Krajowy Rejestr Długów pomaga oszacować ryzyko w budownictwie

Krajowy Rejestr Długów pomaga oszacować ryzyko w budownictwie

06/09/2021
Artykuł promocyjny
Kategoria: Budownictwo

112 mld zł odzyskały firmy dzięki działalności Krajowego Rejestru Długów, który wspiera przedsiębiorców w zachowaniu płynności finansowej. Branża budowlana, najmocniej odczuwająca zatory płatnicze, powinna w jeszcze większym stopniu niż dotychczas korzystać z możliwości szacowania ryzyka, aby uchronić się przed niesolidnymi kontrahentami. Pomaga w tym sprawdzenie nowych partnerów biznesowych oraz monitorowanie wypłacalności obecnych w KRD.

W I półroczu 2021 roku firmy z różnych branż pobrały z Krajowego Rejestru Długów blisko 18 milionów raportów o kondycji finansowej kontrahentów i konsumentów. W ciągu ponad 18 lat jego działalności daje to 278 mln raportów. Widać więc, że przedsiębiorstwa świadomie zabezpieczają się przed nieuczciwymi klientami, co pozwala im zachować stabilność.

Zatory płatnicze w branży budowlanej są ogromnym problemem i dotyczą wszystkich grup działających w niej przedsiębiorstw. Choć duże firmy radzą sobie z tym sprawdzając potencjalnych klientów w KRD, to małe i średnie sięgają po to rozwiązanie niezbyt odważnie. Powód? Przyjmują, że nie trafią na nierzetelnego partnera. Mają też mocne przeświadczenie, że kontrahenta nie wypada sprawdzać, bo może się poczuć urażony. Tymczasem jest to przejaw odpowiedzialności za swoją firmę i pracowników.

Sprawdź, zanim zaufasz
Sprawdzanie partnerów biznesowych w KRD przed zawarciem z nimi umowy zapewnia dostęp do unikatowej wiedzy na temat ich wiarygodności finansowej. Uzyskane w ten sposób informacje pomagają stworzyć jasny obraz kontrahenta. Dzięki temu łatwej jest podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy i ustalić jej warunki, np. okresy płatności czy formy zapłaty. Prawidłowa ocena wiarygodności płatniczej klientów umożliwia zminimalizowanie ryzyka zawieranej transakcji oraz ograniczenie kosztów późniejszej windykacji.

– Sprawdzanie klientów to naturalny obowiązek każdej firmy działającej w branży budowlanej: generalnych wykonawców, hurtowni budowlanych czy producentów materiałów. Jeśli potencjalny kontrahent figuruje w naszej bazie danych, to wiele wskazuje na to, że nie zapłaci kolejnemu partnerowi. Warto zatem oszacować, czy podjąć z nim współpracę, czy poszukać nowego, bardziej wiarygodnego klienta – mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Jeśli chce się rozwijać firmę, nie można zamykać się tylko w kręgu dotychczasowych, sprawdzonych kontrahentów. Oni przecież też mogą zawieść. Konieczne jest stałe poszerzanie rynku zbytu, szukanie nowych partnerów handlowych. Sprawdzanie potencjalnych kontrahentów pozwala uniknąć pochopnych decyzji biznesowych i nie pozostawia miejsca na domysły, bo daje jasny obraz sytuacji finansowej klienta.

Pomoc KRD „szyta na miarę”
Firmy z branży budowlanej mogą skorzystać z usługi KRD, które przygotowuje oferty „szyte na miarę” – w zależności od potrzeb i wielkości danej firmy.

– Naszym atutem jest elastyczność. Nie mamy sztywnej taryfy, więc jesteśmy w stanie dostosować się do potrzeb każdej firmy. Odrębną ofertę otrzyma duże przedsiębiorstwo, inną małe, a to również zależy od liczby klientów, dłużników, wystawianych faktur i wielu innych elementów, które analizujemy dla każdego podmiotu. Wiemy, że firmy mocno się różnią, więc, bazując na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze wszystkich branż gospodarki, jesteśmy gotowi na indywidualne podejście do każdej z nich – podkreśla Tomasz Świerżewski, menedżer ds. klientów strategicznych w Krajowym Rejestrze Długów.

