KGHM zbuduje warzelnię soli – inwestycja miedziowego giganta może sięgnąć nawet 1 mld zł

Autor:
|

KGHM przystępuje do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej warzelni soli. Inwestycja ma charakter biznesowy i jednocześnie proekologiczny. Zmniejszy zasolenie wód technologicznych KGHM i pozwoli na uzyskanie neutralnej dla środowiska wody bez soli i zanieczyszczeń. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do 1 mln ton soli ważonej rocznie oraz blisko 70 tysięcy ton nawozów dla rolnictwa.

Szacunkowe nakłady inwestycyjne, bazując na wstępnych kalkulacjach oraz analogicznych inwestycjach realizowanych w ostatnim czasie na świecie, mogą sięgnąć nawet 1 mld zł. Z uwagi na dostępność mediów technicznych i energetycznych warzelnia ma być zbudowana przy Hucie Miedzi Głogów.

Warzelnia soli to dla KGHM przełomowa inwestycja pod wieloma względami. Projekt ma charakter biznesowy i otwiera nowe perspektywy. Mówię tu m.in. o rynku nawozów, które mogą być cennym wsparciem dla polskich rolników. Badamy takie możliwości – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA.

Jego zdaniem inwestycja to dowód zdolności KGHM do innowacji i umiejętności dostosowywania się do zmiennych warunków klimatycznych i rynkowych.

Podstawowym założeniem projektu jest selektywne gospodarowanie wodami kopalnianymi, zmierzające do koncentracji strumieni wody o podwyższonej zawartości soli i ich kierowaniu do pompowni głównego odwadniania. Wykorzystanie pary technologicznej, dostępnej w ramach istniejących procesów technologicznych, pozwoli na odsolenie strumieni wody i produkcję produktów solnych o znaczeniu handlowym (soli warzonej) w ilości do 1 mln ton rocznie.

Marek Świder, wiceprezes do spraw produkcji KGHM Polska Miedź podkreślał, że zastosowanie nowych technologii w procesie odsalania wód to wynik wielomiesięcznych analiz KGHM.

Warzelnia może powstawać etapowo, z możliwych do rozbudowania modułów. Proces budowy szacujemy na ok. sześć lat ze względu na skalę inwestycji i stopień jej skomplikowania. Pozytywny wpływ na środowisko, w połączeniu z rentownością projektu, są kluczowe dla naszych działań – mówi Marek Świder.

Kolejne kroki, jakie podejmie jeszcze w tym roku miedziowy gigant, będą zmierzać do szczegółowej analizy nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, przeprowadzenia prób technologicznych procesów odsalania wód, w tym zagospodarowania odpadów. Później powstanie szczegółowy harmonogram działań. Po realizacji tych zadań podjęta zostanie decyzja o wyborze technologii oraz skali inwestycji.

Dodatkowo w procesie technologicznym warzelni przyjęto reguły Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Do produkcji soli będzie wykorzystana para z istniejącej w Hucie Miedzi Głogów infrastruktury energetycznej oraz bloków parowo-gazowych, a powstałą wodę będzie można skierować do obiegów chłodzących huty. Powstałe w wyniku warzenia soli minerały zostaną wykorzystane do produkcji naturalnych nawozów dla rolnictwa.

Działania te pozwolą na zdecydowane zmniejszenie sumarycznego ładunku soli deponowanego wraz z wodami pochodzącymi z odwadniania górotworu do ok. 50 proc., tym samym istotnie zmniejszając oddziaływanie spółki na środowisko i przyczyniając się do ochrony ekosystemu rzeki Odry.

Aktualnie KGHM kontynuuje działania etapu przygotowawczego, polegające na zaprojektowaniu rozbudowy sieci rurociągów pod ziemią i na powierzchni.