Warsztaty Przemysłowego Druku 3D: technologie i ich porównanie (SLS, HP MJF 3D, FDM i inne)

30 czerwca, Kraków
Warsztaty Przemysłowego Druku 3D: technologie i ich porównanie (SLS, HP MJF 3D, FDM i inne)
Organizator: HP3D.pl

Głównymi tematami poruszanymi w w trakcie warsztatów są prezentacje na temat spektrum wszystkich możliwości, jakie produkcja addytywna ma w różnych sektorach przemysłu. Szkolenia pozwalają przyjrzeć się z bliska technologiom addytywnym i ułatwiają przedsiębiorcom, inżynierom oraz projektantom wybór optymalnego do własnych potrzeb rozwiązania.

Warsztaty są podzielone na cześć teoretyczną, w której przedstawiane są różne technologie – SLS, HP MJF 3D, FDM i inne oraz porównywane np. pod katem dokładności wymiarowej i wytrzymałości wydruków, czasu trwania cyklu druku 3D, tego jak wygląda sam proces, technika utrwalania (laserowe, termiczne), czy należy bądź nie, stosować podpory, jak układać modele w koszyku do druku itd.

Spotkania są organizowane tak aby dobierać uczestników wg branż, pokazując w trakcie warsztatów konkretne przykłady w jakim zakresie i co można w danej branży wytwarzać addytywnie, bardziej opłacalnie.

Uczestnicy otrzymują również informację o możliwościach implementacji – jak przebiega, jakie warunki techniczne należy spełnić oraz jak pozyskać dofinansowanie, albo jak korzystać z druku 3D np. w ramach leasingu urządzeń lub tzw. abonamentu.

Praktyczne warsztaty obejmują również post produkcję, uczestnicy zatem piaskują wydruki, uprzednio wyciągając je ze stołu roboczego/ złoża drukarki 3D.
Wydruki powstają na podstawie własnych projektów uczestników, które wykonują zgodnie ze wskazówkami prowadzących warsztaty.

—–> KALENDARZ I REJESTRACJA

Agenda:

Panel technologiczny

  1. Prezentacja technologii MJF
  2. Porównanie technologii 3D
  3. Zastosowanie technologii HP 3D
  4. Oprogramowanie
  5. Wdrożenie technologii HP
  6. Wstęp do projektowania
  7. Finansowanie wdrożenia

Panel praktyczny

  1. Omówienie budowy urządzenia na bazie HP MJF 580
  2. Obsługa urządzenia
  3. Praca z wydrukami i postprocesing