http://www.kone.pl/
Chemobudowa-Kraków – Skomplikowane projekty rozwijają

Chemobudowa-Kraków – Skomplikowane projekty rozwijają

15/12/2014
|

W tym roku firma Chemobudowa-Kraków SA obchodzi podwójny jubileusz: sześćdziesięciopięciolecia działalności oraz dwudziestopięciolecia utworzenia samodzielnego oddziału we Frankfurcie nad Menem. W tym czasie spółka przeszła przekształcenia właścicielskie, by finalnie stać się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, świadczyła usługi budowlane poza granicami naszego kraju i rozszerzała zakres działalności. Przez cały czas przyświecały jej dwa podstawowe cele – wysoka jakość wykonywanych robót oraz kompleksowość świadczonych usług. By to osiągnąć, postawiono na pracowników, którzy potrafią łączyć tradycję z nowoczesnością i są otwarcie na wyzwania.

Ciągły rozwój
Dziś Chemobudowa-Kraków SA oferuje kompleksową realizację obiektów budowlanych i usług w budownictwie. Ma na swoim koncie ponad tysiąc dwieście obiektów budowlanych wykonanych na zlecenia inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jak podkreślają władze spółki, zdecydowana większość inwestycji to obiekty skomplikowane, niepowtarzalne, bardzo wyraziste. Może to jest właśnie sposób, by pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym nie tylko utrzymać się na powierzchni, lecz także stale się rozwijać i odnosić kolejne sukcesy. Przyglądając się działaniom krakowskiej spółki, można odnieść wrażenie, że im trudniej, tym ciekawiej. „Indywidualizm naszych projektów wynika z osobistego stosunku ich autorów do powstającego w ich wyobraźni dzieła architektonicznego i jest też wyraźnie odzwierciedlony w metodzie przyjętej przez każdego z pracujących nad danym zleceniem architektów – mam na myśli połączenie, a nawet pogodzenie wymogów funkcji, które projektowany obiekt ma spełniać, z wizją jego bryły, która musi jeszcze pasować do ram urzędowo-formalnych. Każdy obiekt realizowany według tak stworzonego projektu jest nowym doświadczeniem i nowym impulsem poznawczym. Dlatego determinuje rozwój całego przedsiębiorstwa, a także poszczególnych pracowników inżynieryjno-technicznych, zarówno pod względem typowo budowlanym, wykonawczym, jak i estetycznym, a także jeśli chodzi o kształtowanie całościowego spojrzenia na efekt pracy jako na zmaterializowanie zaprojektowanego dzieła. Dlatego kierownictwo spółki akceptuje i popiera działania w zakresie pozyskiwania do realizacji także projektów trudnych, innowacyjnych, stawiających nowe, coraz wyższe wymagania” – podkreśla prezes zarządu Chemobudowa-Kraków SA mgr inż. Wojciech Wojtowicz.

Jako przykład realizacji spełniających te wymogi można podać: oddany we wrześniu br. budynek nowej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie oraz aktualnie realizowaną inwestycję – budowę Galerii Europa – Daleki Wschód, będącą rozbudową Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.

chemodnudowa1_PP_25

Różnorodność realizacji
A skoro wspomnieliśmy o kompleksowości i wyzwaniach, to warto bliżej przyjrzeć się portfolio spółki. Znaleźć w nim można banki, biurowce, budynki i całe osiedla mieszkaniowe, drogi, elektrownie, hotele, linie kolejowe, mosty, tunele, obiekty hydrotechniczne, oczyszczalnie ścieków, szpitale i stacje paliw. Do bardziej znaczących obiektów można zaliczyć m.in.: przebudowę Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wraz z budową szpitalnej sali hybrydowej i lądowiska dla śmigłowców, budowę zespołów mieszkaniowych Apartamenty Wielicka i Apartamenty Ludwinów, zespołu budynków mieszkalnych Rua Bonita przy ul. Ślicznej oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie–Łagiewnikach, a także nowej siedziby dla Radia Kraków oraz budowę Kliniki Kardiologicznej Szpitala im Jana Pawła II.

Od początku działalności Chemobudowa, jeszcze jako przedsiębiorstwo państwowe, była zaangażowana w realizację dużych przemysłowych przedsięwzięć inwestycyjnych, skomplikowanych i technicznie, i organizacyjnie. Największymi powstałymi w latach odbudowy kraju i rozbudowy przemysłu kompletnymi realizacjami są m.in.: elektrownie w Skawinie, w Sierszy i w Stalowej Woli, a także huta aluminium w Skawinie i kombinat chemiczny Azoty w Tarnowie.

