2 czerwca, godzina: 13:00-14:30, -
Zakończone
4 czerwca, godz. 10:00 - 11:30, -
Zakończone
18 czerwca, godzina 10:00-11:30, -
Zakończone
24 czerwca, godzina 9:30, -
Zakończone