LUG SA poprawia przychody w II kwartale o blisko 10%, w porównaniu do wyniku sprzed roku

|
Źródło informacji: GK LUG SA
Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Kapitałowa LUG SA opublikowała szacunkowe skonsolidowane wyniki za II kwartał 2023 roku. Przychody Grupy w II kw. 2023 r. wyniosły 65,61 mln zł. To wynik o blisko 10% wyższy niż przed rokiem. W ujęciu narastającym, za I półrocze 2023 sprzedaż osiągnęła poziom 127,76 mln zł w porównaniu z poziomem 116,71 mln zł za dwa kwartały 2022 roku (+9,5% r/r). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 26,62 mln zł w samym II kwartale 2023 roku, względem 23,18 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (+14,9% r/r).

Pomimo wzrostów zrealizowanych przez Grupę LUG w pierwszej połowie br., zarząd wśród głównych czynników ryzyka, mogących przełożyć się na całoroczny wynik 2023 r. wskazuje niekorzystną koniunkturę w europejskim przemyśle oraz niepokojące sygnały napływające z głównych gospodarek światowych.

Druga połowa roku będzie pozostawać pod wpływem słabej koniunktury w przemyśle wytwórczym mającym swoje żródło w czynnikach popytowych. Niewątpliwie do makroekonomicznych pozytywów należy zaliczyć spadające zapasy oraz czasy dostaw, co przekłada się nie tylko na poprawę dostępności surowców, ale również ograniczenie zamrożonego w firmach kapitału i wyhamowanie wzrostu inflacji. Zważywszy jednak, że ich przyczyną w przemyśle pozostają słaby popyt oraz spadający napływ zamówień, przekładające się na decyzje inwestycyjne zwłaszcza w Europie, wskazana jest daleko idąca wstrzemięźliwość w okazywaniu euforii. Na uwagę zasługują również sygnały napływające z globalnych odczytów wskaźnika PMI, gdzie sentyment w sektorze usług, który był dotychczas głównym katalizatorem wzrostu odnotowuje pierwsze spowolnienia od miesięcy. Ceny energii pozostają głównym katalizatorem biznesu GK LUG SA, choć ogólna kondycja przemysłu i budżetów miejskich niewątpliwie będzie wymagała bliskiego śledzenia w nadchodzących miesiącach – komentuje Jakub Wtorkowski, dyrektor finansów strategicznych i ryzyka oraz prokurent LUG SA.

Na wyniki Grupy Kapitałowej LUG w pierwszych 6 miesiącach 2023 roku pozytywny wpływ miały działania podejmowane przez nas również w poprzednich okresach rozliczeniowych. W II kwartale br. kontynuowaliśmy działania, które w I kwartale br. przełożyły się na poprawę rentowności. Wśród nich szczególny rezultat przyniosły zrealizowane oraz kontynuowane negocjacje zakupów komponentów, poprawa warunków sprzedaży opraw oświetleniowych czy optymalizacja struktury finansowania Grupy Kapitałowej LUG SA – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA.

Zysk netto w I półroczu 2023 roku wyniósł 2,99 mln zł wobec poziomu 1,69 mln zł w I półroczu 2022 roku (+76,8% r/r), natomiast w samym II kwartale br. zysk netto wyniósł 2,07 mln zł wobec 849 tys. zł rok wcześniej (+143,6% r/r).

lug