A jak to wygląda dziś?
Produkcja krajowa spółki opiera się obecnie na trzech niezależnych jednostkach – Zespołach Kontraktów „Kraków”, „Oświęcim” i „Nowy Sącz”. Dwa kontrakty realizowane są przez Samodzielne Kierownictwa Kontraktów. Obecnie buduje się to, na co jest zapotrzebowanie i na co są fundusze. Wśród zleceń dominuje budownictwo mieszkaniowe. Udział tego segmentu w ogólnej sprzedaży usług stanowił w roku 2014 mniej więcej 50%, o 10% więcej niż rok wcześniej.

chemodnudowa3_PP_25

Odbiorcami usług w zakresie budownictwa mieszkaniowego są najczęściej prywatni deweloperzy, rzadziej spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki budżetowe. Zamówienia tego typu są realizowane w związku z otrzymywanymi zaproszeniami do złożenia ofert, a następnie przeprowadzonymi negocjacjami.

Drugie pod względem udziału w przychodach spółki są inwestycje z zakresu budownictwa ogólnego – obiekty rekreacyjne i sportowe, biura, obiekty szpitalne itp. W roku 2014 ten segment to mniej więcej 40% przychodu przedsiębiorstwa (w 2013 r. było to ok. 55%). Z kolei budownictwo infrastrukturalne nie stanowi więcej niż 10% ogólnej wartości sprzedaży. Choć działalność w tym segmencie jest najmłodszym dzieckiem spółki, to idealnie wpisuje się w strategię przedsiębiorstwa. Drogi mają wytrzymać wciąż zwiększający się ruch samochodowy i ułatwić kierowcom podróż w trudnych warunkach. Budowa każdego mostu i wiaduktu jest wyzwaniem i wymaga wykonania bardzo precyzyjnej pracy inżynieryjnej. Powstają przeważnie w terenie skomplikowanym pod względem geologicznym, nad zbiornikami wodnymi, przepaściami, łączą odległe, nieprzejezdne i trudno dostępne miejsca. Budowana konstrukcja powstaje w „powietrzu” , na znacznej wysokości i nie daje się jej podeprzeć od dołu. Realizacja takiej budowli wymaga specjalnych technologii. W pierwszej kolejności buduje się podpory, często znacznej wysokości, a następnie kolejne przęsła „wysuwa”, betonując metr po metrze, do kolejnej podpory. Już same warunki panujące na takich wysokościach stanowią duże wyzwanie dla pracownika.

Podkreślić piękno zabytku
Jednak tworzenie budowli od podstaw to nie jedyny obszar działalności spółki. W krakowskim przedsiębiorstwie równie ważne jest hasło: „Rewaloryzacja, odnowa, modernizacja”. To forma deklaracji mówiąca o tym, że firma jest gotowa podjąć się praktycznie każdego zadania budowlanego związanego z takimi właśnie działaniami. Dlaczego? Na to pytanie odpowiedź można w spółce uzyskać bez trudu: obiekty, które były i są niemymi świadkami historii, zasługują na to, by poświęcić im trochę wysiłku i pieniędzy, aby podtrzymać ich mocno naruszone „zębem czasu” trwanie.

„Nasze dotychczasowe dokonania, będące dla nas powodem do satysfakcji, a może i dumy, są efektem odważnego i zarazem racjonalnego podejścia do nowych wyzwań, bo każda taka realizacja jest cennym doświadczeniem. Jak w wypadku zadań polegających na budowie nowych obiektów, tak i w wypadku obiektów rewaloryzowanych, odnawianych i modernizowanych kluczowa jest wizja projektanta i dokonane przez niego wybory formy, rozwiązań funkcjonalnych, a w szczególności harmonijnego lub kontrastowego połączenia tego, co zabytkowe, z tym, co nowoczesne” – podkreśla członek zarządu mgr inż. Mieczysław Trojan.

Chemobudowa-Kraków SA ma na tym polu duże doświadczenie, a o tym, że do zabytkowych obiektów podchodzi z pietyzmem, świadczą zdobyte nagrody. Firma ma na swoim koncie cztery tytuły „Modernizacja Roku” – dwa z 2010 r. i po jednym z 2011 r. i 2013 r. Ubiegłoroczną nagrodę w kategorii „Obiekty zabytkowe” spółka otrzymała za wykonanie rozbudowy i modernizacji zabytkowej willi będącej siedzibą Katowickiej SSE oraz Muzeum Miejskiego w Żorach. Realizacja tej inwestycji okazała się trudna i bardzo ciekawa. Autor projektu odważnie zespolił ceglaną strukturę zabytkowego budynku z nową bryłą ze szkła, stali nierdzewnej i surowego betonu, a krakowskie przedsiębiorstwo tę wizję urzeczywistniło.

Realizacja tej inwestycji zakończyła się w pierwszym kwartale 2014 r. W tym roku dobiegła końca również kolejna budowa łącząca nowoczesność z elementami zabytkowymi – Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby ODSTK „Cricoteka”.

Wśród ostatnio zrealizowanych zadań tego typu nie sposób nie wymienić rewaloryzacji i adaptacji budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej, która mogłaby wydawać się zadaniem dość łatwym, ale – jak podkreślają w krakowskim przedsiębiorstwie – postawiła przed firmą wysokie wymagania, a jej elementem szczególnym, łączącym stare z nowym, jest szklane zadaszenie obszernego dziedzińca.

