GRUPA WB przejmuje Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego

|
Źródło informacji: GRUPA WB

Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego będzie centrum kompetencyjnym w zakresie rozwoju, wytwarzania i badań zaawansowanych struktur kompozytowych. Firma zwiększy potencjał wytwórczy GRUPY WB w dziedzinie systemów bezzałogowych. 

Przedsiębiorstwo jest jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej. Ma rozbudowane laboratorium badawcze i wielkopowierzchniowe pomieszczenie czyste.

Produkuje gotowe elementy lub komponenty o ściśle określonych parametrach i bardzo wysokiej jakości. Wytwarza strukturalne panele przekładkowe z poszyciem aluminiowym i z włókna węglowego, wykorzystywane do budowy głównych konstrukcji satelitów i statków kosmicznych. Śląska spółka ma kompetencje do tworzenia oprzyrządowania i zaawansowanych, zrobotyzowanych urządzeń produkcyjnych. Opracowało także własne rozwiązania inteligentnych struktur kompozytowych.

Bogdan Traczyk, prezes Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej, i Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB, podpisali dzisiaj umowę finalizującą zakup Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego przez GRUPĘ WB.

„Do GRUPY WB dołączyła dzisiaj nowa spółka. Zostanie centrum kompetencyjnym w zakresie wytwarzania i rozwoju zaawansowanych struktur kompozytowych. Będzie to zatem kolejne innowacyjne przedsiębiorstwo GRUPY WB na Śląsku, którego potencjał pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć nasze zdolności produkcyjne systemów bezzałogowych”, powiedział Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB.

Źródło fot. GRUPA WB

Źródło fot. GRUPA WB