UOKiK: warunkowa zgoda na transakcję Gaspolu z Orlenem Gaz

UOKiK: warunkowa zgoda na transakcję Gaspolu z Orlenem Gaz

28/05/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził warunkową zgodę na transakcję, mogącą mieć duże znaczenie na rynku sprzedaży gazu w butlach. W jej ramach Gaspol może przejąć część mienia spółki Orlen Gaz, a także prawa i obowiązki Orlen Gaz w segmencie gazu w butlach. Z tego względu, że łączny obrót uczestników transakcji przekroczył na terytorium Polski równowartość 50 mln euro, a także obroty nabywanego mienia w ciągu dwóch ostatnich lat przekroczyły równowartość 10 mln euro, to koncentracja podlegała zgłoszeniu UOKiK.

Prezes Urzędu wyraził zgodę, ale pod pewnymi warunkami. Najistotniejszy z nich dotyczy czterech obszarów, na których znajdują się rozlewnie gazu, należące do Orlen Gazu, w Ugoszczy, Płocku, Krośnie Odrzańskim i Hrubieszowie. Jak stwierdza UOKiK w wydanym oświadczeniu: transakcja może zostać sfinalizowana po spełnieniu warunku, którego wykonanie ma zapewnić zmniejszenie udziału Gaspolu na wskazanych rynkach. Gaspol może nabyć część mienia konkurenta jeśli m.in. przez rok od dokonania koncentracji powstrzyma się od wszelkich aktywnych działań mających na celu przejęcie dotychczasowych odbiorców Orlen Gaz. W tym czasie Urząd zabronił także przekazywania informacji między łączącymi się spółkami na temat dotychczasowych odbiorców Orlen Gaz. Przejmujący mienie został zobligowany do przekazania Urzędowi informacji o sposobie realizacji nałożonego warunku w wyznaczonych w decyzji terminach.