Łódzki ZREW dostarczy transformator 30/110kV hiszpańskiej Iberdroli do obsługi farmy wiatrowej

|
Źródło informacji: Iberdrola

Iberdrola wzmacnia lokalny łańcuch dostaw lądowej energii wiatrowej w Polsce. Zespół firmy Iberdrola odwiedził fabrykę transformatorów ZREW w Łodzi, aby nadzorować postępy w produkcji transformatora o mocy 30/110kV, 63MVA. Sprzęt będzie obsługiwał lądową farmę wiatrową Korytnica II.

ZREW, wchodzący w skład grupy R&S (dostawcy produktów infrastruktury elektrycznej na całym świecie), jest jednym z czołowych polskich producentów transformatorów olejowych dla elektrowni, elektrociepłowni, farm wiatrowych, sieci dystrybucyjnych, a także transformatorów przeznaczonych do celów przemysłowych.

Zespołem kierowali Alejandro Rodríguez, Country Manager Iberdrola Renewables (Onshore) w Polsce oraz Piotr Wróblewski, Networks Manager Iberdrola w Polsce, wspólnie z Raúlem Martínem, Antonio Fuentesem i Pedro Uncillą z zespołu Networks Iberdrola w Europie Północnej i Środkowej. Towarzyszyli im Tomasz Kaźmierczak, Kierownik Projektu ZREW Korytnica II oraz Bartosz Sobolewski, CJR Head of CEE Region.

Budowę elektrowni wiatrowej Korytnica II (50,5 MW) rozpoczęła w czerwcu 2022 r. firma CJR Polska, dostawca usług inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowlanych (EPC). Elektrownia zostanie oddana do użytku w 2023 r.

CJR Polska powierzyła budowę stacji elektroenergetycznej polskiemu podwykonawcy P&Q. W ramach tej umowy R&S ZREW dostarczy transformator o mocy 30/110kV, 63MVA, który zostanie zainstalowany na potrzeby rozbudowy istniejącej stacji transformatorowej 30/110kV, do której zostanie podłączona farma wiatrowa.

Alejandro Rodríguez, Iberdrola Renewables (Onshore) Country Manager w Polsce, stwierdził: „Najlepszym sposobem na rozwiązanie kryzysu klimatycznego i energetycznego jest przyspieszenie przejścia na odnawialne źródła energii, zwiększenie inwestycji w celu ożywienia działalności gospodarczej i stworzenia miejsc pracy. Współpraca z lokalnymi dostawcami nie tylko wykorzystuje lokalne talenty i umiejętności w celu zbudowania silnych, zrównoważonych, lokalnych łańcuchów dostaw, ale także wpływa korzystnie na dobrobyt gospodarczy i socjalny społeczności, którym pomagamy. ZREW jest dla nas silnym i niezawodnym partnerem. Liczymy, że nasza współpraca przedłuży się o pracę przy kolejnych projektach”.

Polska jest dla firmy kluczowym rynkiem wzrostu, dlatego Iberdrola rozszerza tutaj swoją działalność. Obecnie w naszym kraju eksploatuje już lądowe farmy wiatrowe Zopowy (30 MW) i Korytnica I (82,5 MW). Do 2023 r., firma planuje zwiększyć moc energii odnawialnej do 261 MW.

Fot. Iberdrola

Fot. Iberdrola