stali w Dąbrowie Górniczej na poziomie 20 MWh rocznie.

ABB zrealizuje na zamówienie ArcelorMittal Poland SA pierwszy w Polsce projekt oszczędności energii elektrycznej w procesach hutniczych. Zamówienie dotyczy dostaw układów regulacji prędkości i wydajności energetycznej pomp oraz wentylatorów. Trwają pierwsze uruchomienia urządzeń. Klient poza obniżeniem kosztów ponoszonych na energię elektryczną, zmniejszy również wpływ swojej działalności na środowisko naturalne ograniczając hałas i pośrednio emisję dwutlenku węgla.

W ramach kierowanej do dużych konsumentów energii elektrycznej usługi DriveSave, która gwarantuje pewne określone oszczędności energii już po czterech miesiącach od rozpoczęcia realizacji projektu, ABB dostarczy dla huty w Dąbrowie Górniczej m.in. przemienniki częstotliwości i silniki do wentylatorów, pomp czy też ssawy konwertora. Wydajność tych urządzeń zostanie dostosowana do właściwych parametrów procesu produkcyjnego. Firma zastosuje również swoją innowacyjną technologię silnika reluktancyjnego, który – zgodnie z badaniami ABB – cechuje się najwyższą sprawnością energetyczną.

Ponadto ABB będzie odpowiedzialna za serwis oraz optymalizację i utrzymywanie urządzeń na maksymalnym poziomie sprawności przez okres 5 lat.
Wszystkie wykorzystane rozwiązania pozwolą na zminimalizowanie strat energii. Realizacja zamówienia potrwa około 7 miesięcy od momentu podpisania kontraktu.

Fot. ABB

Fot. ABB

Projekt zmniejszenia zużycia energii elektrycznej to kolejne zamówienie w długoletniej współpracy z firmą ArcelorMittal, która od wielu lat jest kluczowym klientem ABB. W ramach współpracy spółki wspólnie wytypowały z obszarów dąbrowskiej lokalizacji 50 urządzeń,w których możliwe było uzyskanie oszczędności energetycznych. Ostatecznie – po zebraniu danych z pomiarów i obliczeń – 23 z nich zostanie zmodernizowanych przez ABB. Inwestycja swoim zakresem obejmuje prawie wszystkie wydziały huty w Dąbrowie Górniczej.

Jest to innowacyjny projekt, biorąc pod uwagę nie tylko rynek polski, ale i rynki zagraniczne. Rozmowy nad jego wdrożeniem trwają także we Francji. Do niedawna nie wszystkie firmy
w sektorze przemysłu były zainteresowane oszczędzaniem energii elektrycznej. Teraz, gdy ceny energii w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie, przemysł szuka oszczędności i chce zmniejszać koszty produkcji. ABB dysponuje najnowocześniejszymi urządzeniami, które w sposób płynny pozwalają regulować wydajność i korzystnie wpływają na sam proces produkcji. Dzięki jego zoptymalizowaniu również końcowa jakość produktu jest wyższa – mówi Jan Kowalczyk, kierownik obszaru sprzedaży w Lokalnej Dywizji Automatyki Procesowej.

Sam proces wdrażania projektu odbywa się bez negatywnego wpływu na produkcję klienta – w niezmienionych warunkach pracy huty i bez jej wstrzymywania. Wymiana urządzeń musi odbyć się w określonym czasie bez wpływu na produkcję. Od razu po uruchomieniu urządzeń układ musi działać prawidłowo. Wszystko odbędzie się w płynny i bezpieczny sposób – dodaje Jan Kowalczyk.
Do tej pory sprzedawaliśmy urządzenia bądź rozwiązania w tradycyjny sposób, teraz sprzedajemy oszczędność energetyczną wspieraną odpowiednio dobranym modelem finasowania. W warunkach tak wysokich cen energii, jak i ogólnie pojętej efektywności przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na tego typu projekty będzie coraz większe – podsumowuje Robert Szczotka, dyrektor Lokalnej Dywizji Automatyki Procesowej ABB w Polsce.

Fot. ABB

Fot. ABB

Usługa DriveSave, która pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności energii elektrycznej z tytułu modernizacji aplikacji opartych na silnikach elektrycznych, przeznaczona jest dla firm działających w takich sektorach jak metalurgiczny, chemiczny, ropy i gazu oraz celulozowym i papierniczym. W ramach usługi klientowi oferowana jest gwarantowana, zapisana w umowie, oszczędność energii elektrycznej, jaką zakład będzie notować w skali roku.
ABB współpracuje z polskimi hutami od wielu lat w oparciu o strategię solidnego partnera. Firma oferuje klientom kompletny pakiet dostaw i usług oraz gwarantuje pełne wsparcie serwisowe.

Źródło: ABB