SES EnCoal Energy ma pomysł i technologię na czystą przyszłość dla polskiego węgla

Kategoria: Wiadomości z kraju

Studium wykonalności pierwszego polskiego projektu z wykorzystaniem technologii zgazowania SGT zostanie ukończone w marcu 2018 roku.

SES EnCoal Energy jest spółką joint venture utworzoną przez Synthesis Energy Systems, Inc. („SES”) i EnInvestments Sp. z o.o. Jej celem i misją jest wdrażanie autorskiej technologii zgazowania węgla SGT w Polsce, ze szczególnym naciskiem na zagospodarowanie niskiej jakości materiałów węglowych w ramach zasad gospodarki niskoemisyjnej. SES jest amerykańską firmą zajmującą się czystą energią, notowaną na giełdzie Nasdaq pod nazwą „SES”. EnInvestments od kilku lat rozwija projekty w Polsce w ramach swojej spółki zależnej EnCoal Gasification.

Technologia zgazowania węgla SGT, którą rozwinął i skomercjalizował nasz partner – Synthesis Energy Systems to świetne rozwiązanie dla Polski zarówno pod kątem ekonomicznym, społecznym, jak i środowiskowym. Dzięki zaawansowanej i elastycznej technologii, Polska może realizować cele Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania czystej energii wykorzystując własne surowce, w tym niezagospodarowane dotychczas odpady węglowe – powiedział Jacek Pydo, prezes SES EnCoal Energy.

Technologia jest sprawdzona na rynku w kilkunastu instalacjach. Modernizacja istniejących bloków energetycznych z wykorzystaniem technologii zgazowania węgla SGT pozwoli na wydłużenie czasu ich użytkowania oraz podniesienie efektywności energetycznej – wszystko to w sposób przyjazny dla środowiska. A to tylko jedna z wielu możliwości wykorzystania technologii zgazowania węgla SGT – dodał Jacek Pydo

TAURON Wytwarzanie SA nawiązał współpracę z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), której przedmiotem jest opracowanie koncepcji projektu technicznego modernizacji bloku energetycznego 200 MW z wykorzystaniem technologii SGT. Studium zostanie ukończone w marcu 2018 roku.

Zgazowanie węgla metodą SGT – wiodąca czysta technologia węglowa
Spółka SES EnCoal Energy dysponuje wyłącznymi prawami do technologii zgazowania SES („SGT”) w Polsce. SGT opiera się na procesie zgazowania U-GAS®, rozwijanym przez amerykański Gas Technology Institute od połowy lat siedemdziesiątych. Zgazowanie jest procesem częściowego utleniania, który przekształca złożone węglowodory (takie jak paliwa kopalne), poprzez reakcję termodynamiczną z tlenem i parą wodną, w gaz syntezowy, który jest mieszaniną wodoru i tlenku węgla (tzw. syngas) i może być wykorzystywany do produkcji paliw, energii i związków chemicznych.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat spółka SES wybudowała w Chinach pięć komercyjnych zakładów do produkcji metanolu i paliw gazowych z węgla, w których funkcjonuje 12 instalacji zgazowania. SGT jest jedyną sprawdzoną komercyjnie technologią zgazowania, będącą w stanie przetwarzać efektywnie odmiany węgla oraz odpady węglowe znajdujące się w Polsce.

– Węgiel jest surowcem strategicznym dla Polski, która w odróżnieniu od większości krajów członkowskich UE ma jego znaczne rezerwy i chce nadal wykorzystywać go do produkcji energii. Dzięki technologii zgazowania SGT, nasz kraj może nie tylko realizować przyjętą politykę niezależności energetycznej opartej na własnych surowcach, ale również robić to w sposób przyjazny dla środowiska. Co ważne, produktem końcowym procesu zgazowania jest syngaz, który może być dalej przetwarzany w innych procesach chemicznych, w m.in. metanol, czy wykorzystywany bezpośrednio jako paliwo w kotłach, turbinach gazowych lub hutach zastępując w ten sposób naturalny gaz – powiedział Jacek Pydo.

SGT umożliwia wykorzystanie jako paliwa zanieczyszczonych materiałów węglowych składowanych obecnie na hałdach i w osadnikach mułów węglowych. Pozwala na poprawę jakości powietrza dzięki zaawansowanym procesom technologicznym, w których następuje eliminacja emisji drobnoziarnistych pyłów i innych groźnych substancji (w tym siarki, metali ciężkich, dwutlenku węgla) powstających podczas spalania węgla niskiej jakości. Technologia SGT umożliwia także przetwarzanie innych materiałów odpadowych, takich jak biomasa i paliwa pochodzące z odpadów („RDF”), przy użyciu tego samego zestawu procesowego, z minimalnymi modyfikacjami.