Nevomo nawiązuje współpracę z GATX Rail Europe i przedstawia nowy produkt – MagRail Booster

|
Źródło informacji: Nevomo

Nevomo i GATX wspólnie rozwijają nowe możliwości w transporcie kolejowym i testują konwencjonalne wagony towarowe wyposażone w komponenty MagRail Booster. W ramach współpracy w zakresie rozwijania nowych możliwości systemu MagRail, nowo wprowadzone komponenty Booster, będące częścią znanego już systemu MagRail, zostaną zainstalowane na konwencjonalnych wagonach towarowych dostarczonych przez GATX Rail Europe, a następnie przetestowane na infrastrukturze kolejowej wyposażonej w urządzenia przytorowe systemu.

MagRail Booster jest częścią portfolio produktów MagRail i pozwala na szybkie zmodernizowanie istniejących wagonów kolejowych poprzez doposażenie w napęd z silnikiem liniowym. Pozostałe produkty MagRail przeznaczone do transportu towarowego oraz pasażerskiego wymagają stosowania nowych pojazdów. Współpraca pomiędzy firmami pozwoli na przeprowadzenie testów na torze testowym Nevomo w Nowej Sarzynie z wykorzystaniem konwencjonalnych wagonów towarowych oraz dalszy rozwój nowych funkcjonalności systemu MagRail.

Atrakcyjność technologii MagRail Booster firmy Nevomo polega na jej zdolności do unowocześnienia istniejących linii kolejowych, zarówno z punktu widzenia infrastruktury, jak i taboru. Pozwoli to na szybszy rozwój kolei i zwiększenie przepustowości, co jest bardzo potrzebne dla zrównoważonej i wydajnej logistyki, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności i interoperacyjności z obecnym systemem przewozów – mówi Jörg Nowaczyk, Chief Commercial Officer w GATX Rail Europe.

MagRail został zaprojektowany w celu łatwego, szybkiego i efektywnego zwiększenia przepustowości istniejących linii kolejowych oraz zwiększenia wydajności transportu kolejowego. To produkt stworzony z myślą o poprawie istniejących usług kolejowych, umożliwiając automatyzację ruchu i elektryfikację infrastruktury kolejowej dając większą elastyczność, większą pojemność i wyższą dynamikę przewozów. Potencjalne zastosowania MagRail Booster z wykorzystaniem zmodernizowanego taboru towarowego są obecnie przedmiotem oceny przez wiodące koleje europejskie, np. w zakresie zwiększenia limitów załadunku na wzniesieniach terenu lub większego ponownego przyspieszenia pociągów towarowych po minięciu ich przez szybsze pociągi pasażerskie. Ponadto MagRail Booster umożliwia ruch kolejowy w niezelektryfikowanych tunelach i pod wiaduktami o niskim prześwicie. Jest to doskonałe rozwiązanie, które pozwala operatorom kolejowym i zarządcom infrastruktury usprawnić ich codzienną działalność.

Technologia MagRail Booster stanowi odpowiedź na wyzwania związane z transportem towarowym i logistyką, przed którymi stają przewoźnicy kolejowi, operatorzy terminali oraz zarządcy infrastruktury kolejowej. Jedną z kluczowych zalet systemu jest możliwość samodzielnego poruszania się pojedynczych wagonów Booster bez podpięcia do lokomotywy. Otwiera to możliwości nowych zastosowań, w których wagony mogą być organizowane w małe grupy zamiast pełnych składów pociągów. Ta cecha jest szczególnie przydatna w obszarach „ostatniej mili”, takich jak terminale towarowe i obiekty przemysłowe, w których wysoki poziom elastyczności i automatyzacja ruchu są bardzo pożądane.

Obie firmy postawiły sobie za cel przeniesienie transportu kolejowego w zupełnie nowy wymiar poprzez połączenie sprawdzonych rozwiązań, stosowanych w transporcie kolejowym, z najnowocześniejszymi technologiami, inspirowanymi hyperloopem.