Przełomowe ćwierćwiecze
Zapytany o przełomowe momenty w historii zarząd spółki Chemobudowa-Kraków SA wymienia trzy wydarzenia. Po pierwsze, pojawienie się w 1964 r. w przekształcanych strukturach przedsiębiorstwa nazwy firmy Chemobudowa, po drugie, przekształcenie w roku 1991 r. przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa-Kraków Spółka Akcyjna), a po trzecie, wpisanie w roku 1989 oddziału krakowskiego przedsiębiorstwa do rejestru handlowego w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem. Wejście na nowy rynek wymagało odwagi, ale ta decyzja zwróciła się z nawiązką.

„To na tym rynku poznawaliśmy nowe technologie i systemy organizacji budowy (na ograniczonej przestrzeni z bezpośrednią dostawą materiałów do realizacji zadania) wiele lat wcześniej, zanim znalazły zastosowanie w kraju. Niemiecka branża budowlana, wbrew ogólnoeuropejskim tendencjom kryzysowym, cieszy się od trzech lat dobrą koniunkturą. Perspektywa na najbliższe lata, w tym również prognoza dla naszej firmy, jest dobra – podkreśla dyrektor oddziału we Frankfurcie nad Menem mgr Andrzej Stojanow. I dodaje, że spółka koncentruje się na niemieckim rynku właśnie ze względu na jego stabilność i zdobyte tu doświadczenia.

chemodnudowa2_PP_25

W Niemczech Chemobudowa-Kraków SA zatrudnia 270 pracowników, a udział eksportu w przychodach spółki wynosi mniej więcej 20%. „Jest to bardzo duży wzrost w stosunku do lat poprzednich. Zauważyła to również «Rzeczpospolita» w swoim raporcie dotyczącym dwóch tysięcy firm, klasyfikując spółkę Chemobudowa-Kraków SA na pierwszym miejscu pod względem wzrostu eksportu. Dalsze zwiększenie przychodów na tym rynku w roku 2015 i w latach następnych jest możliwe. Obecnie możemy zatrudnić wysoko kwalifikowanych cieśli, zbrojarzy oraz murarzy, a w tej ostatniej grupie szczególnie licówkarzy. Są to tradycyjne zawody, a wobec dużego zapotrzebowania i niedoboru własnych kadr poszukujemy tych specjalistów na rynku pracy. Dbałość o tradycje firmy nie oznacza jej technologicznego impasu. Wręcz przeciwnie, stały i dynamiczny rozwój technologii, choćby w dziedzinie deskowań, stawia przed pracownikami coraz wyższe wymagania” – uzupełnia dyrektor Stojanow.

Na rynku niemieckim powstało najwięcej inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych przez krakowskie przedsiębiorstwo. Jednymi z największych są: Elbbrücke – most nad Łabą w Meissen, most żelbetowy Wilde Gera w ciągu autostrady A71, mosty i wiadukty: Bahratal, Zahme Gera, Altenberg, Saaletal, Brahmetal. Ale w Niemczech Chemobudowa-Kraków zbudowała nie tylko kilkadziesiąt mostów i wiaduktów, lecz także tunele, stacje metra, stadiony, biurowce, wieżowce, szczególnie we Frankfurcie nad Menem, a nawet Terminal 2 portu lotniczego w tym mieście.

Nie stać w miejscu
Dotychczasowe sukcesy nie ostudziły zapału przedsiębiorstwa. Co więcej, otworzyły nowe możliwości i dodały firmie skrzydeł. Obecnie Chemobudowa-Kraków SA realizuje kilkanaście inwestycji o łącznej wartości ponad 250 mln zł. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przedsiębiorstwo zawarło umowy na budowę budynków mieszkalnych w Krakowie o wartości przekraczającej 45 mln zł oraz umowę o wykonanie robót budowlanych oczyszczalni ścieków. „W planach na najbliższe miesiące mamy pozyskanie kontraktów w zakresie budownictwa mieszkaniowego o wartości blisko 50 mln zł, a także inwestycje w zakresie budownictwa ogólnego o wartości przekraczającej 80 mln zł. Spółka nadal zamierza prowadzić aktywną działalność w każdym segmencie budownictwa, na bieżąco też będzie dostosowywać się do warunków rynkowych, co oznacza kontynuowanie działań w zakresie zdywersyfikowania portfela zamówień. W perspektywie najbliższych lat przewidujemy również zwiększenie zakresu naszych usług na prężnie działającym rynku niemieckim” – mówi o planach na najbliższe miesiące członek zarządu mgr inż. Grzegorz Biś.

Wszystko wskazuje na to, że o spółce Chemobudowa-Kraków SA jeszcze nie raz usłyszymy, choćby przy okazji wręczania kolejnych nagród. Krakowska firma udowadnia, że inwestycja w rozwój to najlepiej wydane pieniądze.