ANT Solutions i ALKALOID AD Skopje podpisują umowę na wdrożenie rozwiązań MES i MBR&EBR

|
Źródło informacji: ANT Solutions

ANT Solutions, dostawca rozwiązań do optymalizacji produkcji, i ALKALOID AD Skopje, producent farmaceutyków w Macedonii Północnej, podpisali umowę na wdrożenie rozwiązań MES z EBR (Electronic Batch Record).

Systemy te, znane pod wspólną nazwą AlkaMES, mają na celu usprawnienie procesu produkcji, poprawę wydajności i zapewnienie zgodności w szybko rozwijającym się przemyśle farmaceutycznym.

Systemy od krakowskiego ANT Solutions zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić firmom farmaceutycznym pełne wykorzystanie zaawansowanych maszyn, linii produkcyjnych i pracowników. Dzięki przejściu na operacje bez użycia papieru, nowoczesny przemysł farmaceutyczny oszczędza cenny czas operatorów i zapewnia dokładność dokumentów. Dane zbierane w czasie rzeczywistym ze specjalistycznego sprzętu produkcyjnego pozwalają menedżerom analizować cały proces i stale go ulepszać.

Wdrożenie zostanie przeprowadzone w trzech fazach.

  • Faza 1, projekt pilotażowy, skupi się na procesach stałych i pakowania, w tym na liniach i maszynach, takich jak pakowanie, blender, tabletkarka i powlekarka. Zostanie ustanowiona pełna łączność i monitorowanie OEE (Overall Equipment Efficiency), wraz z integracją z systemami takimi jak SAP
  • Faza 2 rozszerzy projekt pilotażowy na pozostałe linie i maszyny w procesach stałych i pakowania, wraz z systemem zarządzania magazynem Shopfloor (WMS)
  • Faza 3 wdroży systemy na wszystkich liniach i maszynach biorących udział w procesach napełniania i pakowania cefalosporyn, produktów półstałych i płynnych

Korzyści dla ALKALOID AD Skopje

Oczekuje się, że wdrożenie rozwiązań MES i MBR&EBR przyniesie firmie ALKALOID AD Skopje liczne korzyści, w tym:

  • Zwiększenie wydajności procesu o 10%
  • Poprawę kluczowych wskaźników jakości (KPI) o 8%
  • Skrócenie czasu kontroli partii o 35%
  • Zmniejszenie liczby błędów i odchyleń o 25%

produkcja tabletek