Grupa Pekabex uruchomiła zautomatyzowaną linię produkcyjną za 65 mln zł

Źródło informacji: Grupa Pekabex

W Gdańsku-Kokoszkach powstała jedna z najnowocześniejszych fabryk w Europie, która będzie mogła wyprodukować do 500 tys. mkw. elementów przeznaczonych w dużej mierze dla budownictwa mieszkaniowego. To piąty zakład produkcyjny czołowego wytwórcy konstrukcji prefabrykowanych w Polsce.

Inwestycja Pekabeksu jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku. Nowy zakład jest wyposażony w pełni zautomatyzowane linie do produkcji płyt typu filigran, ścian z podwójnego filigranu i ścian z izolacją, a także ścian pełnych. Wartość inwestycji to ponad 65 mln zł.

– Nasze produkty można stosować zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak również biurowym. Sprawdzają się idealnie w budownictwie inżynieryjnym, przy budowie parkingów, ścian oporowych, ścian wykopu, a także podczas budowy przy granicy istniejącego budynku. Ściany produkowane będą w dwóch typach – 2F, czyli podwójny filigran oraz 2FI, czyli podwójny filigran z izolacją. Zakładane docelowe moce produkcyjne wynoszą ok. 500 tys. mkw. gotowych produktów rocznie. Już teraz posiadamy zamówienia na około 60% rocznych możliwości zakładu – mówi Robert Jędrzejowski, prezes zarządu Pekabex SA.

Przed rynkiem elementów prefabrykowanych używanych w budownictwie rysują się coraz lepsze perspektywy. Jego udział w krajowym rynku budowlanym wzrasta z roku na rok. Presja na wzrost wynagrodzeń połączona z brakiem pracowników oraz atrakcyjność produktu dają szereg przewag konstrukcjom prefabrykowanym nad budownictwem tradycyjnym.

– Realizowanie obiektów z prefabrykatów jest szybsze i wymaga znacznie mniejszej liczby pracowników na placu budowy. Czas budowy może być nawet dwukrotnie krótszy. Nowoczesne prefabrykaty zapewniają lepszą izolację termiczną, co budownictwo tradycyjne, a badania dotyczące dźwiękoszczelności i akustyki mieszkań wykazały, iż przewyższają polskie normy obowiązujące od 2021 r. Wśród pozostałych przewag można wymienić m.in. uniezależnienie od pogody i możliwość budowy przez 12 miesięcy w roku, a także montaż z kół, czyli bezpośrednio z pojazdów, które dowożą elementy na budowę. Nie ma konieczności organizowania magazynu materiałów na placu budowy, co przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa i ma wpływ na środowisko. Wiele zalet budownictwa z prefabrykatów sprawia, że jest ono bardzo rozpowszechnione na rynku skandynawskim. W Szwecji ponad 80% mieszkań powstaje z prefabrykatów – wylicza prezes Robert Jędrzejowski.

Fot. Pekabex

Fot. Pekabex

Dużym rynkiem, który otwiera się przed prefabrykacją jest mieszkaniówka oraz budownictwo modułowe w kraju. Grupa Pekabex buduje pilotażową inwestycję w tym segmencie. Chodzi o projekt osiedla Jasielska w Poznaniu (166 mieszkań) realizowany przez spółkę zależną spółki Pekabex Development. Jest to inwestycja w skandynawskim stylu – wysokiej jakości i ekonomiczna dla mieszkańców.

Na koniec września 2019 roku wartość portfela zamówień Grupy wynosiła 648 mln zł (wzrost o 27,1% r/r). Zawiera on zlecenia w segmentach: prefabrykacji, usług budowlanych oraz produkcyjnych. Zaprezentowany backlog uwzględnia także wartość szacowanych przychodów w segmencie realizacji pilotażowych projektów na własny rachunek. W III kwartale 2019 roku Grupa osiągnęła pierwsze przychody w tym obszarze za sprawą wspomnianej spółki Pekabex Development.

Po trzech kwartałach 2019 roku skonsolidowane przychody Pekabeksu sięgały 528,7 mln zł (-18,2% r/r oraz +45,4% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017). Zysk netto wyniósł 20,5 mln zł wobec 40,8 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie 2018 roku oraz 16,6 mln zł zysku wypracowanego w analogicznym okresie roku 2017.

– Rosnący backlog pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Chcemy dalej się rozwijać i działać jeszcze efektywniej, dlatego stawiamy na automatyzację i unowocześnienie fabryk oraz innowacje. Oprócz budowy nowego zakładu w Kokoszkach, znacząco rozbudowujemy moce w zakładzie w Mszczonowie, a w planach mamy kolejne kroki w zakresie automatyzacji i zwiększania mocy – podsumowuje prezes Robert Jędrzejowski.