Stały monitoring – kopalnia wiedzy o kontrahentach
Pozyskanie wiarygodnego partnera do współpracy to oczywiście powód do satysfakcji, ale trzeba trzymać rękę na pulsie. Może się bowiem zdarzyć, że kontrahent zacznie mieć kłopoty finansowe. Wówczas z pomocą przychodzi usługa monitoringu KRD. Pozwala on na zautomatyzowane śledzenie z dnia na dzień zmian w sytuacji finansowej kontrahentów, a system KRD przekazuje informacje o tych, których sytuacja płatnicza uległa zmianie. Usługa jest realizowana w czasie rzeczywistym.

Klient otrzymuje bezpośrednio z rynku informacje o zmieniającej się sytuacji klienta. Może więc na bieżąco zareagować, np. zmienić warunki świadczenia usług bądź sprzedaży towarów. Aktywny monitoring umożliwia dodatkowo zabezpieczenie ryzykownych transakcji i sprawniejsze oszacowanie ryzyka związanego z całym portfelem klientów. Monitorowanie to również doskonałe narzędzie w budowaniu historii wiedzy o kontrahencie. Obserwując go przez cały rok, widać sezonowość jego działalności oraz okresy, w których się zadłuża bądź spłaca zaległości.

Usługi KRD dla branży budowlanej
Duże firmy standardowo weryfikują odbiorców zanim dostarczą im towar lub usługę. Widać to na przykładzie grupy hurtowni budowlanych sprawdzającej każdorazowo klientów w KRD. W ciągu roku pozyskała ona 1200 klientów, sprzedaż wyniosła 504 mln zł. Dzięki raportom KRD odmówiono sprzedaży w ramach kredytu kupieckiego 96 ryzykownym kontrahentom. Uratowano 3,36 mln zł.

Inny przykład z praktyki KRD to hurtownia budowlana, która ma 100 klientów. Przyznaje im po 35 tys. zł kredytu kupieckiego, czyli ma zamrożone 3,5 mln zł. Wystarczy, że jeden z nich przestanie płacić i przedsiębiorstwo traci 35 tys. zł. A wykupując miesięczny abonament na monitorowanie tych 100 kontrahentów nie wyda na to tylu pieniędzy nawet przez kilka lat. Przy czym 1 proc. niepłacących klientów, to rzecz w budownictwie nieosiągalna, gdyż te wskaźniki są znacznie większe.

– W codziennej praktyce spotykamy się ze zjawiskiem tworzenia nowej tożsamości przez dłużników, co dotyczy też budownictwa. Kiedy są oni już tak zadłużeni, że nikt im nie chce nic sprzedawać w kredycie kupieckim, zakładają nową spółkę albo kilka spółek, które mają czyste konto. I to one występują jako kontrahenci w transakcjach. Ale mając dostęp do naszej bazy danych, można to wyłapać. Wystarczy sprawdzić nazwiska członków zarządu firmy, czy nie pojawiają się w innych spółkach, ale zadłużonych. Powinni być na to wyczuleni zwłaszcza generalni wykonawcy – wyjaśnia Tomasz Świerżewski.

Dlatego warto skorzystać z Raportu Rozszerzonego KRD BIG, który zawiera informacje dodatkowo wspierające lepszą ocenę sytuacji finansowej kontrahentów.

Co zawiera Raport Rozszerzony KRD BIG

  • Sprawozdania finansowe z 2 ostatnich lat
  • Informacje o zadłużonych podmiotach (osobach i firmach) powiązanych ze sprawdzaną spółką oraz historie zmian w jej zarządzie.
  • Status działalności
  • Informacje o postępowaniu upadłościowym, komorniczym, naprawczym lub restrukturyzacyjnym
  • Stronę www
  • Datę rejestracji
  • Datę rozpoczęcia działalności
  • Kapitał zakładowy
  • PKD