System Zarządzania Rozliczeniami Podatkowymi. Jak skutecznie ograniczyć ryzyka sankcji KKS dla zarządu i otrzymać przywileje dla firmy?

18 czerwca, godzina 11:00-12:00, -
System Zarządzania Rozliczeniami Podatkowymi. Jak skutecznie ograniczyć ryzyka sankcji KKS dla zarządu i otrzymać przywileje dla firmy?
Organizator: TPA

—-> REJESTRACJA NA WEBINAR

Jeśli jesteś:

  • członkiem organów statutowych dużego przedsiębiorstwa
  • głównym/główną księgowym/ą dużego przedsiębiorstwa
  • TAX Managerem w dużym przedsiębiorstwie

i zależy Ci na:

– poprawie skuteczności zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie
– skutecznym ograniczeniu ryzyka nałożenia sankcji karnych skarbowych z tytułu naruszeń prawa podatkowego na przedstawicieli władz spółki i innych osób odpowiedzialnych za podatki
– uzyskaniu możliwości zawarcia z Krajową Administracją Skarbową tzw. umowy o współdziałanie w zakresie podatków (wejście w życie: 1 lipca 2020 r.), z którą wiąże się szereg podatkowych przywilejów, w tym:

  • brak kontroli podatkowych
  • zwolnienie z obowiązków raportowania MDR dla schematów krajowych
  • możliwości ograniczenia sankcyjnych dodatkowych zobowiązań podatkowych i odsetek
  • zawierania uproszczonych porozumień podatkowych (m.in. w zakresie cen transferowych lub stosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania)

zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze pt: „System Zarządzania Rozliczeniami Podatkowymi. Jak skutecznie ograniczyć ryzyka sankcji KKS dla zarządu i otrzymać przywileje dla firmy?

Podczas spotkania dowiesz się więcej na temat unikalnego na polskim rynku narzędzia typu Tax Compliance Management System (Tax CMS), jakie oferuje TPA Poland.

Wdrożenie całościowego Tax CMS istotnie poprawia bezpieczeństwo prawne zarówno firmy jak i jej władz. Nawet przy wystąpieniu nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, znacznie spada ryzyko zarzutu nienależytej staranności, która w prawie karnym skarbowym jest uznawana za wystarczającą przesłankę winy umyślnej umożliwiającej ściganie przestępstw skarbowych. Ponadto, posiadanie Tax CMS umożliwia spełnienie warunków zawarcia umowy o współdziałanie, co dla wielu przedsiębiorstw i ich władz stanowić będzie pożądaną formę zabezpieczenia ryzyka i uzyskania dodatkowych przywilejów.

Spotkanie poprowadzi dr Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Poland, doradca podatkowy oraz Krzysztof Dziekoński, partner TPA Poland, szef działu audytu w Warszawie, którzy wraz z zespołem ekspertów z Baker Tilly w Niemczech opracowali Tax CMS dostosowany do polskich warunków regulacyjnych.

Uczestnicy spotkania mogą liczyć na dodatkowe bezpłatne spotkanie (lub wideokonferencję) poświęcone wstępnej analizie ekspozycji podatkowej przedsiębiorstwa, co umożliwi określenie szacunkowego harmonogramu i kosztorysu wdrożenia Systemu Zarządzania Rozliczeniami Podatkowymi.

Więcej na ten temat w artykule: www.polskiprzemysl.com.pl/finanse-i-ksiegowosc/zarzadzanie-rozliczeniami-podatkowymi/