Veolia odkrywa energię w polskich miastach – konferencja prasowa

Veolia odkrywa energię w polskich miastach – konferencja prasowa

04/02/2015
Autor:
|

29 stycznia 2015 roku w gmachu dawnej łódzkiej elektrowni EC1 odbyła się konferencja grupy Veolia, podczas której firma zaprezentowała zasięg swojej działalności zarówno za granicą, jak i w Polsce, a także podzieliła się swoimi informacjami na temat swoich planów na najbliższą przyszłość.

Nazwa Veolia być może niewiele mówi większości Polaków, ale z pewnością większości jest znana poprzednia nazwa firmy – Dalkia. Zmiana nazwy weszła w życie z początkiem 2015 roku i wynika z uzgodnień między akcjonariuszami Grupy, w wyniku których Dalkia funkcjonuje we Francji, a Veolia na szczeblu narodowym. Jak zapewniał podczas konferencji dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce, Gerard Bourland, zmiana ta nie wiąże się ze zmianami w działalności firmy. A zakres jej działań jest imponujący według danych zaprezentowanych przez dyrektora Bourlanda.

Veolia to światowy lider zoptymalizowanej gospodarki zasobami, którego obrót wynosi 24,4 mld euro, a zatrudnienie sięga 187 tysięcy pracowników na pięciu kontynentach. Firma obsługuje 2,4 miliona budynków wielorodzinnych, zaopatruje w wodę pitną 94 miliony osób, generuje 54 mln MWh energii rocznie, a 39 milionów ton odpadów wykorzystała do odzysku materiałów i energii. A to tylko część liczb podanych na konferencji Veolii. Równie imponujące są rozmiary jej działalności w Polsce, w której firma jest obecna od 1994 roku i stwarza tu 5000 miejsc pracy. Warto też wspomnieć, że Veolia wspiera polską gospodarkę, nie tylko zatrudniając ogromną liczbę pracowników, ale również współpracując z lokalnymi firmami, które stanowią 95% jej dostawców.

Veolia jest obecnie największą firmą na polskim rynku sieci ciepłowniczych i trzecim dostawcą ciepła systemowego wytwarzanego w skojarzeniu (kogeneracja). Obsługuje 1,9 mln mieszkańców i nadzoruje funkcjonowanie 3490 kilometrów sieci ciepłowniczych. „Dzięki funkcjonowaniu w globalnej Grupie Veolia mamy dostęp do międzynarodowych rozwiązań, innowacji, wiedzy, ale realizujemy zdecentralizowany model rozwoju mocno osadzony na realiach lokalnych – powiedział Gerard Bourland. – W Polsce w najbliższych latach skupimy się na szukaniu nowych partnerów biznesowych w przemyśle, oferując najnowsze rozwiązania w zakresie gospodarki energią, wodą i odpadami. Chcemy zwracać uwagę na synergię pojawiającą się w kompleksowym zarządzaniu wszystkimi zasobami i wykorzystaniu zasobów wtórnych. Filarem naszej działalności pozostaną usługi energetyczne dla miast i szczególne wyzwania, które stawiają przed nami trzy największe aglomeracje: Warszawa, Poznań i Łódź”. Właśnie w tych miastach Veolia oferuje usługę efektywnego zarządzania energią w budynkach (BES – Building Energy Services). Jak mówi Andrzej Szymanek, prezes Veolia Energia Łódź, „efektywność to kluczowa sprawa nie tylko w procesie wytwarzania energii, ale również w zakresie jej wykorzystywania. Dysponując wiedzą na ten temat, staramy się nią dzielić i w ten sposób wspólnie z naszymi klientami optymalizować zużycie ciepła systemowego w budynkach. Z jednej strony daje to korzyści ekonomiczne, ale jest również rzeczywistym wymiarem odpowiedzialności w prowadzonym przez nas biznesie”.

