Jak działa wagon towarowy Magrail Booster?

Kategoria: Wideo

MagRail Booster umożliwia ruch kolejowy w niezelektryfikowanych tunelach i pod wiaduktami o niskim prześwicie. Jest to doskonałe rozwiązanie, które pozwala operatorom kolejowym i zarządcom infrastruktury usprawnić ich codzienną działalność.