URE nakłada 1,5 mln zł kary na PGE Obrót

URE nakłada 1,5 mln zł kary na PGE Obrót

17/10/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Urząd Regulacji Energetyki nałożył 1,5 mln zł kary na przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót SA. Główną przyczyną nałożenia kary jest stosowanie taryfy spółki oraz taryfy PGE Dystrybucja SA, niezgodnie z określonymi w nich warunkami. Jak informuje URE naruszenie przez PGE Obrót przepisów prawa polegało na stosowaniu w rozliczeniach z odbiorcami okresów rozliczeniowych niezgodnych z taryfą PGE Dystrybucja SA oraz na błędnych rozliczeniach z tytułu składnika stałego stawki sieciowej i stawki abonamentowej w przypadku zmiany stawek w trakcie okresu rozliczeniowego. Powyższe działanie skutkowało obciążaniem odbiorców nieuzasadnionymi kosztami.

W uzasadnieniu decyzji prezes URE jednoznacznie stwierdził, że spółka obrotu zawierając umowę kompleksową, bierze na siebie odpowiedzialność zarówno za sprzedaż, jak i za dostarczenie energii. Zawarcie umowy kompleksowej z odbiorcą przez spółkę obrotu powoduje, że sprzedawca staje się adresatem roszczeń odbiorcy.