Cyfrowe zarządzanie projektami w branży budowlano-architektonicznej – metodyka BIM

Cyfrowe zarządzanie projektami w branży budowlano-architektonicznej – metodyka BIM

27/10/2023
Autor:
|

Autodesk wprowadza nową platformę informacyjną, dedykowaną polskiej branży budowlano-architektonicznej, która ma na celu ułatwienie cyfrowego zarządzania projektami. Wprowadzenie cyfrowych rozwiązań do procesów budowlanych jest uważane przez Autodesk za znaczący krok naprzód, który przyczyni się do dalszego rozwoju tej branży. To stanowisko znajduje potwierdzenie w danych zawartych w raporcie „State of Design & Make 2023„.

Według badania „State of Design & Make 2023”, przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Autodesk pod koniec 2022 roku, kluczowymi czynnikami zmiany i rozwoju biznesu w najbliższej przyszłości są:

  • Cyfryzacja: przejście na cyfrowe rozwiązania i procesy stanowi istotny kierunek rozwoju dla firm, co jest zgodne z postępem technologicznym i dostępnością narzędzi cyfrowych
  • Zrównoważony rozwój: wdrażanie praktyk i strategii zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej istotne, odpowiadając na obecne wyzwania związane z ochroną środowiska
  • Elastyczność: firmy muszą być elastyczne i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i środowiska biznesowego
  • Przyciąganie talentów: atrakcyjna oferta dla talentów jest kluczowa dla sukcesu firmy, ponieważ zdolni pracownicy stanowią wartość dodaną
  • Szkolenie i zatrzymywanie wykwalifikowanej kadry: inwestowanie w rozwój i zatrzymywanie wykwalifikowanych pracowników jest niezbędne, aby utrzymać konkurencyjność i jakość usług

Badanie obejmowało liderów firm przemysłowych, które projektują przestrzenie i obiekty. Wskazuje ono na istotne trendy i wyzwania, które kształtują dzisiejszy świat biznesu.

Aż 79% uczestników badania stwierdziło, że przyszły rozwój ich firmy będzie zależał od narzędzi cyfrowych, a 82% firm odczuwa naciski ze strony klientów na wprowadzanie i osiąganie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. 80% respondentów stwierdziło, że poprawa praktyk zrównoważonego rozwoju jest dobrą długoterminową decyzją biznesową. Dodatkowo, 94% badanych spodziewa się, że ich organizacje będą w najbliższych latach wprowadzały zmiany związane ze zrównoważonym rozwojem.

Cyfryzacja naturalnym krokiem dla branży budowlano-architektonicznej

Branże, w których prowadzone jest projektowanie i realizacja stanowią wyjątkową kategorię, która łączy aspekty wirtualne oraz fizyczne. Przykładem tego rodzaju działalności są sektory architektury, inżynierii i budownictwa, w których efekt końcowy realizowanej inwestycji zależy od złożonej współpracy wielu różnych stron procesu budowlanego. W obliczu szybkiego rozwoju i nowych wyzwań takich jak dążenie do ograniczania śladu środowiskowego każdej inwestycji, ucyfrowienie całego procesu zarządzania projektem budowlanym – od koncepcji aż po ukończenie realizacji – staje się naturalnym etapem rozwoju i wzrostu dla branży.

Firma Autodesk opracowała narzędzia skrojone na potrzeby branży i stawia na edukację w tym zakresie: od października na stronie CDE AEC | autodesk.com ruszyła kampania informacyjna na temat Common Data Environment. Tworzenie wspólnego ekosystemu pracy, do którego dostęp mają wszystkie zaangażowane strony, pozwala na oszczędność czasu, zasobów oraz eliminuje poważne błędy inwestycji już na etapie projektowania.

Branża budowlano-architektoniczna (AEC) charakteryzuje się złożonością zadań i podmiotów zaangażowanych w proces powstawania nowej inwestycji. To generuje ogromną ilość bardzo zróżnicowanych danych. Współpraca między architektami, głównymi wykonawcami, inwestorami, właścicielami inwestycji i innymi uczestnikami procesu budowlanego staje się kluczowym elementem tworzenia innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla naszej przyszłości. W ramach wspólnego środowiska danych Autodesk Construction Cloud proponujemy narzędzia przeznaczone do cyfrowego koordynowania całego tego procesu. Tego rodzaju podejście to swoisty przełom dla branży budowlanej, który zapewni zrównoważony sukces dla wszystkich stron – powiedziała Agnieszka Staniewicz z Autodesk.

Rodzącą się potrzebę w zakresie wdrożeń CDE doskonale pokazuje trzecia edycja Raportu BIM „Współpraca, zarzadzanie informacją w polskim budownictwie”, którą na zlecenie Autodesk przeprowadził Kantar Polska. Badanie wskazuje na dalszy wzrost zarówno świadomości, jak i adopcji metodyki BIM w Polsce. Poziom wykorzystania metodyki BIM jest stabilny w grupie architektów i projektantów.

Widać dynamiczny, ponad dwukrotny wzrost wśród firmy wykonawczych – z 9 do 21 proc., oraz wśród inwestorów i zarządców – z 5 do 37 proc. BIM staje się więc metodyką, która stosowana jest przez wszystkie grupy związane z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego.

Nowo uruchomiona platforma Autodesk skierowana jest do wszystkich stron procesu budowlanego: inwestorów, generalnych wykonawców, architektów i zespołów projektantów. Zgodnie z zasadami Common Data Environment oni wszyscy powinni brać czynny udział w procesie powstawania inwestycji od etapu projektowania aż po moment oddania nieruchomości do użytku, a nawet później – zarządzania nią i administrowania już po przekazaniu. CDE to wspólne repozytorium danych, w którym znajdują się wszystkie informacje na temat projektu: kompletna dokumentacja, modele graficzne a także zasoby niegraficzne. Do tej zawieszonej w chmurze przestrzeni w czasie rzeczywistym dostęp mają wszystkie strony zaangażowane w powstawanie inwestycji. Dzięki temu narzędzie umożliwia lepsze zrozumienie projektu, usprawnia komunikację między zespołami oraz wspiera proces podejmowania decyzji.

Narzędziem wartym szczególnej uwagi, które w ostatnim czasie znajduje coraz szersze zastosowanie w branży AEC jest cyfrowy bliźniak – o nim także warto dowiedzieć się więcej na stronie CDE AEC | autodesk.com. Zainteresowani mogą na niej znaleźć także informacje na temat standardu ISO 19650, która wspiera tworzenie wspólnego ekosystemu pracy przy z wykorzystaniem narzędzi BIM.

Korzyści płynące z procesu cyfryzacji

Liderzy i eksperci biznesowi uczestniczący w badaniu State of Design & Make 2023 dostrzegają szereg korzyści płynących z transformacji cyfrowej. Najważniejsze z nich to obniżenie kosztów, wzrost innowacyjności, a także możliwość szybszego uruchamiania produktów i usług.

Na platformie informacyjnej CDE AEC | autodesk.com  zalety wspólnego środowiska danych opisane zostały z punktu widzenia poszczególnych aktorów biorących udział w procesie powstawania inwestycji: inwestora, generalnego wykonawcy oraz zespołów projektantów: takim jak biura architektoniczne. Na platformie CDE każdy z uczestników procesu projektowego znajdzie dedykowane funkcje usprawniające pracę i ułatwiające sprawną komunikację i dostęp do aktualnych danych.

Szczegółowe informacje na temat Common Data Environment (CDE) oraz raport State of Design & Make 2023 dostępne są od października 2023 r. na stronie: CDE AEC | autodesk.com