Transformacja energetyczna w Polsce: komentarz Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

|
Źródło informacji: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Transformacja energetyczna w Polsce nie będzie ani łatwa, ani szybka i przyniesie całej gospodarce wiele nowych wyzwań, których przejawy widzimy już teraz. Po pierwsze, najdotkliwszym skutkiem nieefektywnej gospodarki energetycznej są rosnące ceny energii elektrycznej zarówno dla przemysłu, jak i gospodarstw domowych. Ceny energii rosną, ponieważ Polska jest nadal uzależniona od paliw kopalnych, które odpowiadają za 84% wytworzonej energii. Ze względu na duże uzależnienie m.in. od węgla, mamy problem nie tylko z ceną energii, która jest odzwierciedlona w koszcie jednostki każdego niemal produktu na rynku, ale nieodzownym problemem staje się przy tym niska jakość powietrza pogarszająca komfort życia Polaków.

Problem rosnących cen energii dotyka nie tylko nasz rynek, ale również inne kraje europejskie, gdzie jak się okazuje energia jest jeszcze droższa niż w Polsce. Ostatnio staliśmy się nawet jej eksporterem do krajów sąsiednich, takich jak Słowacja i Niemcy. Nasza konkurencyjność cenowa wynika z faktu, że producenci energii ciągle wykorzystują długoterminowo zakontraktowane dostawy węgla, którego cena była w chwili zawierania kontraktu znacznie niższa od obecnej.

Niemniej, idąc w kierunku transformacji polskiego miksu energetycznego, musimy pamiętać, że od strony technologicznej zmiany stają się nie tylko pożądane, ale nawet konieczne. Dlatego Polska potrzebuje inwestycji kapitałowych, właściwego wdrażania europejskiej polityki energetycznej, stabilnych instytucji oraz odpowiedniej infrastruktury energetycznej z dobrze wykwalifikowaną kadrą, która będzie tworzyć i obsługiwać powstającą nowoczesną infrastrukturę energetyczną.

„Polska odchodzi od paliw kopalnych i przyspiesza wdrażanie czystych technologii dla bardziej ekologicznej przyszłości. Wiele dzieje się na poziomie przedsiębiorstw, które globalnie wdrażając strategie zielonej energetyki, również w swoich polskich oddziałach implementują korporacyjne rozwiązania przyjazne środowisku.” – powiedziała Dominika Fox-Matulewicz, dyrektor wykonawcza Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Jako przykłady firm amerykańskich będących motorem zmian w kierunku zielonej energii są takie przedsiębiorstwa jak Whirlpool, 3M, czy Amazon, które w swoich oddziałach czynnie realizują plany i cele wyznaczone dla wszystkich zagranicznych oddziałów tych korporacji w zakresie obniżania emisji CO2 i czynnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ponadto dzięki firmom Unimot oraz Westinghouse uzyskamy dostęp do nowoczesnej technologii energetyki jądrowej.

Warto również odnotować, że w ostatnim czasie pojawiły się możliwości inwestycyjnego wsparcia rozwoju infrastruktury obsługującej energetykę jądrową. Polska znajduje się na liście krajów objętych amerykańskim programem Nuclear Futures Package, w ramach którego rozważa się wprowadzenie technologii małych reaktorów modułowych. Zakłada się przy tym, że do 2045 r. w naszym kraju będzie wytwarzać się do 25% energii ze źródeł jądrowych. Dodatkowo, mamy Europejski Zielony Ład, wspierający kraje członkowskie UE w zwiększeniu ich potencjału energii odnawialnej.

Środki finansowe o wartości prawie 500 mld euro będą do 2030 roku wydatkowane na technologie i infrastrukturę energetyczną. Jest to kwota o 70% większa niż środki wydatkowane na cele środowiskowe w latach 2011-2020. Fundusze te będą pochodzić m.in. z unijny systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).