W Kopalni Wapienia ‚Czatkowice’ w Krzeszowicach otwierają nowe złoże

W Kopalni Wapienia ‚Czatkowice’ w Krzeszowicach, odbyła się konferencja prasowa, poświęcona otwarciu nowego złoża. Nowa inwestycja jest najważniejszym momentem w historii funkcjonowania kopalni od kilkunastu lat – oznacza jej bezpieczne funkcjonowanie przez kolejne dziesięciolecia (planowany koniec wydobycia w 2050 roku).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele zarządu kopalni – prezes Sławomir Kosiba i wiceprezes Andrzej Szymkiewicz oraz profesor Zbigniew Kasztelewicz, kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH.

Podczas swojej prezentacji prezes Kosiba przedstawił główne założenia i konsekwencje nowej inwestycji.

– Otwierając nowe złoże wzmacniamy swoją pozycję na rynku dostawców sorbentów do odsiarczania w Polsce – mówił prezes Kosiba – Dziś jesteśmy liderem w Polsce, a nie zawaham się powiedzieć, że także w tym regionie Europy.

fot_konf_kopalnia

Prezes spółki podkreślił fakt, że mimo iż starania o koncesję na otwarcie nowego złoża trwały kilka lat, był to jeden z najkrótszych procesów, jakie towarzyszą tego typu sytuacjom.

Wiceprezes Andrzej Szymkiewicz zaprezentował część techniczną informacji nt. nowego złoża oraz odniósł się do aspektów ekologicznych nowej inwestycji. Wiceprezes przedstawił za pomocą mapy kolejne etapy eksploatacji złoża, prezentując plan na kolejne dziesięciolecia. Podkreślił, że planując prace wydobywcze, kopalnia zadbała o środowisko naturalne, tworząc nowe siedliska dla chronionych zwierząt i programy przenosin roślin.

– Możemy się poszczycić tym, że kopalnia prowadzi działalność bezodpadową. Ani jeden gram kamienia wydobytego ze złoża nie ulega zmarnowaniu – podkreślił Andrzej Szymkiewicz.

Wiceprezes mówił również o kierunku i planie rekultywacji terenu kopalni. Rekultywacja przybierze kierunek leśny.

Profesor Kasztelewicz podkreślił m. in. dobrą współpracę kopalni z otoczeniem.

– Współpraca rodzi sukces – powiedział Zbigniew Kasztelewicz – Kopalnia w Czatkowicach to przykład tego, jak poprawnie układać współpracę ze środowiskiem lokalnym – samorządem, środowiskiem naukowym i ośrodkami zaangażowanymi w ochronę środowiska.

Prelegenci potwierdzili dane dotyczące kopalni: Kopalnia Wapienia ‚Czatkowice’ wydobywa rocznie 2,2 mln ton kamienia wapiennego, z czego 1/3 przeznaczona jest na produkcję sorbentów do odsiarczania spalin w energetyce (800 ton sorbentów rocznie chroni powietrze nad Południową Polską). To pozwala usunąć 140 mln m3 dwutlenku siarki z atmosfery w ciągu roku.

Jednym z punktów konferencji był pokaz strzałów na dotychczasowym wyrobisku. Goście konferencji mogli zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje kopalnia i w jaki sposób wapień ‚wyrywa’ się ziemi. Ostatnim elementem spotkania był przejazd po złożu, podczas którego organizatorzy zaprezentowali teren dotychczasowej eksploatacji oraz pokazali miejsca, w których początek ma nowe złoże.

fot_kopalnia_odkrywkowa