Polska platforma do produkcji addytywnej na żądanie w gronie najbardziej nowoczesnych firm z sektora przemysłowego

|
Źródło informacji: Centrum Druku

Po 6 etapach konkursu Fabryka Przyszłości, Rada Programowa ogłosiła listę Laureatów Edycji 2022. Wśród wyróżnionych przedsiębiorstw jest AM3D – interaktywna platforma do produkcji addytywnej na żądanie.

Do tegorocznej edycji konkursu Fabryka Przyszłości zgłosiło się kilkadziesiąt fabryk działających na polskim rynku. Sam konkurs obejmował siedem kategorii konkursowych odpowiadających filarom transformacji w kierunku fabryk przyszłości, zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA).

„Projektując Konkurs Fabryka Przyszłości, poszukiwaliśmy kryteriów oceny, które będą obejmowały zarówno najistotniejsze funkcje zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, takie jak strategia, doskonałość operacyjna i produktowa, zarządzanie łańcuchem dostaw, dbałość o pracowników, czy aktywność w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, jak i najbardziej aktualne koncepcje i trendy technologiczne – czyli dobre praktyki w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu szeroko pojętego Przemysłu 4.0. Wybraliśmy metodę Advanced Manufacturing obejmującą siedem obszarów transformacji. Dzięki współpracy z Partnerami – Agoria i Sirris – twórcami Programu Factories of the Future w Belgii wdrażamy ją z sukcesem już od dwóch lat, zapewniając wymianę doświadczeń, przy stałej dbałości o zachowanie kontekstu krajowego” – argumentuje dr Anna Pająk; Dział Ekosystemu Przemysłu Przyszłości FPPP; kierownik projektu Fabryka Przyszłości.

W ramach etapu wizyt ewaluacyjnych zespoły niezależnych ekspertów odwiedziły 16 zakładów produkcyjnych, przeprowadzając ocenę w obszarze zgłaszanych przez fabryki Kategorii Konkursowych.

AM3D zostało wyróżnione w kategorii Fabryka Cyfrowa. Przyznając to wyróżnienie, kapituła doceniła fakt, że AM3D stale inwestuje w park maszynowy, organizację i ludzi oraz od lat szeroko wykorzystuje innowacyjne technologie w swych procesach, potwierdzając prawidłowy nadzór nad nimi oraz zorientowanie na klienta poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001 i 14001, który jest poddawany regularnie audytom wewnętrznym oraz rokrocznie certyfikowany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną DEKRA Certification.

druk 3d