Misją Veolii jest odnawianie zasobów świata – naturalnych, ekonomicznych i ludzkich. Jak twierdzą jej przedstawiciele, dla jakości życia w mieście ważne jest inteligentne zarządzanie energią, wodą i odpadami. Jak powiedział Gerard Bourland, „współczesne miasta potrzebują już nie tylko ciepłych grzejników, ale szukają kompleksowych rozwiązań dla efektywnego zarządzania ciepłem. Dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym i bezpośredniej transmisji danych potrafimy zachować komfort cieplny przy jednoczesnej oszczędności energii. Wdrażane przez nas Inteligentne Sieci Ciepłownicze zmniejszają emisję szkodliwych substancji, optymalizują koszty dzięki ograniczaniu ubytków energii i dostosowaniu dostawy ciepła do warunków pogodowych”. W związku z tym podejściem dla każdego obiektu wybierany jest optymalny wariant wykorzystania ciepła. W tym celu badana jest efektywność dystrybucji ciepła, analizuje się także konstrukcję budowlaną i instalacje w budynku. Dzięki przeprowadzeniu prac optymalizacyjnych Veolia jest w stanie o kilkanaście procent zredukować zużycie ciepła. Wdrożenie najnowszych technologii w ciepłownictwie to na najbliższe lata jeden z głównych celów Veolii, która planuje rozwój istniejących i nowych Inteligentnych Sieci Ciepłowniczych zarówno w wielkich polskich aglomeracjach, jak i mniejszych miastach.

Z uwagi na miejsce konferencji znaczna jej część została poświęcona łódzkiemu oddziałowi przedsiębiorstwa, którym jest spółka Veolia Energia Łódź. Łódzka sieć ciepłownicza jest drugą co do wielkości w kraju, Veolia ma więc tu spore pole do popisu. W tym mieście Veolia ma 58-procentowy udział w rynku ciepła i obsługuje 776 km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do mieszkań, obiektów przemysłowych, sportowych i kulturalnych, usługowych, szkół oraz placówek służby zdrowia i opieki społecznej. Dzięki zrealizowanym przez firmę inwestycjom w elektrociepłowniach łódzkich energia wytwarzana jest nie tylko z węgla, ale również z biomasy. W wyniku zamontowania w elektrowni EC4 kotła BFB przeznaczonego do spalania biomasy pochodzącej z odpadów z przemysłu drzewnego oraz z upraw roślin energetycznych zużycie biomasy w tej elektrowni wynosi 350 tys. ton/rok. Veolia współpracuje z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz z władzami miasta, dążąc z nimi wspólnie do likwidacji źródeł niskiej emisji, a o jej działaniach pozytywnie wypowiadał się w trakcie konferencji wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak. Według wiceprezydenta Veolia to strategiczna dla Łodzi firma, a wśród najważniejszych projektów realizowanych wspólnie przez Miasto Łódź i Veolię wymienił „Mia100 Kamienic”, w realizacji którego firma jest bardzo ważnym partnerem dla miasta. Wiceprezydent Marek Cieślak pochwalił również Veolię za kierowanie się przez nią społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Na konferencji przedstawiciele Veolii przedstawili ambitne plany spółki na najbliższe lata, szczególnie jeśli chodzi o jej działalność w Łodzi. Jednym z głównych celów jest optymalizacja łódzkiego systemu ciepłowniczego, która będzie się opierać na budowie 7,7 km magistralnych rurociągów ciepłowniczych oraz modernizacji 379 węzłów i elektrowni EC3. Ponadto w marcu 2015 roku zarówno Łódź, jak i Veolię czeka duże wyzwanie – z eksploatacji ma zostać wyłączona elektrownia EC2, a ogromny teren, jaki zajmuje ten obiekt (ponad 20 ha), zostanie przeznaczony pod nowe inwestycje. Również w tej kwestii wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak chwali sobie współpracę z łódzką spółką, dzięki której działaniom jest szansa, aby jak najlepiej zagospodarować ten teren. Na lata 2014–2018 Veolia Energia Łódź zaplanowała liczne inwestycje, w sumie na 1,414 mld złotych. Większość tej sumy zostanie przeznaczona na dostosowanie do wymagań środowiskowych (IED, PPK) oraz modernizację kotłów, turbozespołów, sieci ciepłowniczej. Ponadto Veolia przeznaczy środki na wspomnianą wcześniej optymalizację łódzkiego systemu ciepłowniczego, rozwój handlowy i na systemy sterowania, instalacje elektryczne i pozablokowe. W wyniku realizacji inwestycji proekologicznych planowane jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i emisji CO2. Veolia jest zaangażowana także w rozwój sieci ciepłowniczej między innymi na terenie budowy Nowego Centrum Łodzi, jednej z największych inwestycji w mieście w ostatnich latach. Nie tylko w Łodzi Veolia będzie rozwijała swoją działalność, bowiem w całej Polsce w 2015 roku jej nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój technologiczny wyniosą 702 mln zł.